Get Adobe Flash player

A.N.S.P.D.C.

BAROUL ILFOV - Operator de Date cu Caracter Personal numar A.N.S.P.D.C. - 26116

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, BAROUL ILFOV, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: prelucrarea datelor conform Legii 51/1995 republicata, prezentata si pe acest site.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi in mod corect datele, acestea fiind necesare in vederea rezolvarii solicitarilor dumneavoastra si a intocmirii inscrisurilor aferente. Refuzul dvs. determină anularea solicitarii.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul Baroul Ilfov şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: titularului datelor sau institutiilor abilitate conform legii pe baza crererii exprese din partea acestora.
 Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email: secretariat@barou-ilfov.ro.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in strainatate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Parteneri:

BAROUL ILFOV - Operator de Date cu Caracter Personal numar A.N.S.P.D.C. - 26116