Taxe Baroul Ilfov

TAXA SUMA
1 Contributia lunara a avocatilor pentru constituirea bugetului baroului si al UNBR pentru avocatii definitivi. 85 lei
2 Contributia lunara a avocatilor pentru constituirea bugetului baroului si al UNBR pentru avocatii stagiari 43 lei
3 Contributia lunara a avocatilor pentru constituirea Fondului de Solidaritate al Avocatilor 5 lei
4 Contributia lunara a avocatilor pentru constituirea bugetului baroului pentru avocatii suspendati 10 lei
5 Contributia lunara a avocatilor pentru constituirea bugetului baroului pentru avocatii care detin un sediu secundar sau birou de lucru pe raza Baroului Ilfov 55 lei
6 Acordarea calitatii de avocat definitiv fara sustinerea examenului de definitivare, in cazurile prevazute de art. 20 alin. (5)-(7) din Legea nr. 51/1995, republicata, inscrisi la Baroul Ilfov si admisi la Examenul de primire in profesia de avocat in vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv 4800 lei
7 Inscrierea in Tabloul Avocatilor incompatibili a persoanelor care au fost primite in profesie cu examen sau cu scutire de examen si care nu au exercitat niciodata profesia de avocat si nu au fost inscrisi in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei 3200 lei
8 Inscrierea in Barou a avocatilor definitivi prirniti in profesie, cu examen 4800 lei
9 Inscrierea in Barou a avocatilor definitivi primiti in profesie cu scutire de examen 9700 lei
10 Inscrierea in Barou a avocatilor stagiari, inscrisi la Baroul Ilfov si admisi la Examenul de primire in profesia de avocat in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar 1500 lei
11 Inscrierea in Barou a avocatilor stagiari, inscrisi la alt barou si admisi la Examenul de primire in profesia de avocat in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar 1500 lei
12 Inscrierea in Tabloul special a avocatului strain 4800 lei
13 Infiintare pe raza baroului a unui birou de lucru 500 lei
14 Infiintare pe raza baroului a unui sediu secundar 2400 lei
15 Reinscrierea in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei a avocatului incompatibil 2400 lei
16 Reinscrierea in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei a avocatului suspendat la cerere 2400 lei
17 Reinscrierea in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei a avocatului suspendat pentru neplata 4800 lei
18 Taxa de secretariat – eliberare adeverinta 50 lei
19 Taxa de secretariat – eliberare certificat necesar transferului in alt barou 400 lei
20 Taxa secretariat – infiintarea sau transformarea formei de exercitare a profesiei 400 lei
21 Taxa secretariat – avizarea conventiei de conlucrare / colaborare / salarizare 300 lei
22 Taxa secretariat – schimbarea contractului de colaborarea/salarizare in interiorul profesiei pentru avocatii stagiari 100 lei
23 Taxa secretariat – avizarea siglei/site-ului pentru formele de exercitare a profesiei 400 lei
24 Taxa secretariat – eliberarea unui extras din Registrul de evidenta a societatilor profesionale cu raspundere limitata 500 lei
25 Taxa secretariat – schimbarea adresei sediului profesional / biroului de lucru / sediului secundar 400 lei
26 Transfer in Baroul Ilfov 2400 lei
27 Taxa petent – depunere sesizare 50 lei
28 Penalizari 0.15% pe zi
(pentru calculul exact al sumei datorate apelati nr. de telefon al secretariatului)
29 Tipizate:

– Carnet de Contracte de Asistenta Judiciara

– Carnet de Imputerniciri Avocatiale

– Registru de evidenta a contractelor

– Registru de atestari

– Plaja de numere-Contract asistenta judiciara-100 numere

 

– 30lei

– 20 lei

– 30 lei

– 30 lei

– 30 lei

30 Taxa secretariat – participarea la cursurile de pregatire profesionala continua organizate de barou a avocatilor care au cumulat 20 de puncte de pregatire profesionala continua obligatorii pe an 50 lei
31 Taxa confectionare card CCBE 55 lei
32 Retinere onorariu SAJ 2% + comisionul bancar
33 Retinere onorariu curator special 5% + comisionul bancar
34 Taxe pentru procesarea cererilor de cercetare a Registrelor Nationale ale Avocatilor Romani in vederea eliberarii de certificate sau inscrisuri, formulate de avocat, pentru uzul propriu sau al clientului gratuit
Modificare/completare patrimoniu profesional gratuit
Anulare inscriere act (avocat) 2,50 lei
Anulare inscriere act (tert) 7,50 lei
Informatii act (tert) 7,50 lei
Indreptare erori materiale (avocat) 2,50 lei
Indreptare erori materiale (tert) 7,50 lei
Copie certificata act avocat
Extras certificat patrimoniu (avocat) avocat
Extras certificat patrimoniu (tert) tert
Informatii act, extras patrimoniu (autoritati judiciare sau fiscale ale statului) gratuit

Hotarari Taxe Baroul Ilfov

Afiseaza Hotarari Taxe Baroul Ilfov

NR.crtNumeSubiect
1Hotararea 06/27.03.2012Contributii Barou Ilfov
2Hotararea 06bis/27.03.2018Scutire plata taxe de eliberare a decizie de intrare in Baroul Ilfov a avocatilor inscrisi prin efectul legii
3Hotararea 94/04.09.2012Completare contributii Barou Ilfov
4Hotararea 114/25.09.2012Taxa emitere decizie
5Hotararea 183/04.12.2012Aprobare Buget Barou Ilfov 2013
6Hotararea 01/15.01.2013Contributie Fond de Solidaritate
7Hotararea 10/29.12.2013Taxa infiintare birou de lucru
8Hotararea 32/12.03.2013Penalizari de intarziere in cuantum de 0.15% din suma datorata
9Hotararea 33/12.03.2013Pret tipizate
10Hotararea 58/10.05.2013Participare curs pregatire profesionala continua pentru avocatii care au cumulat 20 de puncte
11Hotararea 77/23.07.2013Taxa petent pentru depunere sesizare
12Hotararea 102/08.10.2013Cotizatie avocati care isi desfasoara activitatea intr-un sediu secundar pe raza Baroului Ilfov
13Hotararea 129/16.12.2013Aprobare Buget Barou Ilfov 2014
14Hotararea 65/27.05.2014Taxa card CCBE
15Hotararea 102/10.12.2014Aprobare Buget Barou Ilfov 2015
16Hotararea 104/10.12.2014Retinere onorariu curator special
17Hotararea 24/31.03.2015Taxe secretariat - Registrul de evidenta a Partimoniului de Afectatiune
18Hotararea 39/16.06.2015Contributie lunara a avocatilor suspendati
19Hotararea 81/15.12.2015Aprobare Buget Barou Ilfov 2016
20Hotararea48/13.04.2016Taxa inscriere in Baroul Ilfov a candidatilor inscrisi la Baroul Ilfov si admisi la Examenul de primire in profesia de avocat in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar/avocat definitiv
21Hotararea 103/28.11.2016Aprobare Buget Barou Ilfov 2017
22Hotararea 72/14.12.2017Aprobare Buget Barou Ilfov 2018
23Hotararea 72/14.12.2017Taxe Barou Ilfov
24Hotararea 24/06.03.2018Taxe pentru procesarea cererilor de cercetare a Registrelor Nationale ale Avocatilor Romani in vederea eliberarii de certificate sau inscrisuri, formulate de avocat, pentru uzul propriu sau al clientului
25Hotararea 103/30.08.2022Taxe Barou Ilfov

Restrange detaliile