Get Adobe Flash player

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT 2014

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat 15 Septembrie 2014:

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, se vor înscrie la Baroul Ilfov în intervalul 01 august – 18 august 2014.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține, în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere se depune în 3 (trei) exemplare (un exemplar original + două exemplare în copie) și va conține cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen.

I. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte  :

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, în original, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, în original, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

 *Nota: certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

II. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, în original, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, în original, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

 

Taxa de examen este de 800 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti    nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, CIF 16137943, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”.

 

Înscrieri

Ultima zi de înscriere (de depunere a documentației) este luni, 18.08.2014, orele 16.00.

Perioada de înscriere este 01.08. – 18.08.2014, orele 10 –16. Dosarul de înscriere se depune la sediul baroului, Calea Moșilor, nr. 88, Sector 3, București.

Verificare dosare

În perioada 19 – 21 august 2014 se vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

În perioada 23 – 25 august 2014 se vor soluționa contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen.

Desfășurarea examenului

Luni, 15 septembrie 2014 - proba unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice (pentru candidații la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar) sau, respectiv, test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și practice (pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice).

 

Regulamentul de examen, tematica si bibliografia pot fi descarcate de pe linkurile urmatoare:

1_Hotararea_962_24.05.2014

 

Relații suplimentare la telefon nr. 031/438.04.30, 0785298833,  email: secretariat@barou-ilfov.ro.

 

BAROUL ILFOV - Operator de Date cu Caracter Personal numar A.N.S.P.D.C. - 26116

Parteneri:

BAROUL ILFOV - Operator de Date cu Caracter Personal numar A.N.S.P.D.C. - 26116