Taxe Baroul Ilfov

NR.crtTAXA SUMA
1Contributia lunara a avocatilor pentru constituirea bugetului baroului si al UNBR pentru avocatii definitivi.63 lei
2Contributia lunara a avocatilor pentru constituirea bugetului baroului si al UNBR pentru avocatii stagiari32 lei
3Contributia lunara a avocatilor pentru constituirea Fondului de Solidaritate al Avocatilor5 lei
4Contributia lunara a avocatilor pentru constituirea bugetului baroului pentru avocatii suspendati 10 lei
5Contributia lunara a avocatilor pentru constituirea bugetului baroului pentru avocatii care detin un sediu secundar sau birou de lucru pe raza Baroului Ilfov51 lei
6Acordarea calitătii de avocat definitiv fara sustinerea examenului de definitivare, in cazurile prevazute de art. 20 alin. (5)-(7) din Legea nr. 51/1995, republicata, inscrisi la Baroul Ilfov si admisi la Examenul de primire in profesia de avocat in vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv1500 lei
7Acordarea calitătii de avocat definitiv fara sustinerea examenului de definitivare, in cazurile prevazute de art. 20 alin. (5)-(7) din Legea nr. 51/1995, republicata, inscrisi la alt barou si admisi la Examenul de primire in profesia de avocat in vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv3000 lei
Inscrierea in Barou a avocatilor definitivi prirniti in profesie, cu
examen
3000 lei
8Inscrierea in Barou a avocatilor definitivi primiti in profesie cu scutire de examen6000 lei
9Inscrierea in Barou a avocatilor stagiari, inscrisi la Baroul Ilfov si admisi la Examenul de primire in profesia de avocat in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar750 lei
10Inscrierea in Barou a avocatilor stagiari, inscrisi la alt barou si admisi la Examenul de primire in profesia de avocat in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar1500 lei
11Inscrierea in Tabloul special a avocatului strain3000 lei
12Infiintare pe raza baroului a unui birou de lucru500 lei
13Infiintare pe raza baroului a unui sediu secundar1500 lei
14Reinscrierea in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei a avocatului incompatibil1500 lei
15Reinscrierea in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei a avocatului suspendat la cerere3000 lei
16Reinscrierea in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei a avocatului suspendat pentru neplata3000 lei
17Taxa de secretariat - eliberare adeverinta10 lei
18Taxa de secretariat - eliberare certificat necesar transferului in alt barou300 lei
19Taxă secretariat - infiintarea sau transformarea formei de exercitare a profesiei300 lei
20Taxa secretariat - avizarea conventiei de conlucrare / colaborare / salarizare100 lei
21Taxa secretariat - schimbarea contractului de colaborarea/salarizare în interiorul profesiei pentru avocatii stagiari100 lei
22Taxa secretariat - avizarea siglei pentru formele de exercitare a profesiei100 lei
23Taxa secretariat - eliberarea unui extras din Registrul de evidenta a societatilor profesionale cu raspundere limitata500 lei
24Taxa secretariat - schimbarea adresei sediului profesional / biroului de lucru / sediului secundar300 lei
25Transfer in Baroul Ilfov1500 lei
26Taxa petent - depunere sesizare50 lei
27Penalizari0.15% pe zi
(pentru calculul exact al sumei datorate apelati nr. de telefon al secretariatului)
28Tipizate:
- Carnet de Contracte de Asistenta Judiciara
- Carnet de Imputerniciri Avocatiale
- Registru de evidenta a contractelor
- Registru de atestari
- Plaja de numere-Contract asistenta judiciara
- 23 lei
-17 lei
-23 lei
-23 lei
-20 lei
29Taxa secretariat - participarea la cursurile de pregatire profesionala continua organizate de barou a avocatilor care au cumulat 20 de puncte de pregatire profesionala continua obligatorii pe an50 lei
30Taxa confectionare card CCBE55 lei
31Retinere onorariu SAJ2% + comisionul bancar
32Retinere onorariu curator special5% + comisionul bancar
33Taxe pentru procesarea cererilor de cercetare a Registrelor Nationale ale Avocatilor Romani in vederea eliberarii de certificate sau inscrisuri, formulate de avocat, pentru uzul propriu sau al clientuluiInscriere act/patrimoniugratuit
Modificare/completare patrimoniu profesionalgratuit
Anulare inscriere act (avocat)2,50 lei
Anulare inscriere act (tert)7,50 lei
Informatii act (tert)7,50 lei
Indreptare erori materiale (avocat)2,50 lei
Indreptare erori materiale (tert)7,50 lei
Copie certificata actavocat
Extras certificat patrimoniu (avocat)avocat
Extras certificat patrimoniu (tert)terţ
Informatii act, extras patrimoniu (autorităti judiciare sau fiscale ale statului)gratuit

Hotarari Taxe Baroul Ilfov

Afiseaza Hotarari Taxe Baroul Ilfov

NR.crtNumeSubiect
1Hotararea 06/27.03.2012Contributii Barou Ilfov
2Hotararea 06bis/27.03.2018Scutire plata taxe de eliberare a decizie de intrare in Baroul Ilfov a avocatilor inscrisi prin efectul legii
3Hotararea 94/04.09.2012Completare contributii Barou Ilfov
4Hotararea 114/25.09.2012Taxa emitere decizie
5Hotararea 183/04.12.2012Aprobare Buget Barou Ilfov 2013
6Hotararea 01/15.01.2013Contributie Fond de Solidaritate
7Hotararea 10/29.12.2013Taxa infiintare birou de lucru
8Hotararea 32/12.03.2013Penalizari de intarziere in cuantum de 0.15% din suma datorata
9Hotararea 33/12.03.2013Pret tipizate
10Hotararea 58/10.05.2013Participare curs pregatire profesionala continua pentru avocatii care au cumulat 20 de puncte
11Hotararea 77/23.07.2013Taxa petent pentru depunere sesizare
12Hotararea 102/08.10.2013Cotizatie avocati care isi desfasoara activitatea intr-un sediu secundar pe raza Baroului Ilfov
13Hotararea 129/16.12.2013Aprobare Buget Barou Ilfov 2014
14Hotararea 65/27.05.2014Taxa card CCBE
15Hotararea 102/10.12.2014Aprobare Buget Barou Ilfov 2015
16Hotararea 104/10.12.2014Retinere onorariu curator special
17Hotararea 24/31.03.2015Taxe secretariat - Registrul de evidenta a Partimoniului de Afectatiune
18Hotararea 39/16.06.2015Contributie lunara a avocatilor suspendati
19Hotararea 81/15.12.2015Aprobare Buget Barou Ilfov 2016
20Hotararea48/13.04.2016Taxa inscriere in Baroul Ilfov a candidatilor inscrisi la Baroul Ilfov si admisi la Examenul de primire in profesia de avocat in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar/avocat definitiv
21Hotararea 103/28.11.2016Aprobare Buget Barou Ilfov 2017
22Hotararea 72/14.12.2017Aprobare Buget Barou Ilfov 2018
23Hotararea 72/14.12.2017Taxe Barou Ilfov
24Hotararea 24/06.03.2018Taxe pentru procesarea cererilor de cercetare a Registrelor Nationale ale Avocatilor Romani in vederea eliberarii de certificate sau inscrisuri, formulate de avocat, pentru uzul propriu sau al clientului

Restrange detaliile..