TAXE BAROU ILFOV

NR.crt TAXA CUANTUM
1 Contributia lunara a avocatilor pentru constituirea bugetului baroului si al UNBR pentru avocatii definitivi. 139 lei
2 Contributia lunara a avocatilor pentru constituirea bugetului baroului si al UNBR pentru avocatii stagiari 60 lei
3 Contributia lunara a avocatilor pentru constituirea Fondului de Solidaritate al Avocatilor 5 lei
4 Contributia lunara a avocatilor pentru constituirea bugetului baroului pentru avocatii care detin un sediu secundar pe raza Baroului Ilfov 100 lei
5 Penalizari contributii avocati cu drept de exercitare a profesiei 0.15% pe zi de intarziere
(pentru calculul exact al sumei datorate solicitati informatii la adresa de e-mail secretariat@barou-ilfov.ro)
6 Evidența și menținerea pe tablou a avocaților suspendați /incompatibili 20 lei/luna
7 Penalizari contributii avocati suspendati la plata taxei aferenta menținerii pe tablou a avocaților suspendați /incompatibili 50lei/luna restanta
8 Înscrierea în Barou a avocaților stagiari admiși la Examenul de primire în profesia de avocat în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar 1500 lei
9 Inscrierea in Barou a avocatilor stagiari, inscrisi la alt barou si admisi la Examenul de primire in profesia de avocat in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar 1500 lei
10 Acordarea calității de avocat definitiv fără susținerea examenului de definitivare, în cazurile prevăzute de art. 20 alin. (5)-(7) din Legea nr. 51/1995, republicată, admiși la Examenul de primire în profesia de avocat în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv 4800 lei
11 Înscrierea în Barou a avocaților definitivi primiți în profesie, cu examen 4800 lei
12 Înscrierea în Barou a avocaţilor definitivi primiți în profesie cu scutire de examen 9700 lei
13 Înscrierea în Tabloul special a avocatului străin 4800 lei
14 Înscrierea în Tabloul Avocaților incompatibili a persoanelor care au fost primite în profesie cu examen sau cu scutire de examen şi care nu au exercitat niciodată profesia de avocat şi nu au fost înscriși în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei 3200 lei
15 Reînscrierea în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei a avocatului incompatibil 2400 lei
16 Reînscrierea în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei a avocatului suspendat la cerere 2400 lei
17 Reînscrierea în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei a avocatului suspendat pentru neplată 4800 lei
18 Reînscrierea în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei a avocatului suspendat/incompatibil care are restanțe mai mari de 1 an la contribuția prevăzută la pct. 10), suplimentar față de taxa prevăzută la pct. 7), 8) și 9) 5000 lei
19 Transfer în Baroul Ilfov 2400 lei
exceptie În cazul avocaților care doresc transferul în Baroul Ilfov fără a se înscrie la S.A.J. pe o perioadă de cel puțin 4 ani de la data transferului, vor fi scutiți de taxă. În cazul în care nu se respectă termenul, avocatul va trebui să achite taxa de transfer în cuantumul prevăzut la data solicitării de înscriere în S.A.J.
20 Avizarea convenției de conlucrare / colaborare / salarizare 300 lei
21 Schimbarea contractului de colaborare/salarizare în interiorul profesiei, pentru avocații stagiari 100 lei
22 Avizarea siglei/site-ului, pentru formele de exercitare ale profesiei 400 lei
23 Activități secretariat pentru eliberare unei adeverințe 50 lei
exceptie Activități secretariat pentru eliberare unei adeverințe în cazul adeverințelor necesare pentru înscrierea copiilor la gradiniță/scoală sunt scutite de taxă
24 Depunere sesizare disciplinară/restituire sau reducere onorariu de către petenți 150 lei
25 Eliberarea unui extras din Registrul de evidență al societaților profesionale cu răspundere limitată 500 lei
26 Activități secretariat și jurisdicție profesională 400 lei
27 Înfiintarea unui sediu secundar pe raza baroului 2400 lei
28 Infiintare pe raza baroului a unui birou de lucru 500 lei
29 Carnet de Contracte de Asistenta Judiciara 40 lei
30 Carnet de Imputerniciri Avocatiale 30 lei
31 Registru de evidenta a contractelor 30 lei
32 Registru de atestari 30 lei
33 Plaja de numere-Contract asistenta judiciara-100 numere 30 lei
34 Plaja de numere-Imputerniciri avocatiale-100 numere 20 lei
35 Confectionare card CCBE 55 lei
36 Participarea la cursurile de pregatire profesionala continua organizate de barou a avocatilor care au cumulat 20 de puncte de pregatire profesionala continua obligatorii pe an 50 lei
37 Retinere onorariu SAJ 2% + comisionul bancar
38 Retinere onorariu curator special 5% + comisionul bancar
39 Procesarea cererilor de cercetare a Registrelor Nationale ale Avocatilor Romani in vederea eliberarii de certificate sau inscrisuri, formulate de avocat, pentru uzul propriu sau al clientului gratuit
40 Modificare/completare patrimoniu profesional gratuit
41 Anulare inscriere act (avocat) 2,50 lei
42 Anulare inscriere act (tert) 7,50 lei
43 Informatii act (tert) 7,50 lei
44 Indreptare erori materiale (avocat) 2,50 lei
45 Indreptare erori materiale (tert) 7,50 lei
46 Informatii act, extras patrimoniu (autoritati judiciare sau fiscale ale statului) gratuit

Plățile se pot efectua la casieria baroului sau prin transfer bancar în contul: RO25OTPV116000616549RO01 deschis la Banca OTP Bank Private Banking – pentru Baroul Ilfov; CIF (Cod de Identificare Fiscala): 29954787. La “observații” se va specifica destinația sumelor achitate.

Afiseaza Hotarari Taxe Baroul Ilfov

NR.crtNumeSubiect
1Hotararea 06/27.03.2012Contributii Barou Ilfov
2Hotararea 06bis/27.03.2018Scutire plata taxe de eliberare a decizie de intrare in Baroul Ilfov a avocatilor inscrisi prin efectul legii
3Hotararea 94/04.09.2012Completare contributii Barou Ilfov
4Hotararea 114/25.09.2012Taxa emitere decizie
5Hotararea 183/04.12.2012Aprobare Buget Barou Ilfov 2013
6Hotararea 01/15.01.2013Contributie Fond de Solidaritate
7Hotararea 10/29.12.2013Taxa infiintare birou de lucru
8Hotararea 32/12.03.2013Penalizari de intarziere in cuantum de 0.15% din suma datorata
9Hotararea 33/12.03.2013Pret tipizate
10Hotararea 58/10.05.2013Participare curs pregatire profesionala continua pentru avocatii care au cumulat 20 de puncte
11Hotararea 77/23.07.2013Taxa petent pentru depunere sesizare
12Hotararea 102/08.10.2013Cotizatie avocati care isi desfasoara activitatea intr-un sediu secundar pe raza Baroului Ilfov
13Hotararea 129/16.12.2013Aprobare Buget Barou Ilfov 2014
14Hotararea 65/27.05.2014Taxa card CCBE
15Hotararea 102/10.12.2014Aprobare Buget Barou Ilfov 2015
16Hotararea 104/10.12.2014Retinere onorariu curator special
17Hotararea 24/31.03.2015Taxe secretariat - Registrul de evidenta a Partimoniului de Afectatiune
18Hotararea 39/16.06.2015Contributie lunara a avocatilor suspendati
19Hotararea 81/15.12.2015Aprobare Buget Barou Ilfov 2016
20Hotararea48/13.04.2016Taxa inscriere in Baroul Ilfov a candidatilor inscrisi la Baroul Ilfov si admisi la Examenul de primire in profesia de avocat in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar/avocat definitiv
21Hotararea 103/28.11.2016Aprobare Buget Barou Ilfov 2017
22Hotararea 72/14.12.2017Aprobare Buget Barou Ilfov 2018
23Hotararea 72/14.12.2017Taxe Barou Ilfov
24Hotararea 24/06.03.2018Taxe pentru procesarea cererilor de cercetare a Registrelor Nationale ale Avocatilor Romani in vederea eliberarii de certificate sau inscrisuri, formulate de avocat, pentru uzul propriu sau al clientului
25Hotararea 103/30.08.2022Taxe Barou Ilfov
26Hotararea 76/25.06.2024Actualizare taxe Barou Ilfov

Restrange detaliile