Get Adobe Flash player

Adunarea Generala a Baroului Ilfov 2013

 

C O N V O C A R E

la Adunarea Generală a Baroului Ilfov

 

            Consiliul Baroului Ilfov, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 67 (3) din Statut, convoacă Adunarea Generală Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Baroului Ilfov, pentru data de 19.02.2013, ora 13:30.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare:

 

  1. Aprobarea raportului privind descarcarea Consiliului Baroului Ilfov cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul 2012;
  2. Aprobarea proiectului de buget al Baroului Ilfov pe anul 2013;

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare:

 

  1. Desemnarea delegatului Baroului Ilfov la Congresul Avocatilor din Martie 2013;  <<formular>>
  2. Alegerea membrului Baroului Ilfov in Comisia Centrala de Disciplina. <<formular>>

Candidaturile pentru calitatea de delegat la Congresul Avocatilor vor fi depuse  la Secretariatul Baroului  Ilfov pana data de 07.02.2013 orele 17:00.

Conditiile ce trebuie indeplinite de candidati sunt urmatoarele:

-sa fie inscrisi in Tabloul Avocatilor pe anul 2013;

-sa aiba achitate la zi taxele datorate Baroului Ilfov sau/si U.N.B.R. si contributiile catre Filiala Casei de Asigurari a Avocatilor;

- sa aiba incheiata asigurarea pentru raspundere profesionala, valabila la data inregistrarii candidaturii;

-sa nu fie in situatii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitiu al profesiei;

-sa nu se afle in executarea unei sanctiuni disciplinare;

Candidaturile pentru calitatea de membru in Comisia centrala de Disciplina vor fi depuse  la Secretariatul Baroului Ilfov pana la data de 07.02.2013 orele 17:00.

 

Conditiile ce trebuie indeplinite de candidati sunt urmatoarele:

-sa fie inscrisi in Tabloul Avocatilor pe anul 2013;

-sa aiba achitate la zi taxele datorate Baroului Ilfov sau/si U.N.B.R. si contributiile catre Filiala Casei de Asigurari a Avocatilor;

-sa aiba incheiata asigurarea pentru raspundere profesionala,  valabila la data inregistrarii candidaturii;

-sa nu fie in situatii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitiu al profesiei;

-sa nu se afle in executarea unei sanctiuni disciplinare;

-sa aiba minim 15 ani vechime in profesie.

 

Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara vor avea loc in sediul Baroului Ilfov din Bucuresti,  str. Calea Mosilor nr. 88, sector 3.

 

În cazul neindeplinirii conditiei de cvorum la prima convocare, Consiliul Baroului Ilfov convoacă Adunarea Generală Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Baroului Ilfov pentru aceeași dată, ora 14:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

 

Votul va putea fi exercitat și prin mandat olograf acordat altui avocat din Baroul Ilfov.

DECAN

Av.  Dr. LOVIN ŞERBAN NICULAE

Parteneri:

BAROUL ILFOV - Operator de Date cu Caracter Personal numar A.N.S.P.D.C. - 26116