CONVOCARE ADUNARE GENERALA A BAROULUI ILFOV

COMUNICAT privind posibilele îngrădiri sau limitări, în vederea asigurării consultanței juridice, asistenței și/sau reprezentării justițiabilului și a poziției avocatului în actul de înfăptuire a justiției