Baroului Ilfov anunță cu tristețe trecerea la cele veșnice a celui ce a fost eminentul Dr. Molcuț Emil, profesor universitar în cadrul Facultății de Drept din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu” şi a Facultății de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu, în cadrul Catedrei de ştiinţe penale şi drept public, contribuind la dezvoltarea teoretică a conceptelor, instituţiilor şi fundamentelor dreptului roman, precum și la formarea unui număr însemnat de avocați.

Condoleanțe familiei îndurerate!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!


CONVOCARE ADUNARE GENERALA A BAROULUI ILFOV

COMUNICAT privind posibilele îngrădiri sau limitări, în vederea asigurării consultanței juridice, asistenței și/sau reprezentării justițiabilului și a poziției avocatului în actul de înfăptuire a justiției