Get Adobe Flash player

Arhiva Articole

Comunicat JUDECĂTORIA BUFTEA

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Ilfov, prin Hotărirea nr. 3 din 15 septembrie 2016, a decis susținerea, în totalitate, a Memorandumului privind justiția, transmis de către Asociațiile Profesionale ale Magistraților, la care au fost adăugate urmatoarele revendicări: <<Citeste mai mult>>
_____publicat 26.09.2016____

Comunicat JUDECĂTOTRIA CORNETU

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Cornetu, prin Hotărârea nr. 11 din 15 septembrie 2016, a decis  susţinerea, în totalitate, a Memorandumului privind Justiţia, transmis de către Asociaţiile Profesionale ale Magistraţilor.

Cu majoritate de voturi (8 pentru şi 4 abţineri) s-a cerut demisia Ministrului Justiţiei pentru neimplicare şi dezinteres total faţă de problemele cu care se confruntă sistemul judiciar. <<Citeste mai mult>>

_____publicat 16.09.2016____

Comunicat UNBR

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România sprijină demersurile asociațiilor magistraților în vederea asigurării cadrului corespunzător îmbunătățirii calității actului de justiție și a condițiilor de muncă ale magistraților și personalului auxiliar <<Citeste mai mult>>

_____publicat 15.09.2016____

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2016:

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, se vor înscrie la Baroul Ilfov în intervalul 19 iulie 2016 – 17 august 2016.

Condițiile de înscriere, cererea-tip, conținutul dosarului, regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin Hotararea nr. 98 din 04 iunie 2016 a Consiliului U.N.B.R.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține, în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere se depune în 3 (trei) exemplare (un exemplar original + două exemplare în copie certificată) și va conține cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen (Hotărârea Consiliului U.N.B.R.  nr. 98/2016).  << Citeste mai mult>>

 

 

Consiliul Baroului Ilfov sustine demersurile colegilor inscrisi in barourile ce fac parte din UNBR in protestul acestora fata de atitudinea manifestata de catre diversi politicieni in frunte cu ministrul justitiei ce denatureaza adevarul atunci cand se refera la modificarile propuse a fi aduse Legii 51/1995

<<Baroul Bucuresti – comunicat>>

<<Baroul Cluj>>

<<Baroul Hunedoara>>

____publicat 27Mai2016___


Comunicat Comisia Permanenta a UNBR

<<AICI>>

____publicat 22Mai2016___

 

Comunicat UNBR

referitor la comentariile din media aparute cu privire la

modificarea legii 51/1995 <<AICI>>

 

____publicat 06Mai2016___

Informare:

1. Hot_48 - privind reducerea cu 50% a taxei de inscriere in barou pentru candidatii inscrisi in vederea sustinerii examenului de admitere in profesie la Baroul Ilfov.

2. Hotarare 38 - privind posibilitatea ca studentii facultatilor de drept sa desfasoare stagiul de practica in cadrul formelor de exercitare a profesiei din cadrul Baroului Ilfov

____publicat 26 aprilie 2016

 

 

ANIVERSAREA BAROULUI ILFOV

25 APRILIE

 

De numele Sarmizei Bilcescu este legata
istoria inceputurilor Baroului Ilfov

 

 

–publicat 25 aprilie 2016–

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL ILFOV

ORGANELE DE CONDUCERE ALE BAROULUI ILFOV
desemnate în urma ședinței extraordinare de alegeri a Adunării Generale
a avocaților din Baroul Ilfov din data de 19 martie 2016
I. DECAN

1 Av.dr. LOVIN Șerban Niculae

II. CONSILIUL BAROULUI

1. Av. dr. Lovin Serban Niculae – Decan (tel. 0722210092)
2. Av. Paidiu Hubert Alin – Prodecan
3. Av. dr. Ene Daniel
4. Av. Rusu Nicoleta Maria
5. Av. Stan Marian
6. Av. Voicu Emilia
7. Av. Costache Mihai
8. Av. Cherciu-Calin Rodica
9. Av. Dumitrescu Daniela Alice

Membri supleanți:

1 Av. CIURARU Alice Mihaela
2 Av. IONESCU Mariana
3 Av. BÎRNĂU Cristina Mihaela

III. COMISIA DE CENZORI

1. Av. Constantinescu Edward Georgian
2. Av. Birnau Cristina Mihaela
3. Av. Scarlatescu Mihaela

Membri supleanți:

1 Av. VOICU Emilia

IV. COMISIA DE DISCIPLINĂ

1. Av. Ene Mirela
2. Av. Badea Rodica Nicoleta
3. Av. Ciuraru Alice Mihaela
4. Av. Grigoras Luminita
5. Av. Ionescu Mariana

Membri supleanți:

1 Av. CONSTANTINESCU Edward Georgian

V. DELEGAT LA CONGRES

1 Av. RUSU Nicoleta Maria

__publicat 21.03.2016__

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL ILFOV

LISTA CANDIDATURILOR depuse și înregistrate până la data de 18 februarie 2016 pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Ilfov

Pentru calitatea de DECAN

Nr. crt.Numele si prenumeleNr. înreg.:Data înreg.:
1Av.dr. LOVIN Serban Niculae10317.02.2016
2Av. STAN Marian10918.02.2016

 

Pentru calitatea de MEMBRU AL CONSILIULUI BAROULUI

Nr. crt.Numele si prenumeleNr. înreg.:Data înreg.:
1Av. ENE Daniel7511.02.2016
2Av. IONESCU Mariana7711.02.2016
3Av. VOICU Emilia8212.02.2016
4Av. PAIDIU Hubert Alin8915.02.2016
5Av. CHERCIU CALIN Rodica9115.02.2016
6Av. BÎRNAU Cristina9216.02.2016
7Av. FÎNARU Carmen Florentina9516.02.2016
8Av. CIURARU Alice Mihaela9716.02.2016
9Av. SCARLATESCU Mihaela9916.02.2016
10Av. STAN Marian11018.02.2016
11Av. RUSU Nicoleta Maria11118.02.2016
12Av. COSTACHE Mihai11318.02.2016
13Av. DUMITRESCU Daniela Alice11418.02.2016

 

Pentru calitatea de MEMBRU AL COMISIEI DE CENZORI

Nr. crt.Numele si prenumeleNr. înreg.:Data înreg.:
1Av. IONESCU Mariana7911.02.2016
2Av. VOICU Emilia8312.02.2016
3Av. BÎRNAU Cristina9316.02.2016
4Av. SCARLATESCU Mihaela10016.02.2016
5Av. CONSTANTINESCU Edward Georgian10517.02.2016

 

Pentru calitatea de MEMBRU AL COMISIEI DE DISCIPLINĂ

Nr. crt.Numele si prenumeleNr. înreg.:Data înreg.:
1Av. ENE Daniel7411.02.2016
2Av. IONESCU Mariana7811.02.2016
3Av. PAIDIU Hubert Alin9015.02.2016
4Av. ENULESCU Adrian9616.02.2016
5Av. CIURARU Alice Mihaela9816.02.2016
6Av. BADEA Rodica Nicoleta10217.02.2016
7Av. CONSTANTINESCU Edward Georgian10417.02.2016
8Av. DUMITRESCU Daniela Alice11518.02.2016
9Av. GRIGORAS LuminiTa11818.02.2016
10Av. ENE Mirela12018.02.2016

 

Pentru calitatea de DELEGAT AL BAROULUI LA CONGRES

Nr. crt.Numele si prenumeleNr. înreg.:Data înreg.:
1Av. RUSU Nicoleta Maria11918.02.2016

 

ANUNȚ:

Potrivit prevederilor art. IV alin. (6) al Regulamentului pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Ilfov poate formula contestație față de oricare dintre candidaturile de mai sus, în termen de 5(cinci) zile de la data prezentei publicări.

Data- limită pentru formularea și înregistrarea la secretariatul Baroului Ilfov a contestațiilor la canditaturi este 28 februarie 2016.

Contestațiile vor putea privi numai îndeplinirea de către candidat a condițiilor prevăzute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, Statutul profesiei de avocat și de Regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Ilfov.

Prezentul anunț, cuprinzând lista candidaturilor se publică pe pagina web a baroului: www.barou-ilfov.ro, precum și la sediul baroului din Calea Moșilor nr. 88, Sector 3, București

________ publicat 22.02.2016

 

 

C O N V O C A R E

la Adunarea Generală a Baroului Ilfov

Consiliul Baroului Ilfov, în baza prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, ale Statutului Profesiei de Avocat şi ale Regulamentului pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Ilfov, aprobat de Consiliul Baroului Ilfov în data de 12.01.2016 si postat pe site www.barou-ilfov.ro la 13.01.2016

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI
EXTRAORDINARĂ A BAROULUI ILFOV

pentru data de 19.03.2016, ora 10:00, la Hotel Internațional din București, str. Căuzași
nr. 27, sector 3, sala Panoramic, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare:

1. Aprobarea raportului privind descărcarea Consiliului Baroului Ilfov cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru anul 2015;
2. Aprobarea proiectului de buget al Baroului Ilfov pentru anul 2016.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare:

1. Alegerea membrilor Consiliului Baroului Ilfov;
2. Alegerea Decanului Baroului Ilfov;
3. Alegerea membrilor Comisiei de Disciplină a Baroului Ilfov;
4. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Baroului Ilfov;
5. Alegerea delegatului Baroului Ilfov la Congresul Avocaților din 25 – 26 martie 2016.

În cazul neîndeplinirii condiției de cvorum, Consiliul Baroului Ilfov convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Ilfov pentru aceeași dată, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

 

REGULAMENT PENTRU ORGANIZAREA

ALEGERILOR ORGANELOR DE CONDUCERE  ALE BAROULUI ILFOV

FORMULAR de CANDIDATURA – ALEGERI 2016

 

publicat____ 13.01.2016

Baroul Ilfov va informeaza cu privire la:

1. Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor  participă în calitate de Partener, respectiv Partener asociat în cadrul proiectului transnațional ACTIONES <clic aici pentru textul integral>

2. Uniunea  Națională  a  Barourilor  din  România  în  calitate  de  Partener  în  Proiectul ACTIONES –  Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS, coordonat de către  Institutul  Universitar  European  de  la  Florența  (în  continuare  EUI)  lansează  selecția experților  grupurilor  de  lucru  tematice  și  a  expertului  coordonator  în  cadrul  proiectului ACTIONES. <clic aici pentru textul integral> publicat_____23.12.2015

ZIUA EUROPEANĂ A AVOCAŢILOR 2015

LIBERTATEA DE EXPRIMARE

Ziua Europeană a Avocaților având drept temă Libertatea de Exprimare va avea loc în întreaga Europă la data de 10 decembrie 2015, concomitent cu Ziua Mondială a Drepturilor Omului.

AfisZiua Europeană a Avocaților este dedicată valorilor comune ale avocaților şi rolul acestora în cadrul societății civile cât şi contribuției acestora la sistemul de justiție. În 2014, CCBE a inițiat idea de a coordona un eveniment anual la nivel european, prin care barourile vor fi îndemnate să organizeze activități la nivel național şi local, concentrate asupra unei teme principale care să promoveze rolul avocaților în cadrul unui Stat de drept, prin susținerea principiilor sale în favoarea cetățenilor. Tema din acest an este Libertatea de Expresie şi se referă la toate formele acesteia. Ea este deosebit de importantă în această perioadă marcată de ciocniri ale libertăților – cea mai importantă fiind cea a crimelor de la Charlie Hebdo, din Paris – dintre libertatea de expresie şi dreptul de a nu fi insultat ori discriminat. Acest caz este relevant şi pentru avocați, atunci când, de exemplu, este vorba despre cazuri în care sunt implicați sau cu privire la societatea civilă în general. Programele şi activitățile Zilei Europene a Avocaților sunt organizate de barourile naționale şi locale, ori de orice persoane sau grupări care lucrează cu acestea (membri ai barourilor, universități, instanțe de judecată, studenți, grupuri de tineri, organizații profesionale) care își propun să educe publicul asupra rolului crucial al Statului de drept şi al procedurilor judiciare în protejarea drepturilor cetățenilor. Fiecărui Barou i se cere să coordoneze şi alte programe care să atragă atenția publicului asupra Zilei Europene a Avocaților.

_____publicat 02.12.2015

 

DOLIU NATIONAL

Avocatii din Baroul Ilfov sunt alaturi de

victimele dezastrului din 30.10.2015

______________________________________

Dragi confrati,

Avand in vedere evenimentul tragic din 30.10.2015, Baroul Ilfov face apel la totii confratii de a ajuta, intr-o maniera sau alta, victimele si familiile acestora. 

1. Donatii de sange – aveti lista CENTRELOR DE TRANSFUZIE  sanguina din toate judetele tarii, cat si conditiile in care se poate dona. 

2. Donatii de alimente, haine si sume de bani pentru familia Mariei Ion, femeia de servici care a lasat in urma sa 5 copii si un tata paralizat. In cazul donatiilor de alimente si haine acestea se pot livra la adresa sediului Baroului Ilfov. In cazul in care doriti sa donati personal acestei familii, adresa acestora este : str. Ciresului nr. 20, sectorul 3, Bucuresti. 

3. Donatii pentru victimele care sunt spitalizate si au nevoie de scutece de unica folosinta, pansamente, creme le puteti trimite sau aduce personal la sediul nostru din Calea Mosilor nr. 88, sector 3, Bucuresti.

______________________________________

900x200-conferinta-provocari-lansate-practicienilor-de-noile-coduri-12-11-2015 var 2

Conferinţă cu tema „Provocări lansate practicienilor de noile coduri:

civil şi procedură civilă”

Joi, 12 noiembrie, începând cu ora 9.00, la Sala Roma a Complexului Crystal Palace Ballroom din Calea Rahovei nr. 198A, Bucureşti, va avea loc conferinţa cu tema „Provocări lansate practicienilor de noile coduri: civil şi procedură civilă”. Conferinţa este organizată de Baroul Bucureşti, Baroul Ilfov şi Baroul Ialomiţa, în parteneriat cu Editura Universul Juridic.

Se acordă:

10 puncte de pregătire profesională continuă pentru avocaţi

4 puncte INPPI pentru practicienii în insolvenţă

Conferinţa va fi moderată de domnul avocat Şerban Lovin, Decanul Baroului Ilfov, şi se va desfăşura conform următorului program:   8.30-9.00 – înregistrarea participanţilor; 9.00-9.30 – Avocat Gheorghe Florea – Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România; 9.30-10.30 – Prof. univ. dr. Gabriel Boroi, Rectorul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – „Probleme practice actuale în materie procesual civilă”; 10.30-11.30 – Avocat Ion Dragne, Decanul Baroului Bucureşti – „Probleme practice privitoare la limitele rejudecării în apel”; 11.30-11.45 – pauză de cafea; 11.45-12.45 – Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache – „Fără legătură cu executarea silită: subrogaţia, simulaţia, rezoluţiunea şi, mai ales, acţiunea pauliană”; 12.45-13.45 – Notar public Laura Badiu, Preşedinte al Camerei Notarilor Publici Bucureşti – Conlucrarea între avocaţi şi notari pentru desfiinţarea certificatului de moştenitor pe cale convenţională (art. 118 din Legea nr. 36/1996 privind notarii publici şi activitatea notarială), validarea actului afectat de nulitate relativă prin confirmare (art. 1.265 Cod civil) şi refacerea actului afectat de nulitate absolută (art. 1.259 Cod civil)”; 13.45-14.45 – pauză de masă; 14.45-15.45 – Judecător Roxana Stanciu, Tribunalul Bucureşti – „Aplicarea şi interpretarea art. 182 împreună cu art. 183 în ce priveşte exercitarea în termen a căilor de atac”; 15.45-16.45 – Prof. univ. dr. Vasile Nemeş, partener fondator al Nemeş & Asociaţii – „Implicarea avocatului în procedura insolvenţei persoanei fizice”.   Pe baza experienţei acumulate în ediţiile precedente ale conferinţei, şi de această dată oferim participanţilor posibilitatea de a adresa întrebări în prealabil. Întrebările cele mai interesante vor fi selectate de lectorii prezenţi, care vor oferi răspuns acestora în cadrul conferinţei. Data-limită până la care puteţi trimite întrebările dumneavoastră este 10 noiembrie, la adresa de e-mail conferintele@universuljuridic.ro.   ÎNSCRIERI Taxa de participare este de 200 de lei, în care sunt incluse: -          mapa evenimentului şi diploma de participare; -          un exemplar al lucrării „Noul Cod de procedură civilă republicat” (legislaţie ad litteram); -          pauzele de cafea şi pauza de masă.   Înregistrarea va fi confirmată numai după transmiterea prin e-mail (conferintele@universuljuridic.ro) a dovezii de plată a taxei.   Data-limită a înscrierilor este miercuri, 11 noiembrie, plata putând fi făcută în contul Editurii Universul Juridic RO83 BACX 0000 0010 7511 2000, deschis la Unicredit Ţiriac Bank, Sucursala Pompei, CUI RO13811527, cu menţiunea ordinului de plată TAXĂ CONFERINŢĂ BUCUREŞTI 2015. Mai multe detalii se pot obţine la tel. 0733.674.555 sau la adresa de e-mail conferintele@universuljuridic.ro.

_____publicat 02.11.2015

_____updatat 07.11.2015

 

___________________________________________________________

Campanie de ajutorare

In sedinta Consiliul Baroului Ilfov din data de 16.06.2015 s-a aprobat,
cu unanimitate de voturi, organizarea de campanii de ajutorare,
pe tot parcursul anului, cu bunuri și alimente,
a căminelor ce îngrijesc copii și bătrâni de pe raza Județului Ilfov.

Pentru detalii referitoare la modalitatea de colectare a bunurilor,
va rugam sa ne contactati la tel. 031.438.04.30 sau
e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro

___________________________________________________________

 

 

Baroul Ilfov va invita sa participati la Conferinta

 

EXECUTAREA SILITA – noutati, provocari, exigente

prin filtrul jurisprudentei CEDO

 

pentru care se acorda membrilor sai

5 ore de pregatire continua profesionala

 

Afisul conferintei <<AICI>>   Certificatul conferintei <<AICI>>

Baroul Ilfov va informează:

Vă aducem la cunoștință noul PROTOCOL privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală, protocol prin care au fost majorate onorariile cuvenite avocaților și care se aplică din data de 06.06.2015. Protocol_Oficii_MJ_IUNIE_2015

Consiliul Baroului Ilfov saluta alegerea dlui av Dragne Ion ca decan al Baroului Bucuresti si ureaza succes in activitate noului Consiliu al Baroului Bucuresti !

Publicat 24 mai 2015

 

Baroul Ilfov va informeaza cu privire la

1. UNBR - SCRISOARE DESCHISA – PROTEST FISCAL.

Publicat 08.05.2015

2. Av. Aurel Despa - scrisoare deschisa catre UNBR.

Publicat 08.05.2015

3.  RIL promovat – Exercitarea fără drept a profesiei de avocat (preluare de pe juridice.ro)

Publicat 11.05.2015

COMUNICAT

           Consiliul Baroului Ilfov exprima public dezaprobarea fata de practica unor avocati de a colabora profesional cu persoane care exercita fara drept profesia de avocat. Apreciem ca fiind deosebit de grave astfel de fapte ce reprezinta nu numai o subminare a profesiei de avocat, ci chiar complicitate la savarsirea infractiunii de exercitare fara drept a profesiei de avocat, fiind justificata luarea de masuri disciplinare urgente din partea organelor de conducere ale profesiei.

         Dezaprobam atitudinea manifestata public de catre persoane ce exercita in mod legal profesia, mai ales reprezentanti legali ai profesiei care, in loc sa aiba o pozitie ferma de condamnare a acestor practici, minimizeaza importanta faptei savarsite aducand in discutie existenta unor abuzuri din partea organelor judiciare, desi acest aspect excede competentei organelor profesiei de avocat, subiectul principal fiind altul.

       Ne manifestam speranta ca de la acest moment toate organele judiciare vor proceda constant si unitar la identificarea, cercetarea si sanctionarea faptelor de exercitare fara drept a profesiei de avocat.

        In vederea adoptarii unei pozitii unitare si ferme consideram ca este necesar convocarea de urgenta a unei sedinte extraordinare a Consiliului U.N.B.R.

Publicat 21.03.2015

 

ANUNȚ IMPORTANT: Consiliul Baroului Ilfov, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 67 alin. 3 din Statut, convoacă  Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară pentru data de 13.03.2015, ora 15:00 (in cazul lipsei de cvorum se reprogrameaza pentru ora 16:00) la sediul Baroului Ilfov din Calea Moșilor nr. 88, sector 3, București. Menționăm că anunțul se publică în ziarul “Evenimentul Zilei” din data de 12.02.2015. Mai multe detalii…

________publicat 12.02.2015

 

Comunicat:

In scopul sprijinirii studenţilor pentru găsirea unui viitor loc de muncă, Consiliul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, întrunit în şedinţa din 15 ianuarie 2015, a hotărât să continue să pună la dispoziţie, în mod gratuit, săli corespunzătoare din imobilul facultăţii tuturor celor care doresc să aibă întâlniri cu studenţii pentru a prezenta oferte de angajare ori stagii de pregătire. Cererile se depun la biroul decanului Facultăţii de la parterul clădirii, în timpul programului de lucru, sau se trimit prin fax la numărul 0213120719 ori prin e-mail la adresa cristina.pana@drept.unibuc.ro, fiind supuse aprobării conducerii facultăţii, care, în caz de aprobare, le comunică organizaţiilor studenţeşti din facultate pentru ca studenţii să fie informaţi cu privire la data şi locul întâlnirilor. Programarea întâlnirilor cu studenţii nu trebuie să afecteze procesul de învăţământ. Acestea se pot desfăşura şi în timpul week-end-urilor. Numai după primirea aprobării cererii de către conducerea facultăţii cei interesaţi pot amplasa la avizierele din incinta facultăţii afişe care să promoveze întâlnirea cu studenţii. Amplasarea la aviziere a unor asemenea afişe este supusă aprobării conducerii facultăţii, prin aceeaşi procedură, şi în cazul în care întâlnirea la care sunt invitaţi studenţii urmează să se desfăşoare în alt spaţiu decât incinta facultăţii. Structura semestrului al II-lea din anul universitar 2014-2015 este următoarea: a) la anul al IV-lea: 02.02.2015-08.04.2015-activitate didactică; 09.04.2015- 15.04.2015-vacanţa de Paşti; 16.04.2015-30.04.2015-activitate didactică; 02.05.2015- 30.05.2015-sesiune de examene; b) la anii I-III: 23.02.2015-08.04.2015-activitate didactică; 09.04.2015- 15.04.2015-vacanţa de Paşti; 16.04.2015-29.05.2015-activitate didactică; 30.05.2015- 27.06.2015-sesiune de examene. <comunicat>

________publicat 18.02.2015

 

ANUNT: Va supunem atentiei oferta (precum si procedura de inscriere si participare) privind stagii de pregatire pentru avocati din Romania facuta de Fundatia germana pentru Cooperare Juridica Internationala.

In cazul in care sunteti interesat va rugam sa va adresati direct acestei Fundatii.

Mai jos regasiti documentele necesare:

 

________publicat 21.01.2015

Legea nr. 51/1995 cu privire la organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
(versiune consolidata la data de 01/02/2014)

_______publicat 10.09.2014

Baroul Ilfov va informeaza: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi Barourile Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman organizează, în perioada 3-4 octombrie 2014, cu începere de la ora 10.00 în Aula Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Conferinţa ce face parte din programul de pregătire continuă “Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României“.

- Mai multe informatii cu privire la conferinta aveti <AICI>

- Formularul de inscriere il puteti descarca aici <AICI>

_______publicat 10.09.2014

Anunt important: Rezultatul verificarilor dosarelor pentru candidatii inscrisi in vederea sustinerii examenului de primire in profesia de avocat - sesiunea septembrie 2014 -

In atentia avocatilor Baroului Ilfov:

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania are placerea sa anunte lansarea, la data de 11 iulie 2014, a aplicatiei InfoAvocat, aplicatie gratuita destinata tuturor avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, inscrisi in tablourile avocatilor barourilor membre. Aplicatia InfoAvocat poate fi accesata prin butonul corespunzator aflat pe pagina web a U.N.B.R. ( http://www.unbr.ro ) si ofera avocaţilor utilizatori posibilitatea de a pune la dispoziţia publicului, beneficiar al serviciilor avocaţiale, informaţiile prevăzute de art. 26, alin.1 al O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România (Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 366/1 iunie 2009).
Aceste informaţii, furnizate pe răspunderea exclusivă a avocaţilor care recurg la aplicaţia InfoAvocat, completeaza informaţiile de interes public din Tabloul Avocatilor.

_______publicat 13.07.2014

In vederea reactualizarii Registrului de Asistenta Judiciara pentru anul 2015, avocatii din cadrul Baroului Ilfov sunt rugati sa completeze formularul de optiuni Formularul de optiuni pana la data de 15.11.2014.

Va atentionam ca cererile trebuie insotite de o copie certificata dupa asigurarea profesionala valabila la data depunerii, conform art. 62 din Regulamentul pentru organizarea Serviciului de Asistenta Judiciara al Baroului Ilfov.

_______publicat 15.10.2014

 

 

Baroul Ilfov va informeaza cu privire la:

Oferta de studii de master a Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti:

1. Master francez

2. Mastere 2014-2015

3. Arbitraj International 2014-2015

_______publicat 13.07.2014

UNBR: Hotararile UNBR cu privire la EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIE- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014.

Hotarare Consiliu UNBR cu privire la examenul de primire in profesie – sesiunea 2014_Rev2

Hotararea Consiliu UNBR-961-27.03.2014

Hotararea Consiliu UNBR-962-24.05.2014

__________publicat 04.06.2014_updatat06.06.2014

 

Minuta: Intalnirea reprezentantilor Consiliului Superior al Magistraturii cu presedintii sectiilor civile de la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si presedintii sectiilor civile de la nivelul curtilor de apel (20-21 Martie 2014)

<<Material C.S.M. referitor la art 200 C.P.C.>>

__________publicat 22.05.2014

 

Anunt: Baroul Ilfov organizeaza conferinta cu tema “Necesitatea utilizării expertizei psihologice în justiţie” (28 mai 2014, Tribunalul Bucureşti)

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link <<click aici>>

__________publicat 14.05.2014

 

Comunicare U.N.B.R.

Preşedintele U.N.B.R. Av. Dr. Gheorghe Florea expune poziţia instituţională a Uniunii Naţionale a Barourilor din România faţă de problemele actuale ale aplicării şi respectării legislaţiei privind profesia de avocat:
Aspecte privind actualitatea apărării valorilor promovate prin legea de  organizare şi exercitare a profesiei de avocat în România (I)

__________publicat 24.04.2014

 

Materialele care vor fi dezbatute in Adunare Generala Ordinara CAA- Filiala Bucuresti-Ilfov.

__________publicat 04.04.2014

 

Baroul Ilfov – va prezinta materialele Materiale  pe care Casa de Asiguari a Avocatilor le va prezenta si supune analizei Congresului avocatilor 2014.

__________publicat 20.03.2014

 

ANUNT:  “Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană și Centrul de Resurse Juridice au deosebita plăcere de a vă invita la Conferința „D.A.R.E – Demnitate, Acces, Respect, Educație. Îndrăznește să lupți pentru DREPTURILE lor!” ce va avea loc vineri, 21 martie 2014, la Biblioteca Națională a României, în Sala Mircea Vulcănescu, începând cu orele 10:00

Vor fi prezentate invitaților o serie de instrumente utile în cadrul mecanismului de protecție a drepturilor copiilor cu dizabilități, cu accent pe linia dreptului la educație și accesului la justiție, făcându-se cunoscute particularitățile vulnerabilității copiilor cu dizabilități din perspectiva drepturilor omului.

Vă rugăm să confirmați participarea, până miercuri, 19.03.2014, la madalina.turza@cedcd.ro sau 0737545955.

Participarea  este gratuita”

__________publicat 17.03.2014

Acreditare INPPA pentru participarea online la Conferința Extraordinară a Noilor Coduri Penale

La solicitarea Societății de Științe Juridice, pentru prima oară, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a acreditat participarea online la o conferință de specialitate juridică: Conferința Extraordinară a Noilor Coduri Penale.

Website eveniment: http://conferinte.juridice.ro/probleme-dificile-de-drept-penal-2014/

Acreditare INPPA: 5 puncte de pregătire profesională pentru avocați. Punctele se acordă doar pentru participanții înscriși pentru vizionare individuală (întrucât pentru vizionare individuală se poate asigura identificarea participantului).

Interactivitate:
1. Participanții online vor putea interveni în discuții cu întrebări și solicitări de precizări, utilizând două numere de telefon, disponibile permanent pe parcursul transmisiunii, care vor fi transmise de îndată speakerilor de către moderatori. Numerele de telefon: 0742.002.697 și0752.247.631.
2. De asemenea, participanții online vor putea adresa întrebări scrise în timpul evenimentului, în pagina special dedicată pe site-ul evenimentului, întrebări care vor fi transmise de îndată speakerilor de către moderatori.

Cost transmisiune LIVE online vizionare individuală: 80 lei + TVA (acces înregistrare video inclus).

Acreditarea INPPA pentru participarea în sală: 15 puncte.

__________publicat 10.03.2014

Anunt UNBR: În conformitate cu dispoziţiile art. 63 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi  ale art. 1 din Hotărârea nr. 884 / 14 decembrie 2013 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, se convoacă CONGRESUL AVOCAŢILOR pentru zilele de vineri, 28 martie şi sâmbătă, 29 martie 2014, cu începere de la orele 9,00 în Municipiul Bucureşti, la Hotel Intercontinental – Sala Rondă, etaj 1 – Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1. Mai multe detalii aveti <AICI>

_________publicat 24.02.2014

Stagiul de practica al auditorilor de justitie in cadrul cabinetului de avocat

Va facem cunoscut faptul ca in acest an I.N.M. a programat stagiu de practica avocatiala in intervalul 22 aprilie 2014 – 16 mai 2014.

In cazul in care doriti ca forma de organizare a profesiei dvs. sa dea curs acestui stagiu va rugam sa ne transmiteti urmatoarele date, ce vor trebui cuprinse in tabel:
- numarul de auditori care poate fi primit in practica si indrumat efectiv (conform regulamentului, cel mult doi auditori de justitie la un indrumator), avand in vedere ca indrumator poate fi numai un avocat definitiv cu vechime in profesie de cel putin 8 ani);
- domeniul preponderent de activitate/specializare al formei de organizare a profesiei;
- adresa completa, telefon, fax, e-mail la care forma de exercitare a profesiei isi desfasoara in mod real si efectiv activitatea.
Va solicitam sa ne comunicati optiunea dvs. pana cel tarziu la data de 10.02.2014.

_________publicat 31.01.2014

Baroul Ilfov va pune la dispozitie online Imputernicirea pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară din data de 21.02.2014.

Mentionam ca aceasta imputernicire trebuie prezentata in original la sediul Baroului Ilfov.

_________publicat 13.02.2014

Va informam cu privire la: Decizia nr. 96/31.01.2014 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind eliberarea unui alt mijloc de legitimare a avocatului definitiv cu drept de exercitare a profesiei - în temeiul unor convingeri proprii sau din raţiuni ce ţin de situaţii personale ale acestora – într-una din formele prevăzute în Anexa nr. XXVI la Statutul profesiei de avocat pentru avocaţii stagiari sau pentru avocaţii din barourile care nu fac parte din Proiectul-Pilot.

__________publicat 31.01.2014

Anunt Important: Consiliul Baroului Ilfov,  în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 67 (3) din Statut, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Ilfov, pentru data de 21.02.2014ora 13:00Mai multe detalii aveti  <<AICI>> Cerere tip inscrierea delegatilor la congres 2014 <<AICI>>

_________publicat 17.01.2014

Conferinta cu tema: “Modificări de substanță aduse în procesul penal de noile coduri” - va avea loc la București, Hotel International - în apropierea Tribunalului Bucuresti, str. Cauzasi nr. 27, sectorul 3 - Miercuri, 26 februarie 2014, ora 14:00.

Toate locurile in sala de conferinte au fost epuizate din data de 21.02.2014. Daca doriti sa vizionati online aceasta conferinta PUTETI SOLICITA SA AVETI ACCES LA TRANSMISIUNEA LIVE trimitand un mail la adresa : laurentiu.petre@juridice.ro

_________publicat 05.02.2014 – updatat 21.02.2014

 

Comunicat UNBR

Propuneri de modificare si completare art 23 si 24 din legea nr 51-1995

Opiniile avocatilor pot fi comunicate pe adresa secretariat@barou-ilfov.ro pana pe data de 26.01.2014 in vederea inaintarii acestora catre Comisia Permanenta a U.N.B.R.

_________publicat 14.01.2014 – updatat 16.01.2014

 Baroul Ilfov este alaturi de Baroul Valcea in demersul sau.

Protestul Consiliul Baroului Vâlcea, formulat în numele avocaţilor membri, împotriva măsurii abuzive a conducerii Judecătoriei Râmnicu Vâlcea de a-i evacua din spaţiul deţinut în sediul Judecătoriei timp de 70 ani.

_________publicat 04.01.2014

Hotărârea nr. 884 din 14 decembrie 2013 a Consiliului U.N.B.R. privind calendarul desfăşurării şedinţelor Comisiei Permanente a U.N.B.R., ale Consiliului U.N.B.R., ale examenului de primire în profesia de avocat, ale activităților din cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv, pentru anul 2014.

Hotărârea nr. 852 din 14 decembrie 2013 a Consiliului U.N.B.R. privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare cu rectificarea privind data – ANUL 2013.

Protocol de colaborare intre Tribunalul Ilfov si Baroul Ilfov  <AICI>

_________publicat 13.11.2013

 U.N.B.R. – decizii:

1. Hotărârea nr. 771 / 26 octombrie 2013 

privind validarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice precum şi a rezultatelor acestuia

2. DECIZIE RECTIFICATIVĂ a Hotărârii nr. 671/26 octombrie 2013 a Consiliului U.N.B.R. privind 
validarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice precum şi a rezultatelor acestuia

3. Decizia 850 PRIMIRE in BAROUL ILFOV

4. DECIZIE RECTIFICATIVĂ a Deciziei nr. 750/1-39 din 26 octombrie 2013 prin care se aprobă primirea în profesia de avocat a candidaţilor declaraţi admişi la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice precum şi a rezultatelor acestuia

Informare

Documentele necesare pentru inscrierea pe Tabloul Avocatilor Baroului Ilfov (avocati stagiari) a celor care au promovat examenul de primire in profesie, sesiunea septembrie 2013 sunt:

- CERERE-TIP DE INSCRIERE CA AVOCAT STAGIAR; << Descarca Formularul >>

- ACTELE PRIVIND FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI, RESPECTIV CONTRACTUL DE COLABORARE CU AVOCATUL INDRUMATOR (4 EXEMPLARE); << Descarca Modelul Contractului >>
- DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE CA NU SE AFLA IN NICIUNUL DIN CAZURILE DE NEDEMNITATE PREVAZUTE DE ART. 14 DIN LEGEA NR. 51/1995;- DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE CA NU SE AFLA IN NICIUNUL DIN CAZURILE DE INCOMPATIBILITATE PREVAZUTE DE ART. 15 DIN LEGEA NR. 51/1995 (A SE VEDEA DISP. ART. 15 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 51/1995 SI ART. 32 DIN STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT);- DOVADA PRIVIND ASIGURAREA PROFESIONALA (COPIE CERTIFICATA);
- DOVADA PLATII TAXEI DE INSCRIERE PE TABLOU: 1500 LEI PENTRU AVOCATII STAGIARI;  << Date de identificare Baroul Ilfov >>

_________publicat 14.11.2013

Important!!!

Lista cu avocatii Baroului Ilfov care au formulat optiuni de inscriere in Registrul de Asistenta Judiciara pentru anul 2014. Conform art. 48 din Regulamentul pentru organizarea S.A.J. al Baroului Ilfov, contestatiile se primesc pana in data de 30.11.2013 pe adresa saj@barou-ilfov.ro.”  <<Vizualizati lista AICI>>

_________publicat 28.11.2013

ANUNT:

In vederea reactualizarii Registrului de asistenta judiciara pentru anul 2014, avocatii din Baroul Ilfov sunt rugati sa completeze formularul de optiuni pana la data de 22.11.2013.

Va atentionam ca cererile trebuie insotite de o copie certificata dupa asigurarea profesionala valabila la data depunerii, conform art. 62 din Regulamentul pentru organizarea Serviciului de Asistenta Judiciara al Baroului Ilfov.

_________ publicat 24.10.2013

Schimbul de scrisori dintre Presedintele UNBR si Presedintele Consilului National al Avocatilor Italieni, pe tema activitatii entitatii Bota.

________publicat 29.07.2013

HOTĂRÂREA Nr. 767/29.06.2013 - privind constituirea, în cadrul Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România  (în continuare „U.N.B.R.”) a Comisiei pentru elaborarea propunerilor și întocmirea unor proiecte vizând modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor precum şi a legislaţiei din alte domenii, cu incidenţă asupra profesiei de avocat

_________

HOTĂRÂREA Nr. 766/29.06.2013 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România prin care se amână punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la art. 3 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 692 din 28 martie 2013

 

Rezultatele verificarilor dosarelor pentru candidatii inscrisi in vederea sustinerii examenului de primire in profesia de avocat – sesiunea septembrie 2013 (update 26.08.2013)

Anunt cu privire la EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT – sesiunea septembrie 2013

Hotararea Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat -  sesiunea septembrie 2013, in forma votata de Consiliul U.N.B.R., intrunit la 29.06.2013

_________ publicat 22.07.2013

 

Inştiinţarea primită din partea Universităţii din Cambridge referitoare la cursurile Şcolii de vară asupra procedurilor judiciare engleze, care se vor desfăşura în perioada 8 iulie – 2 august 2013.

Cursurile se vor concentra asupra aspectelor din sistemul legal şi judiciar englez şi sunt dedicate studenţilor în drept şi juriştilor din ţări ale căror sisteme nu se bazează pe Common Law-ul englez.
Detalii asupra acestor cursuri sunt accesibile prin accesarea site-ului www.ice.cam.ac.uk/elm
Detalii Oferta <<AICI>>

_________

Propunerea Baroului Ilfov ce va fi dezbatuta la Consiliul UNBR din 29-30.06.2013

Programul AVOCATINFO urmează să vină în sprijinul avocaţilor pentru unificarea şi elaborarea intr-un sistem informatizat general, a tuturor documentelor pe care aceştia le atestă în temeiul art. 3 lit. c) din legea nr. 51/1995 privind organizarea profesiei de avocat.Platforma programului va permite accesarea, contra cost, de către terţi a informaţiilor privitoare la documentele atestate de către avocaţii înscrişi în sistem.

1. Situaţia actuală

Potrivit dispoziţiilor art. 3 lit. c) din legea nr. 51/1995 privind organizarea profesiei de avocat, avocaţii definitivi pot desfăşura activităţi de atestare a identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare. Având în vedere faptul că, în privinţa actelor autentice, conform prevederilor legale în vigoare, competenţa emiterii acestora aparţine în exclusivitate notarilor publici, documentele atestate de avocat reprezintă înscrisuri sub semnătură privată, iar atestarea conferă dată certă acestora, fără a prezenta garanţia unui înscris autentic.
Pe cale de consecinţă, autenticitatea şi veridicitatea unui document atestat de avocat este pusă, nu de puţine ori, sub semnul întrebării, raportat pe de-o parte şi la faptul că nu există în prezent o evidenţă centralizată a acestor documente, fapt ce aduce atingere principiului demnităţii şi onoarei profesiei de avocat.
Programul AVOCATINFO va acoperi această carenţă, prin intermediul său putându-se realiza transparenţa de care are nevoie în prezent activitatea de atestare, punându-se astfel capăt suspiciunilor din rândul, atât al clienţilor cât şi al autorităţilor publice, acordându-se astfel importanta cuvenită actelor atestate de avocat.

2. Schimbări necesare implementării platformei AVOCATINFO

Fiecare avocat ce va dori să folosească programul va depune o cerere de înscriere prin care va arăta că:
a) este avocat definitiv şi în conformitate cu art. 3 lit. c) din legea nr. 51/1995 poate atesta documente;
b) îndeplineşte condiţiile prevăzute de dispoziţiile legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor ca caracter personal;
c) a luat la cunoştinţă de modalitatea de utilizare a programului şi de faptul că UNBR va putea furniza aceste informatii terţilor, contra cost.
Completarea bazei de date AVOCATINFO va opera de îndată ce se atestă un document de către oricare dintre avocaţii participanţi în sistem.3. Schimbări preconizate
Apărut ca o variantă opţională de organizare a arhivei documentelor atestate, preconizăm ca în mai puţin de 2 ani, raportat şi la feedback-ul venit din partea utilizatorilor şi mai ales a terţilor interesaţi de activitatea de atestare a documentelor de către avocaţi, platforma va apărea ca o necesitate, menită să îmbunătăţească atât imaginea avocaţilor faţă de terţi, dar şi activitatea de atestare în sine.
Ulterior, când folosirea programului se va generaliza, se va crea şi premisa modificării normelor legislative referitoare la oportunitatea şi totodată capacitatea avocaţilor de a emite documente autentice, conferindu-i-se actului atestat de către avocat valenţa unui act autentic, sporindu-se astfel atribuţiile profesiei de avocat.
De asemenea, prin iniţierea obligaţiei de a folosi programul AVOCATINFO în rândul tuturor avocaţilor activi, atribuirea unor competenţe sporite în cadrul exercitării profesiei de avocat va apărea ca o măsură firească, lucru imposibil în prezent, datorită lipsei certitudinii şi evidenţelor corect fundamentate a actelor atestate de către avocaţi.4. Măsuri de implementare
U.N.B.R. va organiza cursuri de pregătire a avocaţilor în vederea însuşirii aptitudinilor de folosire a platformei AVOCATINFO, acordând acestora accesul către aceasta prin furnizarea de nume de utilizator.
Dupa curs, avocaţii vor putea accesa atât baza de date pentru consultarea celorlate documente atestate precum şi platforma necesară înscrierii în baza de date a documentelor atestate de către ei înşişi.
_________ publicat 30.06.2013

****

Conferinta cu tema Modificari de substanta aduse in procedura civila de noul cod

_________ publicat 22.06.2013

 

1. Scrisoarea Baroului Paris privind organizarea de catre acesta, în lunile octombrie şi noiembrie 2013 a programului „Stagiul Internaţional”, program de formare destinat tinerilor avocaţi străini, francofoni, doritori să înveţe despre dreptul francez şi despre exercitarea profesiei de avocat în Franţa <<citeste mai mult…>>

2. Rezultatele alegerilor C.A.A din 11.05.2013

3.  Planificarea cursurilor de Pregatire Profesionala Baroul Ilfov- 2013

Membrii Baroului Ilfov care doresc sa participe la aceste cursuri sunt rugati sa aplice trimitand prin e-mail sau prin fax (la adresele Baroului), cu cel putin 5 zile inainte, o cerere (netipizata) in cuprinsul careia sa indice:

A-Numele si prenumele solicitantului;
B-Cursul la care doreste sa participe.

Participarea este gratuita iar locatiile vor fi anuntate dupa centralizarea optiunilor membrilor BIF
(publicat 19.03.2012) (updatat 29.03.2013)

4. Important:

1. Hotararea U.N.B.R 648/15.12.2012 cu privire la: Calendarul 2013 a desfasurarii sedintelor Comisiei permanente a U.N.B.R. ; Consiliul U.N.B.R. ; Congresul Avocatilor; Examen de primire in profesie; Examen absolvire cursuri I.N.P.P.A. 
2. SAJ: Toate Formularele de Decontare trebuie insotite referate avand toate rubricile completate (inclusiv “solutie”, “data” si “numar delegatie”) precum si stampila organului de cercetare penala. Referatele precum si formularul de decontare se depun in copie si in original.

5. Precizare:!!!

A. Platile pentru tipizate si pentru contributia lunara se pot face si prin banca in contulRO25OTPV116000616549RO01  deschis la Banca: OTP Bank Private Banking - pentru Baroul Ilfov CIF (Cod de Identificare Fiscala) : 29954787; cu rugamintea de a specifica in OP (sau in transferul Bancar la observatii), ce anume se plateste. Trimiteti apoi OP-ul stampilat de banca (sau dovada transferului) pe adresa secretariat@barou-ilfov.ro

B. Platile pentru C.A.Av (Casa de Asigurari a Avocatilor) se fac la Baroul Bucuresti, et. 1, respectiv in contul Casei de Asigurari a Avocatilor Bucuresti.

6. Informare:

A.  Analizand situatia data de numarul mare de avocati care nu au solicitat eliberarea deciziilor individuale prin care se constata calitatea acestora de avocati membri ai Baroului Ilfov, va notificam urmatoarele: Incepand cu data de 01.01.2013, la ridicarea  deciziile individuale prin care se constata calitatea de avocat membru al Baroului Ilfov si a deciziilor privitoare la formele de exercitare a profesiei, se va percepe o taxa de secretariat in valoare de 100 lei.  HOTARAREA NR.114/25.09.2012

B. Intrucat Baroul Ilfov a devenit functional din data de 17.04.2012, sub aspectul organizarii administrative, Hotararea Comisiei UNBR pentru punerea In functiune a Baroului Ilfov nr.3/ 20.12.2011 (In care se precizeaza la:
“Art. 1 – Pana la data punerii In functiune a Baroului Ilfov, orice cereri privind locul desfasurarii activitatii profesionale, formulate de  avocatii/formele de exercitare ale profesiei avand sediul profesional principal, secundar sau birouri (puncte) de lucru pe raza judetului Ilfov vor fi solutionate de Consiliul Baroului Bucuresti;
Art. 2 – Pana la data punerii In functiune a Baroului Ilfov, eliberarea cardului/legitimatiei de avocat pe anul 2012 pentru avocatii care au sediul profesional principal pe raza judetului Ilfov va fi realizata de Baroul Bucuresti.”); devine, de la aceasta data, lipsita de obiect, motiv pentru care, informam membrii Baroului Ilfov ca se pot prezenta le sediu pentru:

- Eliberarea deciziilor de functionare In cadrul Baroului Ilfov

- Completarea optiunilor pentru S.A.J pana cel mai tarziu 30.04.2012 corespunzator

lunii mai 2012;

- Depunerea cererilor pentru ridicarea noilor legitimatii. Pentru eliberarea acestora sunt necesare:

  • - cerere tip ce poate fi completata la sediul Baroului;
  • - poze tip 4/3;
  • - contravaloarea legitimatiei – 10 lei;
  • - Copie dupa Asigurare

Ridicarea tipizatelor necesare exercitarii profesiei (Contract de asistenta juridica – 23 lei/buc.; Imputernicire avocatiala – 17 lei/buc.; Registul de evidenta al contractelor – 23 lei/buc.; Registul de Atestari – 23 lei/buc. ) (*pretul tipizatelor a fost modificat prin HOT. 33/12.03.2013 incepand cu 15.03.2013)

Potrivit Hotararii Consiliului  Baroului Ilfov din data de 10.04.2012 se pot emite contracte In format electronic cu conditia prealabila a obtinerii unei plaje de numere de la Baroului Ilfov (pentru ridicarea formularelor, respectiv a plajei de numere de catre o persoana, alta decat titularul formei de exercitare a profesiei, este necesara o Imputernicire pentru ridicarea acestora si o fotocopie a legitimatiei In cazul avocatilor  sau a actului de identitate In cazul altor persoane). Formularele pot fi solicitatate doar de catre avocatii ce nu au restante la plata contributiilor catre Barou, U.N.B.R., C.A.A.

Plata contributiei la Baroul Ilfov pe anul 2012 pentru avocatii care nu au achitat-o la Baroul Bucuresti integral.

– Inregistrarea si solutionarea cererilor de transfer de la Baroul Ilfov, In conformitate cu art. 55 (1) din Statutul Profesiei de Avocat;

7. Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor anunţă organizarea conferinţei cu tema: Înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă;

<< Formular de inscriere>>

 

HOTĂRÂREA NR. 712 din 28 martie 2013 a Consiliului UNBR privind planul de învăţământ al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA

HOTĂRÂREA NR. 692 din 28 martie 2013 a Consiliului UNBR privind indexarea pensiilor şi actualizarea valorii punctului de pensie în sistemul C.A.A.

HOTĂRÂREA NR. 8 din 30 martie 2013 a Congresului Avocaţilor privind aplicarea principiilor de asigurare a resurselor de finanţare necesare pentru funcţionarea sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor

HOTĂRÂRE NR. 9 din 30 martie 2013 a Congresului Avocatilor -  privind imperativele actuale pentru apărarea profesiei de avocat exercitată pe baza legii şi pentru garantarea statului de drept în România

HOTĂRÂRE NR. 10 din 30 martie 2013 a Congresului Avocatilor -  privind adoptarea Memorandumului referitor la asistenţa judiciară, dezbătut la întâlnirea reprezentanţilor serviciilor de asistenţă judiciară de la Cluj, din 22 – 23 februarie 2013


Invitatie 
colocviu: Noul Cod civil >> Anunt <<

Proiecte U.N.B.R. (publicat 03.12.2012)

Proiect de Buget al Baroului Ilfov pentru anul 2013- votat (updatat 17.12.2012)

Taxe Barou valabile pentru anul 2013

PROTOCOL intre Baroul Bucuresti si Baroul Ilfov  (publicat 28.11.2012)

Important din protocol: “Restantierii Baroului Bucuresti, deveniti membri ai Baroului llfov, vor achita restantele si penalitatile aferente catre Baroul Ilfov, care preia intregul debit.” (updatat 28.11.2012)

COMUNICAT IMPORTANT - protest initiat de Baroul Ilfov  

Baroul Ilfov sustine in totalitate protestul Initiat de Baroul Gorj >>> Click Aici <<< –  publicat octombrie 2012

Urmare a semnarii protocolului de colaborare dintre Baroul Ilfov si Wolters Kluwer Romania, membrii Baroului Ilfov se pot inscrie la sediul Baroului sau pe adresa de e-mail a Baroului Ilfov in vederea obtinerii accesului la solutia de informare dedicată special membrilor săi. >>> Citeste mai mult !!  - publicat octombrie 2012

Invitatie la Serbarea Pomului de Craciun

(publicat 29.11.2012)

PROTOCOL intre Baroul Bucuresti si Baroul Ilfov  (28.11.2012)

I.N.P.P.A. -conferinta cu tema: ”Înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă”

 UNBR – ANUNT privind convocarea CONGRESULUI AVOCATILOR pentru 29-30 martie 2013, orele 9,00 in Bucuresti (publicat 26.02.2013)

Informare

Va aducem la cunostinta ca, in conformitate cu prevederile art. 58 si art. 167 alin. 3 din Noul Cod de procedura civila, Baroul Ilfov organizeaza activitatea avocatilor ce pot fi desemnati de catre instante ca si curatori speciali.

In acest sens, va solicitam ca pana la data de 05.03.2013, ora 17:00 sa va exprimati optiunea in sensul inscrierii in Registrul curatorilor speciali prin completarea si semnarea <<formularului>>.

Mentionam ca formularul il puteti trimite pe adresa saj@barou-ilfov.ro.

_________(updatat 26.02.2013)

 

Alegeri Baroul Ilfov 19.02.2013

Rezultatele alegerilor din data de 19.02.2013 pentru: calitatea de delegat al Baroului Ilfov pentru Congresul Avocatilor 2013 si pentru calitatea de membru in Comisia centrala de disciplina, sunt urmatoarele:

>> Citeste mai mult <<

 

Informare nu privire la chestiuni ce urmeza a fi supuse dezbaterii si supuse
votarii in sedinta Congresului Avocatilor din data de 29-30 martie 2013

Consiliul Baroului Ilfov, luand act de cererile formulate de membrii Baroului
Ilfov, formulate in cadrul Adunarii Generale din 19.02.2013, precum si in cadrul
discutiilor dintre consilierii si membrii Baroului si avand in vedere imperativul de
protejare a intereselor profesiei de avocat in raporturile cu celelalte profesii liberale,
va solicitam:
Introducerea pe lista chestiunilor ce urmeză a fi supuse dezbaterii si supuse
votarii in sedinta Congresului Avocatilor din data de 29-30 martie 2013 a unei hotarari
prin care… <<Citeste mai mult>>

 

 

 

Parteneri:

BAROUL ILFOV - Operator de Date cu Caracter Personal numar A.N.S.P.D.C. - 26116