HOTĂRÂREA Consiliului UNBR nr. 148/14-15.05.2021 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2021


ADUNARE GENERALĂ A BAROULUI ILFOV 2021 – 25.06.2021ora 14:00-28.06.2021, ora 00:00


PROCES-VERBAL ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI ILFOV 2021 – POSTAT 30.06.2021 – 08.07.2021


ANUNT privind organizarea unei selectii de oferte servicii avocat, in 5 dosare pe procedura insolventei,


Anunt din partea Ministerului Justiției privind selecția candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene


MODIFICARE PERIOADA DEPUNERE DECONTURI SAJ

COMUNICAT privind posibilele îngrădiri sau limitări, în vederea asigurării consultanței juridice, asistenței și/sau reprezentării justițiabilului și a poziției avocatului în actul de înfăptuire a justiției


Cu deosebita tristețe ne luăm rămas bun de la doamna avocat Trașcă Mihaela Florentina,
membră a Baroului Ilfov, care s-a dedicat profesiei juridice pe care a servit-o cu eleganță și demnitate.
(10.05.1984 – 11.11.2020)

Întregul corp profesional al avocaților adresează familiei sincere condoleanțe.
Fie ca Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace !


COMUNICAT 


HOTĂRÂREA CONSILIULUI BAROULUI ILFOV NR 70 DIN DATA DE 22.10.2020 PRIVIND VALIDAREA REZULTATELOR ALEGERILOR ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI ILFOV DIN DATA DE 17.10.2020 


HOTARAREA COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PRIVIND ALEGERILE ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI ILFOV DIN DATA DE 17.10.2020 

Acte contestatie

REZULTATUL ALEGERILOR ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI ILFOV

ORGANIZATE ÎN DATA DE 17.10.2020


Hotararea Consiliului Baroului Ilfov nr. 65/29.09.2020 – Validare candidaturi alegeri Barou Ilfov


Listele cu candidatii pentru organele de conducere ale Baroului Ilfov inscrisi la alegerile programate la 17.10.2020


Hotararea Consiliului Baroului Ilfov nr. 60 din 25.08.2020

privind validarea dosarelor candidatilor inscrisi la examenul de primire in profesia de avocat

Sesiunea Septembrie 2020


Convocare 

la Adunarea Generală Electivă a Baroului Ilfov

Consiliul Baroului Ilfov, în baza prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, ale Statutului Profesiei de Avocat şi ale Regulamentului pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Ilfov, aprobat de Consiliul Baroului Ilfov în data de 11.08.2020,

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ELECTIVĂ A BAROULUI ILFOV

pentru data de 17.10.2020, ora 10:00, în format electronic, cu următoarea ordine de zi:

                Ordinea de zi a Adunării Generale Elective:

 1. Alegerea Decanului Baroului Ilfov;
 2. Alegerea membrilor Consiliului Baroului Ilfov;
 3. Alegerea membrilor Comisiei de Disciplină a Baroului Ilfov;
 4. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Baroului Ilfov;

            Adunarea Generală Electivă a Baroului Ilfov se va desfășura conform Regulamentului de Alegeri adoptat de Consiliul Baroului Ilfov în luna August 2020.

          Conform art. 54 alin. (1) din Legea 51/1995, „adunările generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu participarea majorității membrilor adunării generale a baroului.”  Condiția de cvorum se va verifica după terminarea procesului de vot, respectiv la ora 24:00.

În cazul neîndeplinirii condiției de cvorum la prima convocare, Consiliul Baroului Ilfov convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală a Baroului Ilfov pentru data de 07.11.2020, ora 10:00, în același format și cu aceeași ordine de zi.

Lista avocati cu drept de vot

                                                                                        DECAN, 

                                                                                     Avocat Dr. LOVIN ŞERBAN NICULAE


EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2020:

Candidații care urmează să înscrie la Baroul Ilfov vor transmite cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare baroului în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, în perioada 27 Iulie 2020 – 21 August 2020, în intervalul orar 09:00-16:30.

Condițiile de înscriere, cererea-tip, conținutul dosarului, regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin Hotararea nr. 57/27.03.2020 a Consiliului U.N.B.R.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere se va comunica exclusiv prin intermediul internetului, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx. Vă aducem la cunoștință faptul că trebuie scanate și comunicate următoarele acte:

 1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiarcererea de inscriere în original, la care se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată / adeverință absolvire examen de licență în drept, în cazul în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de către facultate;
 • copie legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat (dar care să conțină ambele referințe) sau două certificate separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

 1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitivcererea de inscriere în original, la care se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată/ adeverință absolvire examen de licență în drept, în cazul în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de către facultate;
 • copie legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada îndeplinirii funcţiei de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani şi a promovării examenului de definitivat în profesia din care provine ori a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 14 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat (dar care să conțină ambele referințe) sau două certificate separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

 

În situația în care candidatul va fi admis, dosarul comunicat în format electronic va fi depus în original la secretariatul Baroului Ilfov la momentul solicitării de înscriere pe Tabloul Avocaților.

Pentru depunerea online a dosarului NU ESTE NEVOIE DE LEGALIZAREA DOCUMENTELOR. Acestea pot fi trimise fara a fi legalizate. Legalizarea documentelor solicitate în cererea de înscriere și/sau regulament se va putea efectua după promovarea examenului, în vederea depunerii înscrisurilor la barou pentru inscrierea în tabloul avocaților.

Taxa de examen este de 1.200 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2020”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2020”.

Înscrieri

Ultima zi de înscriere (de depunere a documentației) este vineri, 21.08.2020, orele 15.00.

Perioada de înscriere este 27.07.2020 – 21.08.2020, în intervalul orar 09:00 – 16:30 al zilelor lucrătoare.

Verificare dosare

În data de 25.08.2020 se vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se vor afișa la ora 16:00, conform prevederilor Regulamentului de examen și se vor comunica prin intermediul e-mail-ului către fiecare candidat.

Candidații respinși în urma verificării vor putea formula contestații în termen de 24 de ore de la afișare, adică până la data de 26.08.2020 ora 16:00.

Desfășurarea examenului

Duminică, 20 Septembrie 2020 – probă unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și aptitudinilor de a aplica aceste cunoștințe în cazuri practice ce se va desfășura la București.

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, vor beneficia de reducerea taxei de înscriere pe tabloul avocaților cu 50% conform Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov nr. 48/13.04.2016.

Relații suplimentare la telefon: 031/438.04.30, în timpul programului de luni pana vineri între 9:00 și 16:30, e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.

 

 

Baroul Ilfov va informeaza

Avand in vedere starea de alerta instaurata pe teritoriul Romaniei, incepand cu data de 15.05.2020, accesul in sediul Baroului Ilfov se va face in timpul programului de lucru, respectiv in zilele lucratoare, in intervalul orar 10:00 – 16:00, in urmatoarele conditii:

–          Exclusiv pentru situatii care nu se pot rezolva prin intermediul postei electronice/banca;

–          Exclusiv cu programare. In acest sens se va apela/comunica prin e-mail secretariatul, in timp util si se va comunica motivul vizitei, secretariatul urmand a stabili de comun acord cu solicitantul data si ora la care se va putea prezenta la sediu. Secretariatul se va ocupa de pregatirea actelor necesare solicitantului pana la prezentarea acestuia la sediul baroului, asigurand in acest fel ca solicitantul nu va petrece mai mult de 5 minute in incinta sediului

–          Accesul este permis numai cu purtarea mastii de protectie.

–          Accesul in sediul baroului se face pe rand, numai cate o persoana.

            Solicitantii de ajutor public judiciar vor comunica numai prin intermediul postei, postei electronice sau telefaxului si vor indica in mod obligatoriu o adresa de e-mail sau un nr. de telefax la care vor receptiona raspunsul.

_______________________

Pana la ridicarea masurilor privind instituirea starii de urgenta

BAROUL ILFOV SUSPENDA PROGRAMUL CU PUBLICUL
ORICE SOLICITARE SE VA COMUNICA PRIN FAX (0314380431) SAU
E-MAIL (secretariat@barou-ilfov.ro)

_______________________

Interviu dr., av. Serban Lovin: ,,Poate că activitatea online ce o vom deprinde acum va schimba fața avocaturii clasice”

Alina Matei: Multumesc, stimate domnule Decan Serban Lovin, pentru timpul alocat cititorilor JURIDICE.ro. In aceste zile toata lumea comenteaza asiduu evolutia Coronavirusului. In ceea ce ii priveste pe avocati, unde ii va duce drumul acesta al Coronavirsului?

Serban Lovin: Avocatii sunt oameni ai Cetatii, suntem in aceeasi situatie ca cea in care se afla cetatenii tarii. Iar momentul este unul de referinta, din pacate unul ce nu ni-l doream, dar caruia trebuie sa-i facem fata. Se spune ca nu la bine se vede caracterul persoanei, ci la rau, iar acum…

Alina Matei: A sta acasa e un indemn si probabil, curand, s-a transformat in obligatie pe timpul noptii. A sta acasa face bine la sanatate, desi dupa unele teorii comunitatea era aducatoare de beneficii si nu statul acasa. Cum sta treaba cu avocatii care stau acasa?

Serban Lovin: Avocatii ce nu au activitate si, din pacate sunt multi in aceasta situatie, TREBUIE sa stea acasa. Cei ce au obligatii profesionale ce nu sufera amanare trebuie sa-si apere clientii.

Alina Matei: Cum ar trebui avocatii sa gestioneze aceasta perioada?

Serban Lovin: Cu calm, tact, rabdare, adica exact asa cum procedezi cand ai in fata un caz ce nu l-ai mai intalnit si, pe masura ce-l studiezi realizezi cat de dificil este.

Interviul complet <<<AICI>>>

_______________________

Interviu prof. univ. dr., av. TRAIAN BRICIU: ,,Activitatea profesională continuă adaptându-se noilor condiții”

_______________________

Decizia CP - 17 03 2020_masuri barouri situatie criza corona_final_comunicata_Page_1Decizia CP - 17 03 2020_masuri barouri situatie criza corona_final_comunicata_Page_2Decizia CP - 17 03 2020_masuri barouri situatie criza corona_final_comunicata_Page_3

Comunicat Jud. Cornetu

Scan_2020-03-11-152408155_Page_1Scan_2020-03-11-152408155_Page_2

5900_200311152129_001_Page_15900_200311152129_001_Page_25900_200311152129_001_Page_3

Decizii Jud Buftea_Page_1Decizii Jud Buftea_Page_2Decizii Jud Buftea_Page_3Decizii Jud Buftea_Page_4

_____________________

Comunicat – U.N.B.R. este alături de avocații din Baroul Hunedoara și apreciază că acțiunile de protest ale corpului magistraților trebuie să fie însoțite în egală măsură de moderație și de respect față de profesia de avocat și solicită evitarea inconsecvenței în aplicarea măsurilor de protest, rigiditatea în comunicare cu barourile sau adoptarea de măsuri disproporționate față de avocați.

5 februarie 2020

COMUNICAT

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) apreciază eforturile depuse de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) de a asigura o comunicare eficientă cu organele profesiei de avocat în această perioada dificilă, marcată de declanșarea acțiunilor de protest ale Corpului profesional al magistraților.  Comunicarea de către instanțele judecătorești a perioadei și a formelor de protest a reprezentat un factor util în programarea activităților specifice pentru exercitarea profesiei de avocat. Aceasta contribuie la speranța că sistemul judiciar percepe rolul de partener al avocatului așa cum acesta este recunoscut prin lege.

U.N.B.R. își manifestă, însă, regretul că acțiunile de protest, a căror legitimitate pe fond nu o pune în discuție, în unele cazuri nu au avut un caracter uniform și predictibil (durată, cauze exceptate, completuri care nu urmează acțiunile de protest etc.) iar atitudinea unor instanțe față de avocați s-a îndepărtat de la regulile respectului profesional clamate și de Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor şi avocaților  români din septembrie 2015, adoptat în aplicarea Avizului 16 (2013) al Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) și de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

În acest sens, U.N.B.R. este preocupat de escaladarea tensiunilor apărute în raporturile la nivel interinstituțional care au generat protestul declarat de Consiliul Baroului Hunedoara, care continuă și în prezent, în ciuda eforturilor de dialog manifestate la nivelul Curții de Apel Alba Iulia și Baroului Hunedoara.

U.N.B.R. este alături de avocații din Baroul Hunedoara și apreciază că acțiunile de protest ale corpului magistraților trebuie să fie însoțite în egală măsură de moderație și de respect față de profesia de avocat și solicită evitarea inconsecvenței în aplicarea măsurilor de protestrigiditatea în comunicare cu barourile sau adoptarea de măsuri disproporționate față de avocați.

U.N.B.R. nu dorește ca aspectele negative ocazional sesizate să alimenteze îndepărtarea idealului unei conlucrări între cele două corpuri profesionale și își exprimă convingerea că numai un dialog real poate genera încredere și înțelegere reciprocă.

U.N.B.R. potrivit rolului recunoscut de lege, se va implica activ în rezolvarea problemelor sesizate de Consiliul Baroului Hunedoara, fiind de datoria sa să acționeze ca un factor de dialog cu reprezentanții sistemului judiciar.

Președintele UNBR

Av. dr. Traian-Cornel BRICIU

 

____________________________________________

Hotarare_14_04.02.2020_1 Hotarare_14_04.02.2020_2 Hotarare_14_04.02.2020_3 Hotarare_14_04.02.2020_4

_____________________________________________

tribunal2

_____________________________________________

 

Convocare_Adunare_Generala_2020

 

1 – REGULAMENT ADUNARE GENERALA ELECTIVA BAROU ILFOV 2020

2 – Formular de candidatura – organe de conducere ale Baroului Ilfov

3 – Cerere inscriere delegat la Congresul Avocatilor 2020

 

 

 

IMG-20190926-WA0000


VALIDARE DOSARE CANDIDATI – SESIUNEA AUGUST 2019

*în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul cu privire la publicare numelui și prenumelui pe
site-ul Baroului Ilfov, vă rugăm contactați secretariatul Baroului Ilfov (secretariat@barou-ilfov.ro – 0314380430)


EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

SESIUNEA AUGUST 2019

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea AUGUST 2019:

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, se vor înscrie la Baroul Ilfov în intervalul  08 iulie 2019 (ora 9.00) – 02 august 2019 (ora 16.00).

Condițiile de înscriere, cererea-tip, conținutul dosarului, regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. 463/05.06.2019 a Consiliului U.N.B.R.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține, în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Afiseaza tot continutul...

Dosarul de înscriere se depune în 3 (trei) exemplare (un exemplar original + două exemplare în copie certificată) și va conține cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 462 din 05 iunie 2019)

Pentru sesiunea august 2019, Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România din data de 05 iunie 2019 a decis că fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns cu o singură variantă corectă.

 

 1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrica;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat sau două certificate separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

 

 1. Pentrudobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada îndeplinirii funcţiei de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani şi a promovării examenului de definitivat în profesia din care provine ori a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 14 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat sau depun două certificate :separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2019”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2019”,

 

Înscrieri

Ultima zi de înscriere (de depunere a documentației) este vineri, 02.08.2019, orele 16.00.

Perioada de înscriere este 08.07.2019 – 02.08.2019, în intervalul orar 09:00 – 17:00 a zilelor lucrătoare. Dosarul de înscriere se depune personal, la sediul baroului din Calea Moșilor nr. 88, Sector 3, București.

Verificare dosare

În data de 06 august 2019 se vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se vor afișa la ora 16:00, conform prevederilor Regulamentului de examen și se vor comunica prin intermediul e-mail-ului către fiecare candidat.

Candidații respinși în urma verificării vor putea formula contestații în termen de 24 de ore de la afișare, adică până la data de 07 august 2019 ora 16:00.

Desfășurarea examenului

Vineri, 30 august 2019 – probă unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și aptitudinilor de a aplica aceste cunoștințe în cazuri practice ce se va desfășura la București.

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, vor beneficia de reducerea taxei de înscriere pe tabloul avocaților cu 50 % conform Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov nr. 48/13.04.2016.

Relații suplimentare la telefon: 031/438.04.30, e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.

Inchide detaliile


Baroul Ilfov va informeaza:

În contextul intrării în vigoare a Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. (UE) 2016/679 cu referire la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește colectarea, prelucrarea și circulația datelor cu caracter personal, vă transmitem ”NOTA DE INFORMARE A AVOCAȚILOR privind prelucrarea datelor cu caracter personal” (model orientativ), în vederea informării avocaților.
____________________________ 
an centenar

Adresa C.A.A. – Comunicare materiale ce vor fi dezbatute
in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Filialei Bucuresti – Ilfov a C.A.A., din data de 04.05.2019.


REGULAMENT ADUNARE ELECTIVA FILIALA BUCURESTI-ILFOV C.A.A. 2019 


SCRISOARE DE MULTUMIRE

 

Către,

COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, COMBATEREA
CORUP
ȚIEI ȘI PETIȚII DIN SENATUL ROMÂNIEI

Afiseaza tot continutul...

Domnului Președinte, Senator Iancu Caracota

Domnului Vicepreședinte, Senator Victorel Lupu

Domnului Secretar, Senator Dan Lungu

Domnului Raportor al Comisiei, Senator Daniel Cătălin Fenechiu

Doamnei Senator Nicoleta Pauliuc

Domnului Senator Vergil Chițac

Domnului Senator Marius Nicoară

  

Către,

COMISIA JURIDICĂ DIN SENATUL ROMÂNIEI

Domnului Președinte, Senator Robert Marius Cazanciuc

Domnului Vicepreședinte, Senator Daniel Cătălin Fenechiu

Domnului Secretar, Senator Adrian Diaconu

Doamnei Senator Alina Gorghiu

Domnului Senator George Eduard Dirca

 

Domnului Vicepreședinte al Camerei Deputaților și Președinte al Comisiei speciale pentru unificarea legislației, Deputat Florin Iordache

 

Domnului Deputat Ioan Cupșa

 

Stimate Doamne și Domni Senatori și Deputați,

 

BAROUL ALBA, legal reprezentat prin Avocat dr. Mihai BACO – DECAN,

BAROUL ARGEȘ, legal reprezentat prin Avocat Luminița IOANA – DECAN,

BAROUL BUZĂU, legal reprezentat prin Avocat Adrian TUDORANCEA – DECAN,

BAROUL CLUJ, legal reprezentat prin Avocat Flavia MAIER – DECAN,

BAROUL DOLJ, legal reprezentat prin Avocat dr. Lucian SĂULEANU – DECAN,

BAROUL GORJ, legal reprezentat prin Avocat Florin HOMESCU – DECAN,

BAROUL HUNEDOARA, legal reprezentat prin Avocat Cosmin RONCIOIU – DECAN,

BAROUL IALOMIȚA, legal reprezentat prin Avocat Claudiu DRĂGĂNOIU – DECAN,

BAROUL ILFOV, legal reprezentat prin Avocat dr. Șerban Niculae LOVIN – DECAN,

BAROUL OLT, legal reprezentat prin Avocat Mihai BUBATU – DECAN,

BAROUL PRAHOVA, legal reprezentat prin Avocat Emanuela ANTONESCU – DECAN,

BAROUL SATU MARE, legal reprezentat prin Avocat Dan Mihai ȘUTA – DECAN,

BAROUL SĂLAJ, legal reprezentat prin Avocat Bogdan ILEA – DECAN,

BAROUL TIMIȘ, legal reprezentat prin Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ – DECAN,

 

își exprimă recunoștința pentru efortul pe care l-ați depus în soluționarea situației de criză ivite în exercitarea profesiei de avocat, privitoare la regimul juridic al onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală, prin semnarea unui nou și util Protocol tripartit, între Ministerul Justiției, Ministerul Public – Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, respectiv, U.N.B.R..

Înțelegerea, implicarea și aplecarea de care ați dat dovadă, receptivitatea, preocuparea constantă pentru identificarea de soluții la problemele ridicate de avocați, sunt argumentele pentru care Vă rugăm să primiți recunoștința și mulțumirile Corpului Profesional al Avocaților Români, de multe ori în decursul istoriei neprotejat și nereprezentat la nivelul pe care AVOCATUL ROMÂN îl merită!

Ați arătat că sunteți lângă AVOCAT, PROFESIA DE AVOCAT și BAROURI, atunci când aceștia au nevoie de sprijin!

Convinși că vom avea întotdeauna o ușă deschisă și că vom întâlni aceeași solicitudine din partea Dvs., primiți, Distinsă Doamnă Senator, Distinse Domnule Senator și Deputat, sincerele noastre aprecieri!

 

Avocat dr. Mihai BACO, Decan

Avocat Luminița IOANA, Decan

Avocat Adrian TUDORANCEA, Decan

Avocat Flavia MAIER, Decan

Avocat dr. Lucian SĂULEANU, Decan

Avocat Florin HOMESCU, Decan

Avocat Cosmin RONCIOIU, Decan

Avocat Claudiu DRĂGĂNOIU, Decan

Avocat dr. Șerban Niculae LOVIN, Decan

Avocat Mihaita BUBATU, Decan

Avocat Emanuela ANTONESCU, Decan

Avocat Dan Mihai ȘUTA, Decan

Avocat Bogdan ILEA, Decan

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ, Decan

Inchide detaliile


Protocolul original semnat – 14.02.2019

<Click Aici>


COMUNICAT PRIVIND ÎNTÂLNIREA DIN DATA DE 14.02.2019

DE LA MINISTERUL JUSTIȚIEI

BAROUL ALBA, legal reprezentat prin Avocat dr. Mihai BACO – DECAN,
BAROUL ARGEȘ, legal reprezentat prin Avocat Luminița IOANA – DECAN,
BAROUL BUZĂU, legal reprezentat prin Avocat Adrian TUDORANCEA – DECAN,
BAROUL CLUJ, legal reprezentat prin Avocat Flavia MAIER – DECAN,
BAROUL DOLJ, legal reprezentat prin Avocat dr. Lucian SĂULEANU – DECAN,
BAROUL GORJ, legal reprezentat prin Avocat Florin HOMESCU – DECAN
BAROUL HUNEDOARA, legal reprezentat prin Avocat Cosmin RONCIOIU – DECAN,
BAROUL IALOMIȚA, legal reprezentat prin Avocat Claudiu DRĂGĂNOIU – DECAN,
BAROUL ILFOV, legal reprezentat prin Avocat dr. Șerban Niculae LOVIN – DECAN,
BAROUL OLT, legal reprezentat prin Avocat Mihai BUBATU – DECAN,
BAROUL PRAHOVA, legal reprezentat prin Avocat Emanuela ANTONESCU – DECAN,
BAROUL SATU MARE, legal reprezentat prin Avocat Dan Mihai ȘUTA – DECAN,
BAROUL SĂLAJ, legal reprezentat prin Avocat Bogdan ILEA – DECAN,
BAROUL TIMIȘ, legal reprezentat prin Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ – DECAN,

anunță

SEMNAREA NOULUI PROTOCOL
privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală
Noul Protocol se caracterizează prin:
1. semnarea tripartită, respectiv de către Ministerul Justiției, Ministerul Public și UNBR;
2. majorarea cuantumului vechilor onorarii cu 141,02%;
3. reglementarea cuantumului remunerației de curator;
4. modificarea art. 10 din vechiul Protocol, în sensul stabilirii onorariilor ca valori minime;
5. reglementarea expresă a interdicției reducerii onorariilor din noul Protocol;
6. încetarea expresă a delegației avocatului din oficiu, la prezentarea avocatului ales;
7. introducerea unor onorarii pentru servicii noi, reglementate de cele două Coduri de Procedură Penală și, respectiv, Civilă.
Semnarea noului Protocol reprezintă o dovadă incontestabilă a rolului indispensabil al Barourilor în organizarea și funcționarea profesiei de avocat.
Barourile care au inițiat și semnat PROTESTUL avocaților, față de tratamentul nepotrivit acordat acestora, Barourile care au aderat ulterior la PROTESTUL inițiat, au dovedit acest lucru.
Un rol esențial l-a avut Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senatul României, care prin activitatea depusă, a determinat atingerea acestui rezultat.
Mulțumiri speciale Distinșilor Senatori Iancu Caracota, Daniel Cătălin Fenechiu, Robert Marius Cazanciuc, Alina Gorghiu, George Eduard Dirca, Adrian Diaconu, Nicoleta Pauliuc, Dan Lungu, precum și Distinsului Deputat Ion Cupșa.
Un rol esențial l-a avut PRESA, care a redat corect poziția Avocaților Români, poziția Barourilor semnatare ale PROTESTULUI, precum și a celorlalte Barouri care au aderat ulterior acestei inițiative, precum și Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare din cadrul UNBR.
AVOCATUL ESTE PARTENER INDISPENSABIL AL JUSTIȚIEI
ȘI ESTE OCROTIT DE LEGE!
BUCUREȘTI, la data de 14.02.2019

 

Convocare_Adunare_Generala_2019

1 – Cerere inscriere delegat la Congresul Avocatilor 2019

2 –  Imputernicire Adunare Generala Ordinara

 


COMUNICAT

în legătură cu modalitatea de desfășurare a serviciilor de asistență judiciară în materie penală, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Afiseaza comunicatul

Către,

          GUVERNUL ROMÂNIEI

          Doamnei Prim-Ministru, Vasilica-Viorica DĂNCILĂ

Către,

          MINISTERUL JUSTIȚIEI

          Domnului Ministru al Justiției, Prof.univ.dr. Tudorel TOADER

 Către,

          PARCHETUL GENERAL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Domnului Procuror General al României, Augustin LAZĂR

 Spre știință,

          CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Doamnei Președinte, Judecător Lia SAVONEA

 Spre știință,

          UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Domnului Președinte, Avocat dr. Gheorghe FLOREA

 Spre știință,

          DEPARTAMENTUL DE COORDONARE A ASISTENȚEI JUDICIARE DIN CADRUL UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 Domnului Vicepreședinte, Avocat dr. Petruț CIOBANU

 

BAROUL ALBA, legal reprezentat prin Avocat dr. Mihai BACO – DECAN,

BAROUL ARGEȘ, legal reprezentat prin Avocat Luminița IOANA – DECAN,

BAROUL BUZĂU, legal reprezentat prin Avocat Adrian TUDORANCEA – DECAN,

BAROUL CLUJ, legal reprezentat prin Avocat Flavia MAIER – DECAN,

BAROUL DOLJ, legal reprezentat prin Avocat dr. Lucian SĂULEANU – DECAN,

BAROUL GORJ, legal reprezentat prin Avocat Florin HOMESCU – DECAN

BAROUL HUNEDOARA, legal reprezentat prin Avocat Cosmin RONCIOIU – DECAN,

BAROUL IALOMIȚA, legal reprezentat prin Avocat Claudiu DRĂGĂNOIU – DECAN,

BAROUL ILFOV, legal reprezentat prin Avocat dr. Șerban Niculae LOVIN – DECAN,

BAROUL OLT, legal reprezentat prin Avocat Mihai BUBATU – DECAN,

BAROUL PRAHOVA, legal reprezentat prin Avocat Emanuela ANTONESCU – DECAN,

BAROUL SATU MARE, legal reprezentat prin Avocat Dan Mihai ȘUTA – DECAN,

BAROUL SĂLAJ, legal reprezentat prin Avocat Bogdan ILEA – DECAN,

BAROUL TIMIȘ, legal reprezentat prin Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ – DECAN,

 

în temeiul dispozițiilor art. 77, 78, 79, 81, 83 din Legea nr. 51/1995 republicată, vă înaintăm prezentul

COMUNICAT

în legătură cu modalitatea de desfășurare a serviciilor de asistență judiciară în materie penală, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Vă învederăm necesitatea rezolvării cu maximă celeritate a următoarelor disfuncționalități întâlnite:

 1. Majorarea onorariilor cuvenite avocaților pentru prestarea serviciilor mai sus enumerate.
 2. Reglementarea prin Protocol a onorariilor/remunerațiilor cuvenite curatorilor.
 3. Eliminarea practicii judecătorilor ori procurorilor de cenzurare a acestor onorarii.

În ipoteza în care nu veți răspunde pozitiv solicitărilor noastre, vom analiza în cadrul Consiliilor Barourilor aprobarea demarării unor proceduri de atenționare a factorilor responsabili, constând în mai multe etape, respectiv:

 1. prezentarea avocaților în cauzele respective, purtând o banderolă albă pe braț in perioada 11.02.2019 – 24.02.2019;
 2. asigurarea asistenței judiciare exclusiv în cauzele penale în care se discută măsurile preventive in perioada 25.02.2019 – 10.03.2019;
 3. neasigurarea asistenței judiciare, la început câte 30 minute pe zi, timp de o săptămână, apoi pe termen nelimitat, până la identificarea și aplicarea soluțiilor la problemele de mai sus cu incepere din 11.03.2019.

Vă aducem la cunoștință că acest demers comun vine în urma și în susținerea tuturor demersurilor efectuate până în prezent de Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare din cadrul UNBR, pentru adoptarea unui nou Protocol care să reglementeze cuantumul onorariilor pentru activitățile mai sus enumerate, demersuri lipsite de orice fel de rezultat din partea Domniilor Voastre.

Solicitările noastre sunt firești, având în vedere următoarele:

 1. Avocatul este partener indispensabil al justiției, principiu reglementat de art. 38 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.
 2. Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său, principiu reglementat de art. 30 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.
 3. Pentru asistenţa judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii şi volumului activităţii desfăşurate, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei, principiu reglementat de art. 81 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.
 4. N.B.R. şi barourile conlucrează cu Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti, precum şi cu parchetele de pe lângă acestea, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de acordare a asistenţei judiciare prevăzute de prezentul capitol, principiu reglementat de art. 83 din Legea nr. 51/1995 republicată.
 5. Onorariile pentru asistenţa judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public, principiu reglementat de art. 84 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.
 1. Majorarea onorariilor cuvenite avocaților pentru prestarea serviciilor mai sus enumerate

În prezent, potrivit Protocolului încheiat între UNBR și Ministerul Justiției, înregistrat sub nr. 48025/2015 și, respectiv, 21-DCAJ-2015, valorile onorariilor sunt derizorii, fiind reglementate între un minim de 195 lei / activitate judiciară și un maxim de 650 lei / activitate judiciară, pentru activități specifice procesului civil, între un minim de 130 lei / activitate judiciară și un maxim de 195 lei / activitate judiciară, pentru activități de asistență extrajudiciară specifice ajutorului public judiciar, între un minim de 260 lei / activitate judiciară și un maxim de 520 lei / activitate judiciară (neluând în considerare situațiile cu mai mulți inculpați), pentru activități specifice procesului penal, între un minim de 400 lei / activitate judiciară și un maxim de 700 lei / activitate judiciară, pentru activități specifice accesului internațional la justiție în materie civilă, între un minim de 130 lei / activitate judiciară și un maxim de 420 lei / activitate judiciară, pentru activități specifice cooperării judiciare internaționale în materie penală.

Sumele respective sunt brute, avocatul având o serie de obligații fiscale, precum și față de sistemul propriu de asigurări sociale.

Procentul de impozit este de 10% din venitul net sau norma de venit corectată.

Procentul CASS este de 10%  din baza de calcul de 6 sau de 12 salarii minime brute, după caz.

Procentul datorat sistemului propriu de asigurări sociale este de 11% din veniturile brute realizate.

Un calcul exemplificativ conduce la următorul rezultat:

 1. Pentru minimul de 195 lei / activitate judiciară și maximul de 650 lei / activitate judiciară, pentru activități specifice procesului civil, aplicând procentele de mai sus, fara a lua in calcul cheltuielile logistice, rezultă un venit net pentru avocat:

195 – 11% = 195 – 21,45 = 173,55

173,55 – 10% impozit = 173,55 – 17,36 = 156,19

156,19 lei – 10% CASS = 156,19 – 15,62 = 140,57 lei

 650 – 11% = 650 – 71,50 = 578,50

578,50 – 10% impozit = 578,50 – 57,85 = 520,65

520,65 – 10% CASS = 520,65 – 52,07 = 468,58 lei

Calculele pot fi continuate și pentru celelalte sume stabilite în Protocol.

Ce rezultă de aici? Că AVOCATUL, PARTENER indispensabil al JUSTIȚIEI, poate încasa pentru activitatea judiciară prestată într-un dosar, suma minimă de 140,57 lei / net sau suma maximă de 468,58 lei / net. La fel, în celelalte cazuri. De la 1 ianuarie 2019, salariul minim pe economie este de 2.080 de lei brut. De asemenea, persoanele cu studii superioare care au cel puțin 1 an vechime în muncă în domeniul studiilor superioare vor avea salariu minim brut 2.350 lei lunar. La salariul minim brut de 2080 lei/lună, salariul net (în mână) primit de angajat va fi de 1.263 lei.

Cu alte cuvinte, pentru un dosar, un avocat poate încasa un venit net de 8,98 de ori mai mic decât venitul net lunar al unei persoane fără pregătire universitară. DERIZORIU!!

Discutăm despre un profesionist, care are în palmares exact aceeași pregătire profesională ca și magistratul, care studiaza exact aceeași doctrină și se pregătește pe exact același sistem de drept.

Discutăm despre un profesionist care accede în profesie prin promovarea unui examen de admitere al cărui grad de dificultate este similar cu examenul de admitere la INM sau în magistratură.

Discutăm despre servicii de asistență judiciară indispensabile justiției.

Discutăm despre un profesionist care, pentru pregătirea unui dosar, gestionează o întreagă logistică, respectiv o formă de exercitare a profesiei, echipamente electronice și informatice, programe legislative, resurse umane, consumabile, toate presupunând costuri pe care avocatul trebuie să le acopere din onorariile încasate.

Raportat la aceste considerente, sumele încasate de avocat, cu titlu de onorariu, sunt derizorii. În condițiile în care există forme de exercitare a profesiei care practică onorarii orare, al căror cuantum diferă, dar în aproape toate cazurile este mai mare decât aceste valori, onorariile stabilite de Protocol fiind derizorii. Cuantumul acestora are rolul de a desconsidera munca avocatului, de a-l pune în inferioritate față de ceilalți participanți la înfăptuirea actului de justiție.

În mod evident, stabilirea unor onorarii decente, care să se ridice la calitatea serviciului avocațial prestat de avocat, trebuie să dețină la bază și considerente de ordin economic, însă în toate cazurile, trebuiesc respectate și aplicate principiile care guvernează modul de formare a onorariului avocațial, enumerate de art. 127 din Statutul Profesiei de Avocat, respectiv:

 • – dificultatea, amploarea sau durata cazului;
 • – timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activităţii cerute;
 • – natura, noutatea şi dificultatea cazului;
 • – importanţa intereselor în cauză;
 • – împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de Barou îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat din partea unei alte persoane;
 • – notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea avocatului;
 • – conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti, impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului;
 • – constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante.

Totuși, atunci când pretindeți ori discutați despre fundamentarea ori argumentarea economică a noului Protocol, să nu omiteți următoarele argumente, spunem noi, esențiale:

 1. Magistrații care stabilesc onorarii derizorii (au fost stabilite și în cuantum de 5-6 lei, în unele zone) au salarii de zeci de mii de lei. Nu este nici locul și nici rolul unei analize a muncii magistratului, însă gradul de dificultate a muncii avocatului este deosebit de ridicat!
 2. Inflația, devalorizarea monedei naționale, fenomen economic notoriu.

 

Suntem convinși că și în cauzele reglementate de Protocol, Domniile Voastre, în calitatea de reprezentanți ai entităților pe care le conduceți, în calitate de exponenți ai Statului de Drept din România, urmăriți realizarea de servicii legale performante, un act de justiție eficient, perfect, legal și corect. Aceste deziderate presupun în mod obligatoriu ONORARII DECENTE, țel pe care actualul Protocol nu îl atinge deloc.

Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare care este organizat și funcționează în cadrul UNBR a efectuat mai multe demersuri în ultima perioadă, cărora nu le-ați dat curs.

În considerarea art. 83 din Legea nr. 51/1995 republicată, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de acordare a asistenţei judiciare, vă solicităm să analizați cu maximă celeritate aspectele sesizate, propunerile efectuate de Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare din cadrul UNBR și să aprobați semnarea unui nou Protocol, care să prevadă ONORARII DECENTE pentru avocații care prestează serviciile de asistență judiciare mai sus descrise.

 1. Reglementarea prin Protocol a onorariilor/remunerațiilor cuvenite curatorilor

 Având în vedere lipsa oricărei reglementări a cuantumului onorariilor/remunerațiilor cuvenite curatorilor, precum și practica total diferită și lipsită de orice fundamentare a instanțelor de judecată din țară, în acord cu toate argumentele dezvoltate mai sus, apreciem că se impune cu celeritate reglementarea acestora prin Protocolul la care am făcut referire mai sus. 

 1. Eliminarea practicii judecătorilor și procurorilor de cenzurare a acestor onorarii

Protocolul reglementează dreptul judecătorilor și procurorilor de a cenzura sumele stabilite cu titlu de onorarii, aplicarea art. 10 din Protocol dovedindu-se în cvasi-totalitatea situațiilor ca fiind una abuzivă și arbitrară.

De precizat că Uniunea Națională a Barourilor din România, Corpul Profesional al Avocaților din România NU A ACCEPTAT în anul 2015 inserarea acestui articol în Protocolul încheiat, Protocolul fiind semnat cu rezervă în ceea ce privește existența art. 10. Din punctul nostru de vedere, art. 10 conține o normă a cărei aplicare s-a dovedit a fi discreționară, subiectivă și uneori abuzivă, fără nicio legătură cu principiile care guvernează procesul în general, procesul penal în special și, respectiv, activitatea AVOCATULUI.

Reprezentanții Barourilor, ai UNBR, au atras atenția de multe ori asupra acestor aspecte, au tras mai multe semnale de alarmă, însă magistrații au ales să ne ignore, lovind în profesia de avocat, lovind în avocați, îndeosebi în cei tineri, stabilind de multe ori onorariile după bunul plac, determinând degradarea calitativă a prestațiilor specifice în materia asistenței judiciare. Nu puteți moral să pretindeți calitatea serviciilor avocațiale în aceste cauze, plătind onorarii derizorii.

Foarte multe instanțe din țară cenzurează onorariile reglementate de Protocol, ignorând principiile mai sus enumerate, în stabilirea onorariului avocațial. În urma unei asemenea conduite, avocații încasează sume de bani al căror cuantum ne determină să nu mai putem utiliza nici măcar adjectivul derizoriu.

Încercați un exercițiu de imaginație, punându-vă în locul avocaților care prestează aceste activități și încasează aceste onorarii, derizorii ȘI cenzurate.

Există situații în țară, în care după ce un anumit dosar a fost soluționat dupa 3 ani, de exemplu, judecătorul cauzei reduce la jumătate onorariul avocațial cuvenit avocatului. Sau și mai rău. Mai mult decât atât, la unele instanțe din țară se constată și o altă practică, păguboasă atât pentru bugetul de stat, cât și pentru avocat, respectiv menținerea împuternicirii avocațiale a avocatului din oficiu, deși în dosar se prezintă avocat ales, urmată de acordarea unui onorariu diminuat. Aveți evidența hotărârilor judecătorești, ne puteți și vă invităm să ne verificați afirmațiile.

În considerarea art. 83 din Legea nr. 51/1995 republicată, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de acordare a asistenţei judiciare, vă solicităm să analizați cu maximă celeritate aspectele sesizate și să inițiați o propunere de modificare a Protocolului existent sau de semnare a unui nou Protocol, care să nu mai prevadă posibilitatea cenzurării onorariilor cuvenite avocaților.

 

Vă asigurăm de tot concursul nostru în vederea identificării și adoptării soluțiilor legislative, menite să rezolve revendicările de mai sus, scopul nostru fiind asigurarea înfăptuirii actului de justiție, AVOCATUL FIIND CALIFICAT DE LEGE PARTENER INDISPENSABIL AL JUSTIȚIEI.

TIMIȘOARA, la data de 31.01.2019

Inchide comunicatul

 

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

 SESIUNEA MARTIE 2019

____________________________

22_Hotararea_107_04122018 (1)

_____________________________

20_Hotararea_90_23102018

_____________________________

convocare

Cerere inscrierea delegatilor la congres 2018

Imputernicire Adunare Generala Ordinara

Imputernicire Adunare Generala Extraordinara

 

 

Baroul Ilfov – In Memoriam

___________

Va facem cunoscut faptul ca Baroul Ilfov și Societatea de Științe Juridice (al cărei exponent media este JURIDICE.ro) au încheiat la 14 decembrie 2017 un acord de colaborare referitor la publicarea știrilor, comunicatelor și punctelor de vedere provenind de la Baroul Ilfov, inițierea și desfășurarea unor proiecte științifice comune privind popularizarea informației juridice, organizarea de manifestări științifice și cooperarea în domeniul practicii de specialitate a studenților.

Potrivit acordului, toți avocații din Baroul Ilfov vor putea beneficia de avantaje semnificative în ce privește documentarea juridică, după cum urmează:
– o reducere de 35% pentru orice evenimente juridice cu taxă de participare, cu acordarea unui punct de pregatire profesională pentru fiecare oră fizică;
– o reducere de 40% pentru membership (documentare juridică standard, care asigură acces la transmisiunile live, înregistrările video și transcripturile conferințelor și dezbaterilor juridice) cu acordarea de 20 de puncte/an de pregătire profesională pentru avocați.

____________

aplicatie-conversie-audio-text-avocati

Vă facem cunoscut că în cadrul acțiunilor inițiate de Uniunea Națională a Barourilor din România pentru „Ziua Europeană a Avocaților – 2017” cu tema „AVOCAȚII ÎN E-VOLUȚIE”, în ședința din 07 octombrie 2017, Comisia Permanentă a UNBR a luat act de finalizarea aplicației „Conversie audio în text”, instrument destinat tehnoredactării documentelor după dictare, pus la dispoziția avocaților prin intermediul contului din „Tabloul național al avocaților”, bază de date constituită din tablourile avocaților barourile membre UNBR.

______________________

Prin prezenta va comunicam mesajul prin care, conducerea U.N.B.R., va invita la formularea de propuneri  pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul Justiției.

 

“ În ziua de 10 octombrie 2017 reprezentanții UNBR au participat la lucrările Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul Justiției.

La Comisia constituită pentru reglementările din domeniul penal a participat domnul vicepreședinte UNBR avocat Petru Ciobanu iar la Comisia din domeniul legislației civile a participat vicepreședinte domnul vicepreședinte UNBR avocat Traian Cornel Briciu.

În fiecare dintre subcomisii s-a stabilit că obiectivul activității acestora este armonizarea obligatorie a textelor din noile coduri cu deciziile Curții Constituționale, cu rapoartele Comisiei de la Veneția și rapoartele GRECO, puse la dispoziție de către Ministerul Justiției.

Comisia a pus la dispoziție materialele din atașament pe care vi le comunicăm. S-a stabilit că următoarele ședințe ale fiecăreia dintre subcomisii vor fi anunțate la Uniunea Națională a Barourilor din România.

Pentru a asigura consultarea barourilor și a avocaților interesați am decis ca la nivelul Uniunii Naționale a Barourilor din România, prin aplicația ”Tabloul național al avocaților” la adresa www.ifep.ro să se organizeze consultarea tuturor barourilor și, distinct, a avocaților interesați prin formularea de către barouri sau de către avocați a răspunsurilor la chestionarele atașate sub forma propunerilor corespunzătoare modificărilor ce se impun pentru armonizarea Noilor Coduri, cu deciziile Curții Constituționale, care au declarat neconstituționalitatea totală sau parțială a unora dintre prevederile acestora.

Propunerile astfel formulate vor fi apoi transmisie direct membrilor Comisiei parlamentare.

La lucrările fiecărei Subcomisii pot participa din partea Uniunii Naționale a Barourilor din România și membrii Consiliului UNBR care își exprimă disponibilitatea în raport de domeniul de interes (penal / legislația civilă).

Nu s-au transmis datele exacte ale ședințelor Subcomisiilor, astfel că cei care pot să se implice în activitatea comisiilor în numele UNBR care are doar calitatea de „Invitat” ar trebui să se angajeze ferm că vor fi prezenți la orice convocare ce le va fi transmisă imediat după comunicările făcute de Comisie către UNBR.

 Anexe atasate mesajului

1- MODIFICĂRI CPC

2- MODIFICĂRI CPC (1)

 

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA,

PREȘEDINTE  U.N.B.R.”

______________________________________________________

APEL pentru selecție de participanți la Conferința Națională cu tematica „MIGRAȚIE ȘI AZIL – ANTIDISCRIMINARE” a Proiectului ACTIONES finanțat de Comisia Europeană – Programul Drepturi Fundamentale & Cetățenie

______________________________________________________

Adresa C.A.A. – Adunarea Generala Ordinara a Filialei Bucuresti – Ilfov a
C.A.A, care va avea loc impreuna cu Adunarea Generala a Baroului Bucuresti in data de 22.04.2017.


Banner conferinta anuala a profesiilor juridice

PROGRAMUL CONFERINTEI <<AICI>>

__________________________________

Anunt Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov

În vederea aplicării principiului transparenţei, prevazut la art. 2, alin.2 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice,
se solicită sprijinul pentru efectuarea publicităţii, în ceea ce priveşte achiziţia de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a serviciilor de reprezentare juridică:

Invitatie catre Baroul Ilfov

Caiet de sarcini serv. juridice 2017

Informati updatate si completate >> Aici << update 18.05.2017

________________publicat 05.04.2017_______________

Conferinta Nationala – Reformele noului regulament European privind procedurile de insolventa – 27 aprilei 2017

Cluj – Conferinta de drept fiscal – “Cluj Tax Forum” – 8 aprilie 2017

_____________________________________________________

Consiliul UNBR- calendarul desfășurării ședințelor în 2017

______________________________________________________

INVITATIE din partea organizatiei SALVATI COPIII ROMANIA

____Organizația SALVAȚI COPIII ROMÂNIA vă invită, sambătă – 25 februarie 2017 –  la o nouă întâlnire în cadrul proiectului TALE – Training Activities for Legal Experts.

____Sesiunea de la finalul acestei saptămâni va fi dedicată prezentării unor subiecte (cu siguranță interesante) legate de psihologia copilului. Funcția de «maestru de ceremonii» îi va reveni doamnei Andreea Biji – psiholog clinician cu o vastă experiență în cazuri de copii implicați în proceduri judiciare.

     Precizări:

– pornind de la agenda propusă, organizatorii vin cu rugămintea să le transmiteți în cursul acestei saptămani ce subiecte/aspecte/informații/materiale v-ar interesa să pregătească în mod special.

– la un moment dat apare în agendă “FILM – experiențele participanților”. FILM-ul este o metoda de a prelua opiniile adulților despre experiența lor într-un anumit domeniu, în cazul acesta se vor referi la experiența avocaților în colaborarea cu psihologii în cazuri care implică minori. Pentru a face acest exercițiu util și interesant, organizatorii vă roagă să vă gandiți un pic la experiența dvs. în acest domeniu (dosare în care au fost implicați copii și a existat o colaborare între dvs. și psihologi). Acronimul FILM vine de la Fapte, Idei/Informații, Lecții învățate (ce am învatat eu) și Morala (ce aș vrea să rețină alții din experiența mea).

     Din punct de vedere organizatoric :

–  Întâlnirea va avea loc la sediul oraganizației SALVAȚI COPIII ROMÂNIA din Str. Abrud Nr. 126A;

–  Organizatorii promit să facă tot posibilul să respecte agenda;

–  Vă rugăm să confirmați prezența, până joi – 23 februarie, prin mail (roxana.paraschiv@salvaticopiii.ro), telefon (0745664674), facebook.

__________________________________________________________________________________

Anunt Baroul Ilfov: ANUNT DE PARTICIPARE LA CURSURI DE FOMARE GRATUITE IN MATERIA
DREPTURILOR FUNDAMENTALE SI A NEDISCRIMINARII

__________________________________________________________________________________

Anunt Baroul Ilfov : Invitatie participare Programul
“Human Rights Education for Legal Professionals in the 28”

_______________________________________________________

 

convocare

Hotararea -103 – proiect de buget an 2017;

Hotararea-104 –  Convocare Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara

Formulare utile

Cererea tip de inscriere a delegatilor la Congres 2017

Imputernicire Adunare Generala Ordinara 2017

Imputernicire Adunare Generala Extraordinara 2017

___________________________________________________________________________________

Info!!!: Va aducem la cunostinta faptul ca, in urma demersurilor intreprinse de catre Consiliul Baroului Ilfov
situatia privind obligativitatea achitarii taxei de timbru in vederea efectuarii de fotocopii ale actelor din dosarele instantelor
(Judecatoria Buftea si Tribunalul Ilfov) a fost lamurita. Aveti mai jos documentele la care facem referire.

Adresa Baroului Ilfov-569-11-10-2016

Raspuns 21589

Hotararea-272-colegiul-de-conducere-CAB

tb-anunt

____________________________________________________________________________________

Baroului Ilfov anunță cu tristețe
trecerea la cele veșnice a celui ce a fost
eminentul avocat Mircea-Petre Stănculescu,
fost Vicepreședinte al UNBR,
fost membru al Consiliului INPPA și
fost Prodecan al Baroului București.

Înmormântarea va avea loc marți,
22 noiembrie 2016 la Cimitirul Bellu Ortodox.

Condoleanțe familiei îndurerate!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

_______________________________________________________

comunicat-unbr-modif-l-303

A P E L U L

COMISIEI PERMANENTE A UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA (UNBR) ADRESAT MINISTRULUI JUSTIȚIEI

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România susține pozițiile de protest ale barourilor (anexate prezentului Apel) față de Proiectul de modificare a art. 76 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (afișat spre dezbatere publică pe site-ul Ministerului Justiției) și protestează împotriva procedeului incorect prin care Proiectul tratează accesul în profesia de avocat, ca un privilegiu al unei categorii de magistrați.

Proiectul de modificare a art. 76 alin. (2) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor prevede: „Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți și personalul de specialitate juridică asimilat acestora cu o vechime de cel puțin 18 de ani în aceste funcții, care au fost eliberați din funcție din motive neimputabile, au dreptul să devină, fără examen, avocați, mediatori, notari publici sau executori judecătorești.”

În elaborarea și adoptarea acestei propuneri legislative s-a încălcat grav principiul independenței și autonomiei profesiei de avocat, consacrat de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Independența, autoreglementarea și autonomia profesiei de avocat sunt principii esențiale și fără echivoc, în orice stat democratic din lume. Scopul instituirii acestor principii este crearea unui cadru instituțional, care să garanteze apărarea efectivă, prin avocat, a drepturilor fundamentale ale cetățenilor.

O consecință firească a acestor principii este aceea că primirea în profesia de avocat, stabilirea criteriilor de admitere în profesia de avocat pe bază de lege aparțin domeniului de reglementare al legii speciale privind profesia de avocat și nu poate face abstracție de principiul cooperării interinstituționale a actorilor interesați în perfecționarea reglementărilor legale privind profesia de avocat, problemă în care competența exclusivă a organismului de autoreglementare, respectiv Uniunea Națională a Barourilor din România, este consacrată de documente internaționale ce nu pot fi ignorate.

În țara noastră, primirea în profesia de avocat face obiectul unei legi speciale, respectiv Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, care prevede fără echivoc, la art. 17 alin. (1), că „Primirea în profesie se realizează numai în baza unui examen organizat de U.N.B.R., cel puțin anual și la nivel național, potrivit prezentei legi și Statutului profesiei de avocat”.

Modificarea acestor dispoziții legale este de atributul suveran al puterii legiuitoare, dar cooperarea interinstituțională a organismelor profesionale interesate în respectarea principiilor fundamentale ale statului de drept, la baza căruia stă și cooperarea interinstituțională loială, impunea consultarea Corpului profesional al avocaților, indiferent de nivelul la care se fac astfel de propuneri!

Corpul profesional al avocaților a urmărit cu interes demersurile inițiate de Consiliul Superior al Magistraturii, de organizațiile profesionale ale magistraților, de magistrați în legătură cu accesul magistraților în profesia de avocat, fără examen. O parte din aceste demersuri s-au întreprins în paralel cu efortul de conlucrare impus de adoptarea la 23 septembrie 2015 a documentului intitulat „Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților români”. „Dialogul profesional continuu … pe baza unor principii și valori etice comune…” prevăzut de Cartă nu a avut loc cu privire la elaborarea și finalizarea Proiectului de modificare a legilor justiției.

Evoluția demersurilor inițiate în scopul arătat în Proiectul de lege reflectă un procedeu care lasă profesia de avocat în afara consultărilor. Acest procedeu este incompatibil cu conlucrarea proclamată de Cartă, iar ecourile demersului în spațiul public, în vara anului 2015, nu pot rămâne indiferente Corpului de avocați! Inițial, ele au fost puse pe seama perspectivei „campaniei electorale” din anul următor, impuse de alegerea unui nou Consiliu Superior al Magistraturii. Ulterior, în condițiile în care toate instituțiile sistemului judiciar au susținut campania de denigrare publică a profesiei de avocat , care „și-ar atribui” „superimunitate” sau „privilegii” prin modificări legislative cu rol de garanții legale ale apărării prin avocat, bazată pe documente aprobate de instituțiile de vârf ale sistemului judiciar consultate de Ministerul Justiției (documente postate pe site-urile Senatului României și al Camerei Deputaților, în legătură cu Proiectul de modificare și completare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat) realitatea a confirmat că s-a adoptat o poziție căreia i-au fost și i-au rămas străine principiile dialogului pentru clarificări benefice pentru mersul sistemului judiciar! Atenuarea asperităților prin intervenția publică a asociațiilor profesionale ale magistraților, care au solicitat public demonstrarea „superimunităților” s-a dovedit ineficientă fată de poziția instituțiilor sistemului judiciar!

Propunerea Consiliului Superior al Magistraturii adoptată în ședința Plenului din 3 martie 2015, înaintată Ministerului Justiției în procedura de avizare a Proiectului de modificare si completare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, recent adoptat de Parlamentul României a inclus propunerea de completare a dispozițiilor art. 17 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu o nouă prevedere, art. 17 alin. (6), cu următorul cuprins: „Au dreptul să devină avocați, la cerere și cu scutire de examen, judecătorii și procurorii cu o vechime de cel puțin 18 ani în aceste funcții, care au fost eliberați din funcție din motive neimputabile”. Prin adresa nr. 13952/09.04.2015 Ministerul Justiției a înaintat Guvernul României solicitarea de a susține în Senatul României, în procedura legislativă privind dezbaterea Proiectului de modificare și completare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, propunerea Consiliului Superior al Magistraturii privind completarea legii speciale privind profesia de avocat cu dispoziții normative exprese care să permită accesul în profesia de avocat al magistraților cu o vechime mai mare de 18 ani, dar și propunerea ca accesul fără examen în profesia de avocat să fie permis magistraților cu o vechime in profesie mai mare de 20 de ani, „…cu reținerea imediată a stării de incompatibilitate, atunci când se impune, până la eliberarea din funcția de magistrat, ori după caz dacă au fost ori sunt eliberați din funcție din motive neimputabile”. Aceste dispoziții ar trebui să vizeze și categoria de personal prevăzută la art. 87 alin.(1 ) din Legea nr. 303/2004. În procedura de dezbatere parlamentară a aceluiași proiect, Guvernul României a înaintat Camerei Deputaților propunerea de completare a Legii nr. 51/1995 prin preluarea propunerii Asociației Magistraților din România, unită cu propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

În paralel, Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerile Comisiei nr. 1 a acestuia din 16.03.2015, 23.03.2015, 06.04.2015, 21.07.2015, a inițiat modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată. S-a propus modificarea art. 33/1 alin.(2) din Legea nr. 303/2004 în sensul că ”…avocații cu o vechime în profesie de cel puțin 18 ani …pot fi numiți fără concurs în funcții vacante de judecător sau procuror la judecătorii sau parchetele care funcționează pe lângă acestea”. S-a declanșat un protest național al judecătorilor și procurorilor care au subscris un „Memoriu de protest”, dat publicității, în care au dezavuat primirea în profesia de magistrat, fără examen, a avocaților, cu argumentul esențial că propunerea afectează calitatea sistemului judiciar deoarece propunerea nu are în vedere „pregătirea adecvată” și „calificarea juridică”. Uniunea Națională a Judecătorilor din România și-a exprimat dezaprobarea față de propunerea de primire în profesia de magistrat a avocaților în condiții de reciprocitate, pe care a apreciat-o ca „inacceptabilă”.

Comunicatul Consiliului Superior al Magistraturii din 28 iulie 2015 a clarificat sensul propunerii de „reciprocitate” a accesului în profesiile în discuție cu scutire de examen pentru cei care se încadrează în categoria identificată ca aparținând celor „…cu o vechime în profesie mai mare de 18 ani”, dar a precizat că este vorba doar de o propunere adresată spre consultare magistraților, urmând ca ulterior Plenul Consiliului Superior al Magistraturii să decidă includerea propunerii în eventualul Proiect de modificare a Legilor justiției.

Ulterior, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, s-a constituit la Ministerul Justiției un grup de lucru din care au făcut parte: reprezentanți ai magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă instanța supremă, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, reprezentanți ai asociațiilor de magistrați (Asociația Magistraților din România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Forumul Judecătorilor din România, Asociația Procurorilor din România), ai Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii și ai Ministerului Justiției. În procesul de elaborare, proiectul a fost supus consultării tuturor instanțelor și parchetelor din țară.

Cu puterea faptelor se demonstrează că s-a apreciat incorect că avocații români nu au îndreptățirea legitimă de a participa la perfecționarea legislației privind funcționarea justiției, tratată exclusiv ca o problemă ce interesează „sistemul judiciar” desprins de relațiile acestuia cu avocații!

S-a elaborat un Proiect de lege care reglementează o altă profesie, respectiv cea de magistrat. Proiectul include o derogare inadecvată de la normele unei profesii autoreglementate, ceea ce ca principiu este inadmisibil fără o cooperare instituțională necesară cu Uniunea Națională a Barourilor din România, conlucrare solicitată expres Ministrului Justiției în ședința de Consiliu al UNBR din 5 iunie 2016 , la care a participat.

Proiectul reia o propunere care a fost recent respinsă de Parlamentul României în procedura de aprobare a Proiectului de modificare și completare a Legii nr. 51/1995.

Procedeul denotă o neînțelegere ori o ignorare a principiului fundamental al autoreglementării profesiei de avocat și a profesiilor liberale în general, a principiului conlucrării interprofesionale oneste, transparente.

Așa cum prevede și Carta principiilor fundamentale ale avocatului european, principiul autoreglementării garantează independența profesională a avocaților față de stat.

Potrivit Cartei, „Una din trăsăturile caracteristice societăților nedemocratice o constituie acțiunea statului de a supune controlului, în mod deschis sau neafișat, profesia de avocat și activitatea avocaților. Cele mai multe profesii juridice europene întrunesc o combinație de reglementări de stat și o serie de autoreglementări. În multe cazuri, statele, recunoscând importanța principiilor de bază, au folosit legislația ca să le susțină… (…) fără garanția independenței este imposibil ca avocatul să-și îndeplinească obligațiile și rolul său juridic”.

Încercarea de a deroga de la legea pentru organizarea avocaturii, ca profesie autoreglementată, prin norme ce guvernează profesia de magistrat, este echivalentă cu un control al statului asupra profesiei. Se creează un precedent periculos ce deschide calea liberă pentru extinderea unor privilegii neconstituționale și se încalcă egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor cu privire la accesul într-o profesie.

Competența exclusivă a uniunilor profesionale de a fi consultate cu privire la primirea în profesie ori la recunoașterea calificărilor profesionale în acest scop este un drept incontestabil în legislația europeană, ce nu a fost pus vreodată la îndoială.

DIRECTIVA 2005/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUIdin 7 septembrie 2005privind recunoașterea calificărilor profesionale prevede: „Exercitarea profesiei poate, în statele membre, în conformitate cu tratatul, face obiectul unor obligații juridice specifice, bazate pe legislația națională și reglementările stabilite, în mod autonom, în acest cadru, de către organismul profesional reprezentativ competent, care garantează și îmbunătățesc gradul de profesionalism, calitatea serviciilor și confidențialitatea relațiilor cu clientul”.

Nici nu se pune problema ca altcineva, în afara organismului de autoreglementare, ar putea avea competențe în recunoașterea calificării, ori nu ar fi consultat transparent privind consacrarea prin lege a unor astfel de calificări!

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Rolul și viitorul profesiilor liberale în societatea civilă europeană a anului 2020” (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 226/10 din data de 16.07.2014) face precizări detaliate cu privire la importanța autonomiei profesiilor liberale în raport cu statul:

„Autonomia profesiilor liberale este rezultatul unui compromis între libertatea individuală și ingerințele statului în ceea ce privește exercitarea profesiei și dreptul statului de a stabili norme în acest sens. Reglementarea profesiilor liberale de către membrii acestora impune dreptul lor la libertate în fața intervențiilor statului și este în același timp un garant al interesului general, spre binele beneficiarilor de servicii și al consumatorilor. (…)Autonomia profesiilor liberale reflectă principiul subsidiarității, conform căruia orice chestiune trebuie gestionată de către nivelul cel mai potrivit. Membrii profesiilor liberale dispun de o expertiză specifică, fiind, prin urmare, instanța cea mai potrivită pentru administrarea și reglementarea profesiilor liberale”.

Argumentele invocate în Protestele Barourilor (atașate) reflectă impactul real, prezent și de perspectivă, al reglementării propuse, cu consecința distorsionării grave a raporturilor dintre profesii, dintre profesii și societate în general, în condițiile în care activitatea de înfăptuire zilnică a justiției bazate pe lege implică o conlucrare profesională corectă, pe baza de lege între profesiile de judecător, procuror și avocat.

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România solicită Ministerului Justiției să adapteze Proiectul pus în dezbatere publică în raport cu exigențele reglementărilor în domeniu impuse de legislația în vigoare și să elimine propunerea de modificare a art. 76 alin. (2 ) din Legea nr. 303/2004!

Propunerea nu este în concordanță cu exigențele statului de drept și nu este oportună, deoarece creează, fără temei justificativ transparent, o categorie de „juriști privilegiați”, pe criterii ce țin de „vechimea în profesie”, criteriu incompatibil cu cerințele moderne ale calității și integrității și cu exigențele egalității în fața legii !

Nu ține de domeniul „carierei magistraților” dreptul de acces în profesia de avocat, fără examen, a unei categorii de judecători și procurori identificate printr-un criteriu ales discreționar, acela al „vechimii în profesie”!

COMISIA PERMANENTĂ A UNBR

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2016:

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, se vor înscrie la Baroul Ilfov în intervalul 19 iulie 2016 – 17 august 2016Condițiile de înscriere, cererea-tip, conținutul dosarului, regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin Hotararea nr. 98 din 04 iunie 2016 a Consiliului U.N.B.R. Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține, în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv. Dosarul de înscriere se depune în 3 (trei) exemplare (un exemplar original + două exemplare în copie certificată) și va conține cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen (Hotărârea Consiliului U.N.B.R.  nr. 98/2016).  << Citeste mai mult>>

Consiliul Baroului Ilfov sustine demersurile colegilor inscrisi in barourile ce fac parte din UNBR in protestul acestora fata de atitudinea manifestata de catre diversi politicieni in frunte cu ministrul justitiei ce denatureaza adevarul atunci cand se refera la modificarile propuse a fi aduse Legii 51/1995

<<Baroul Bucuresti – comunicat>>

<<Baroul Cluj>>

<<Baroul Hunedoara>>

____publicat 27Mai2016___

Comunicat Comisia Permanenta a UNBR

<<AICI>>

____publicat 22Mai2016___

Comunicat UNBR

referitor la comentariile din media aparute cu privire la

modificarea legii 51/1995 <<AICI>>

____publicat 06Mai2016___

Informare:

1. Hot_48 – privind reducerea cu 50% a taxei de inscriere in barou pentru candidatii inscrisi in vederea sustinerii examenului de admitere in profesie la Baroul Ilfov.

2. Hotarare 38 – privind posibilitatea ca studentii facultatilor de drept sa desfasoare stagiul de practica in cadrul formelor de exercitare a profesiei din cadrul Baroului Ilfov

____publicat 26 aprilie 2016

ANIVERSAREA BAROULUI ILFOV

25 APRILIE

De numele Sarmizei Bilcescu este legata
istoria inceputurilor Baroului Ilfov
–publicat 25 aprilie 2016–

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL ILFOV

ORGANELE DE CONDUCERE ALE BAROULUI ILFOV
desemnate în urma ședinței extraordinare de alegeri a Adunării Generale
a avocaților din Baroul Ilfov din data de 19 martie 2016
I. DECAN

1 Av.dr. LOVIN Șerban Niculae

II. CONSILIUL BAROULUI

1. Av. dr. Lovin Serban Niculae – Decan (tel. 0722210092)
2. Av. Paidiu Hubert Alin – Prodecan
3. Av. dr. Ene Daniel
4. Av. Rusu Nicoleta Maria
5. Av. Stan Marian
6. Av. Voicu Emilia
7. Av. Costache Mihai
8. Av. Cherciu-Calin Rodica
9. Av. Dumitrescu Daniela Alice

Membri supleanți:

1 Av. CIURARU Alice Mihaela
2 Av. IONESCU Mariana
3 Av. BÎRNĂU Cristina Mihaela

III. COMISIA DE CENZORI

1. Av. Constantinescu Edward Georgian
2. Av. Birnau Cristina Mihaela
3. Av. Scarlatescu Mihaela

Membri supleanți:

1 Av. VOICU Emilia

IV. COMISIA DE DISCIPLINĂ

1. Av. Ene Mirela
2. Av. Badea Rodica Nicoleta
3. Av. Ciuraru Alice Mihaela
4. Av. Grigoras Luminita
5. Av. Ionescu Mariana

Membri supleanți:

1 Av. CONSTANTINESCU Edward Georgian

V. DELEGAT LA CONGRES

1 Av. RUSU Nicoleta Maria

__publicat 21.03.2016__

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL ILFOV

LISTA CANDIDATURILOR depuse și înregistrate până la data de 18 februarie 2016 pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Ilfov

Pentru calitatea de DECAN

[table “462” not found /]

Pentru calitatea de MEMBRU AL CONSILIULUI BAROULUI

[table “463” not found /]

Pentru calitatea de MEMBRU AL COMISIEI DE CENZORI

[table “464” not found /]

Pentru calitatea de MEMBRU AL COMISIEI DE DISCIPLINĂ

[table “465” not found /]

Pentru calitatea de DELEGAT AL BAROULUI LA CONGRES

[table “466” not found /]

ANUNȚ:

Potrivit prevederilor art. IV alin. (6) al Regulamentului pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Ilfov poate formula contestație față de oricare dintre candidaturile de mai sus, în termen de 5(cinci) zile de la data prezentei publicări.

Data- limită pentru formularea și înregistrarea la secretariatul Baroului Ilfov a contestațiilor la canditaturi este 28 februarie 2016.

Contestațiile vor putea privi numai îndeplinirea de către candidat a condițiilor prevăzute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, Statutul profesiei de avocat și de Regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Ilfov.

Prezentul anunț, cuprinzând lista candidaturilor se publică pe pagina web a baroului: www.barou-ilfov.ro, precum și la sediul baroului din Calea Moșilor nr. 88, Sector 3, București

________ publicat 22.02.2016

C O N V O C A R E

la Adunarea Generală a Baroului Ilfov

Consiliul Baroului Ilfov, în baza prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, ale Statutului Profesiei de Avocat şi ale Regulamentului pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Ilfov, aprobat de Consiliul Baroului Ilfov în data de 12.01.2016 si postat pe site www.barou-ilfov.ro la 13.01.2016

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI
EXTRAORDINARĂ A BAROULUI ILFOV

pentru data de 19.03.2016, ora 10:00, la Hotel Internațional din București, str. Căuzași
nr. 27, sector 3, sala Panoramic, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare:

1. Aprobarea raportului privind descărcarea Consiliului Baroului Ilfov cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru anul 2015;
2. Aprobarea proiectului de buget al Baroului Ilfov pentru anul 2016.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare:

1. Alegerea membrilor Consiliului Baroului Ilfov;
2. Alegerea Decanului Baroului Ilfov;
3. Alegerea membrilor Comisiei de Disciplină a Baroului Ilfov;
4. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Baroului Ilfov;
5. Alegerea delegatului Baroului Ilfov la Congresul Avocaților din 25 – 26 martie 2016.

În cazul neîndeplinirii condiției de cvorum, Consiliul Baroului Ilfov convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Ilfov pentru aceeași dată, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

REGULAMENT PENTRU ORGANIZAREA

ALEGERILOR ORGANELOR DE CONDUCERE  ALE BAROULUI ILFOV

FORMULAR de CANDIDATURA – ALEGERI 2016

publicat____ 13.01.2016

Baroul Ilfov va informeaza cu privire la:

1. Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor  participă în calitate de Partener, respectiv Partener asociat în cadrul proiectului transnațional ACTIONES <clic aici pentru textul integral>

2. Uniunea  Națională  a  Barourilor  din  România  în  calitate  de  Partener  în  Proiectul ACTIONES –  Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS, coordonat de către  Institutul  Universitar  European  de  la  Florența  (în  continuare  EUI)  lansează  selecția experților  grupurilor  de  lucru  tematice  și  a  expertului  coordonator  în  cadrul  proiectului ACTIONES. <clic aici pentru textul integral> publicat_____23.12.2015

ZIUA EUROPEANĂ A AVOCAŢILOR 2015

LIBERTATEA DE EXPRIMARE

Ziua Europeană a Avocaților având drept temă Libertatea de Exprimare va avea loc în întreaga Europă la data de 10 decembrie 2015, concomitent cu Ziua Mondială a Drepturilor Omului.

AfisZiua Europeană a Avocaților este dedicată valorilor comune ale avocaților şi rolul acestora în cadrul societății civile cât şi contribuției acestora la sistemul de justiție. În 2014, CCBE a inițiat idea de a coordona un eveniment anual la nivel european, prin care barourile vor fi îndemnate să organizeze activități la nivel național şi local, concentrate asupra unei teme principale care să promoveze rolul avocaților în cadrul unui Stat de drept, prin susținerea principiilor sale în favoarea cetățenilor. Tema din acest an este Libertatea de Expresie şi se referă la toate formele acesteia. Ea este deosebit de importantă în această perioadă marcată de ciocniri ale libertăților – cea mai importantă fiind cea a crimelor de la Charlie Hebdo, din Paris – dintre libertatea de expresie şi dreptul de a nu fi insultat ori discriminat. Acest caz este relevant şi pentru avocați, atunci când, de exemplu, este vorba despre cazuri în care sunt implicați sau cu privire la societatea civilă în general. Programele şi activitățile Zilei Europene a Avocaților sunt organizate de barourile naționale şi locale, ori de orice persoane sau grupări care lucrează cu acestea (membri ai barourilor, universități, instanțe de judecată, studenți, grupuri de tineri, organizații profesionale) care își propun să educe publicul asupra rolului crucial al Statului de drept şi al procedurilor judiciare în protejarea drepturilor cetățenilor. Fiecărui Barou i se cere să coordoneze şi alte programe care să atragă atenția publicului asupra Zilei Europene a Avocaților.

_____publicat 02.12.2015

DOLIU NATIONAL

Avocatii din Baroul Ilfov sunt alaturi de

victimele dezastrului din 30.10.2015

______________________________________

Dragi confrati,

Avand in vedere evenimentul tragic din 30.10.2015, Baroul Ilfov face apel la totii confratii de a ajuta, intr-o maniera sau alta, victimele si familiile acestora. 

1. Donatii de sange – aveti lista CENTRELOR DE TRANSFUZIE  sanguina din toate judetele tarii, cat si conditiile in care se poate dona. 

2. Donatii de alimente, haine si sume de bani pentru familia Mariei Ion, femeia de servici care a lasat in urma sa 5 copii si un tata paralizat. In cazul donatiilor de alimente si haine acestea se pot livra la adresa sediului Baroului Ilfov. In cazul in care doriti sa donati personal acestei familii, adresa acestora este : str. Ciresului nr. 20, sectorul 3, Bucuresti. 

3. Donatii pentru victimele care sunt spitalizate si au nevoie de scutece de unica folosinta, pansamente, creme le puteti trimite sau aduce personal la sediul nostru din Calea Mosilor nr. 88, sector 3, Bucuresti.

______________________________________

900x200-conferinta-provocari-lansate-practicienilor-de-noile-coduri-12-11-2015 var 2

Conferinţă cu tema „Provocări lansate practicienilor de noile coduri:

civil şi procedură civilă”

Joi, 12 noiembrie, începând cu ora 9.00, la Sala Roma a Complexului Crystal Palace Ballroom din Calea Rahovei nr. 198A, Bucureşti, va avea loc conferinţa cu tema „Provocări lansate practicienilor de noile coduri: civil şi procedură civilă”. Conferinţa este organizată de Baroul Bucureşti, Baroul Ilfov şi Baroul Ialomiţa, în parteneriat cu Editura Universul Juridic.

Se acordă:

10 puncte de pregătire profesională continuă pentru avocaţi

4 puncte INPPI pentru practicienii în insolvenţă

Conferinţa va fi moderată de domnul avocat Şerban Lovin, Decanul Baroului Ilfov, şi se va desfăşura conform următorului program:   8.30-9.00 – înregistrarea participanţilor; 9.00-9.30 – Avocat Gheorghe Florea – Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România; 9.30-10.30 – Prof. univ. dr. Gabriel Boroi, Rectorul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – „Probleme practice actuale în materie procesual civilă”; 10.30-11.30 – Avocat Ion Dragne, Decanul Baroului Bucureşti – „Probleme practice privitoare la limitele rejudecării în apel”; 11.30-11.45 – pauză de cafea; 11.45-12.45 – Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache – „Fără legătură cu executarea silită: subrogaţia, simulaţia, rezoluţiunea şi, mai ales, acţiunea pauliană”; 12.45-13.45 – Notar public Laura Badiu, Preşedinte al Camerei Notarilor Publici Bucureşti – Conlucrarea între avocaţi şi notari pentru desfiinţarea certificatului de moştenitor pe cale convenţională (art. 118 din Legea nr. 36/1996 privind notarii publici şi activitatea notarială), validarea actului afectat de nulitate relativă prin confirmare (art. 1.265 Cod civil) şi refacerea actului afectat de nulitate absolută (art. 1.259 Cod civil)”; 13.45-14.45 – pauză de masă; 14.45-15.45 – Judecător Roxana Stanciu, Tribunalul Bucureşti – „Aplicarea şi interpretarea art. 182 împreună cu art. 183 în ce priveşte exercitarea în termen a căilor de atac”; 15.45-16.45 – Prof. univ. dr. Vasile Nemeş, partener fondator al Nemeş & Asociaţii – „Implicarea avocatului în procedura insolvenţei persoanei fizice”.   Pe baza experienţei acumulate în ediţiile precedente ale conferinţei, şi de această dată oferim participanţilor posibilitatea de a adresa întrebări în prealabil. Întrebările cele mai interesante vor fi selectate de lectorii prezenţi, care vor oferi răspuns acestora în cadrul conferinţei. Data-limită până la care puteţi trimite întrebările dumneavoastră este 10 noiembrie, la adresa de e-mail conferintele@universuljuridic.ro.   ÎNSCRIERI Taxa de participare este de 200 de lei, în care sunt incluse: –          mapa evenimentului şi diploma de participare; –          un exemplar al lucrării „Noul Cod de procedură civilă republicat” (legislaţie ad litteram); –          pauzele de cafea şi pauza de masă.  Înregistrarea va fi confirmată numai după transmiterea prin e-mail (conferintele@universuljuridic.ro) a dovezii de plată a taxei.   Data-limită a înscrierilor este miercuri, 11 noiembrie, plata putând fi făcută în contul Editurii Universul Juridic RO83 BACX 0000 0010 7511 2000, deschis la Unicredit Ţiriac Bank, Sucursala Pompei, CUI RO13811527, cu menţiunea ordinului de plată TAXĂ CONFERINŢĂ BUCUREŞTI 2015. Mai multe detalii se pot obţine la tel. 0733.674.555 sau la adresa de e-mail conferintele@universuljuridic.ro.

_____publicat 02.11.2015

_____updatat 07.11.2015

___________________________________________________________

Campanie de ajutorare

In sedinta Consiliul Baroului Ilfov din data de 16.06.2015 s-a aprobat,
cu unanimitate de voturi, organizarea de campanii de ajutorare,
pe tot parcursul anului, cu bunuri și alimente,
a căminelor ce îngrijesc copii și bătrâni de pe raza Județului Ilfov.

Pentru detalii referitoare la modalitatea de colectare a bunurilor,
va rugam sa ne contactati latel. 031.438.04.30 sau
e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro

___________________________________________________________

Baroul Ilfov va invita sa participati la Conferinta

EXECUTAREA SILITA – noutati, provocari, exigente

prin filtrul jurisprudentei CEDO

pentru care se acorda membrilor sai

5 ore de pregatire continua profesionala

Afisul conferintei <<AICI>>Certificatul conferintei <<AICI>>

Baroul Ilfov va informează:

Vă aducem la cunoștință noul PROTOCOL privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală, protocol prin care au fost majorate onorariile cuvenite avocaților și care se aplică din data de 06.06.2015. Protocol_Oficii_MJ_IUNIE_2015

Consiliul Baroului Ilfov saluta alegerea dlui av Dragne Ion ca decan al Baroului Bucuresti si ureaza succes in activitate noului Consiliu al Baroului Bucuresti !

Publicat 24 mai 2015

Baroul Ilfov va informeaza cu privire la

1. UNBR – SCRISOARE DESCHISA – PROTEST FISCAL.

Publicat 08.05.2015

2. Av. Aurel Despa – scrisoare deschisa catre UNBR.

Publicat 08.05.2015

3.  RIL promovat – Exercitarea fără drept a profesiei de avocat (preluare de pe juridice.ro)

Publicat 11.05.2015

În continuarea Programului lansat la 19 februarie 2015, privind dezbaterile – atelier organizate de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA – la sediul UNBR (Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, sector 5)

Informăm avocaţii din barourile de avocaţi din circumscripţiile Curţii de Apel Bucureşti şi a Curţilor de Apel învecinate cu privire la următoarele 4 teme de dezbateri în perioada 07 mai – 28 mai 2015:

I. 07 mai 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Aspecte teoretice şi practice privind regularizarea cererii de chemare în judecată şi stabilirea taxelor judiciare de timbru. Discuţiile vor fi moderate de domnul avocat lect. univ. dr. Claudiu Dinu. Invitat: lect. univ. dr. Mirela Stancu, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, judecător Tribunalul Bucureşti.

II. 14 mai 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Regimul nulităţilor în actuala legislaţie penală. Discuţiile vor fi moderate de domnul avocat lect. univ. dr. Petruţ Ciobanu. Invitat: domnul avocat lect. univ. dr. Aurel Ciobanu,  Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti.

III. 21 mai 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice. Discuţiile vor fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruţ Ciobanu. Invitat: doamna asistent universitar doctor Andra Trandafir – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

IV. 28 mai 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii (partea a II-a). Discuţiile vor fi moderate de domnul avocat lect. univ. dr. Petruţ Ciobanu. Invitat: conf. univ. dr. Bogdan Bulai.

În cadrul susţinerii acestor teme de formare profesională continuă, dezbaterile vor avea caracter interactiv, fiind invitaţi şi reprezentanţi ai altor profesii juridice/judiciare (magistraţi, executori judecătoreşti, notari publici, practicieni în insolvenţă).

Dezbaterile vor avea loc în sala Comisiei Permanente a UNBR şi a Comisiei Centrale de Disciplina (sala E 24) de la etajul 1 al Palatului de Justiţie (localizată deasupra garderobei).

Accesul se face pe la intrarea principală a Palatului de Justiţie, iar participanţii se vor identifica la intrare cu cardul de avocat.

Înscrierile se fac prin email, la adresa de email: conferinte@inppa.ro. Numărul de locuri pentru fiecare dezbatere este limitat la 25. Înscrierea se va realiza prin email, cu indicarea datelor de contact (nume şi prenume, baroul, adresă de email şi număr de telefon), numărul maxim de locuri fiind ocupat în ordinea primirii cererilor de înscriere. Primele 25 de persoane înscrise astfel vor fi contactate, având obligaţia achitării taxei de 60 de lei / dezbatere, în 24 de ore de la confirmarea înscrierii. Dovada plăţii va fi comunicată prin email (contabilitate@inppa.ro) în 24 de ore de la confirmarea înscrierii, în caz contrar, locul devenind disponibil.

Taxa urmează a se achita prin ordin de plată sau transfer bancar, în contul INPPA (IBAN: RO56RNCB0082044172480001, B.C.R. Bucureşti, Sucursala Unirea, CIF: 16137943). Persoanele care doresc emiterea unei facturi pentru suma achitată, vor preciza odată cu comunicarea confirmării plăţii şi datele de facturare.

Pentru participarea la oricare din temele de dezbatere, se vor acorda 3 puncte de pregătire profesională continuă.

____ publicat 28.04.2015

 

INPPA organizeaza, saptamanal, activitati de pregatire continua, la sediul UNBR din Palatul de Justitie.

INPPA organizeaza, saptamanal, activitati de pregatire continua, la sediul UNBR din Palatul de Justitie.

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA – implementează strategia de formare şi perfecţionare continuă a avocaţilor (art. 2 alin. 1 din Regulamentul INPPA), ţinând cont de faptul că Departamentul pentru formare profesională continuă din cadrul Institutului elaborează programe de formare profesională continuă – cursuri de scurtă durată (art. 31 lit. b şi c din Regulamentul INPPA).

Informăm avocaţii din barourile de avocaţi din circumscripţiile Curţii de Apel Bucureşti şi a Curţilor de Apel învecinate că începând cu data de 19 februarie 2015, în sediul UNBR (Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, sector 5), INPPA organizează între orele 17.00 – 20.00, activităţi de formare profesională continuă, după următorul program:

Cititi mai multe <AICI>

 

 

COMUNICAT

           Consiliul Baroului Ilfov exprima public dezaprobarea fata de practica unor avocati de a colabora profesional cu persoane care exercita fara drept profesia de avocat. Apreciem ca fiind deosebit de grave astfel de fapte ce reprezinta nu numai o subminare a profesiei de avocat, ci chiar complicitate la savarsirea infractiunii de exercitare fara drept a profesiei de avocat, fiind justificata luarea de masuri disciplinare urgente din partea organelor de conducere ale profesiei.

         Dezaprobam atitudinea manifestata public de catre persoane ce exercita in mod legal profesia, mai ales reprezentanti legali ai profesiei care, in loc sa aiba o pozitie ferma de condamnare a acestor practici, minimizeaza importanta faptei savarsite aducand in discutie existenta unor abuzuri din partea organelor judiciare, desi acest aspect excede competentei organelor profesiei de avocat, subiectul principal fiind altul.

       Ne manifestam speranta ca de la acest moment toate organele judiciare vor proceda constant si unitar la identificarea, cercetarea si sanctionarea faptelor de exercitare fara drept a profesiei de avocat.

        In vederea adoptarii unei pozitii unitare si ferme consideram ca este necesar convocarea de urgenta a unei sedinte extraordinare a Consiliului U.N.B.R.

Publicat 21.03.2015

ANUNȚ IMPORTANT: Consiliul Baroului Ilfov, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 67 alin. 3 din Statut, convoacă  Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară pentru data de 13.03.2015, ora 15:00 (in cazul lipsei de cvorum se reprogrameaza pentru ora 16:00) la sediul Baroului Ilfov din Calea Moșilor nr. 88, sector 3, București. Menționăm că anunțul se publică în ziarul “Evenimentul Zilei” din data de 12.02.2015. Mai multe detalii…

________publicat 12.02.2015

Comunicat:

In scopul sprijinirii studenţilor pentru găsirea unui viitor loc de muncă, Consiliul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, întrunit în şedinţa din 15 ianuarie 2015, a hotărât să continue să pună la dispoziţie, în mod gratuit, săli corespunzătoare din imobilul facultăţii tuturor celor care doresc să aibă întâlniri cu studenţii pentru a prezenta oferte de angajare ori stagii de pregătire. Cererile se depun la biroul decanului Facultăţii de la parterul clădirii, în timpul programului de lucru, sau se trimit prin fax la numărul 0213120719 ori prin e-mail la adresa cristina.pana@drept.unibuc.ro, fiind supuse aprobării conducerii facultăţii, care, în caz de aprobare, le comunică organizaţiilor studenţeşti din facultate pentru ca studenţii să fie informaţi cu privire la data şi locul întâlnirilor. Programarea întâlnirilor cu studenţii nu trebuie să afecteze procesul de învăţământ. Acestea se pot desfăşura şi în timpul week-end-urilor. Numai după primirea aprobării cererii de către conducerea facultăţii cei interesaţi pot amplasa la avizierele din incinta facultăţii afişe care să promoveze întâlnirea cu studenţii. Amplasarea la aviziere a unor asemenea afişe este supusă aprobării conducerii facultăţii, prin aceeaşi procedură, şi în cazul în care întâlnirea la care sunt invitaţi studenţii urmează să se desfăşoare în alt spaţiu decât incinta facultăţii. Structura semestrului al II-lea din anul universitar 2014-2015 este următoarea: a) la anul al IV-lea: 02.02.2015-08.04.2015-activitate didactică; 09.04.2015- 15.04.2015-vacanţa de Paşti; 16.04.2015-30.04.2015-activitate didactică; 02.05.2015- 30.05.2015-sesiune de examene; b) la anii I-III: 23.02.2015-08.04.2015-activitate didactică; 09.04.2015- 15.04.2015-vacanţa de Paşti; 16.04.2015-29.05.2015-activitate didactică; 30.05.2015- 27.06.2015-sesiune de examene. <comunicat>

________publicat 18.02.2015

ANUNT: Va supunem atentiei oferta (precum si procedura de inscriere si participare) privind stagii de pregatire pentru avocati din Romania facuta de Fundatia germana pentru Cooperare Juridica Internationala.

In cazul in care sunteti interesat va rugam sa va adresati direct acestei Fundatii.

Mai jos regasiti documentele necesare:

 

________publicat 21.01.2015

Legea nr. 51/1995 cu privire la organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
(versiune consolidata la data de 01/02/2014)

_______publicat 10.09.2014

Baroul Ilfov va informeaza: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi Barourile Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman organizează, în perioada 3-4 octombrie 2014, cu începere de la ora 10.00 în Aula Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Conferinţa ce face parte din programul de pregătire continuă “Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României“.

– Mai multe informatii cu privire la conferinta aveti <AICI>

– Formularul de inscriere il puteti descarca aici <AICI>

_______publicat 10.09.2014

Anunt important: Rezultatul verificarilor dosarelor pentru candidatii inscrisi in vedereasustinerii examenului de primire in profesia de avocat – sesiunea septembrie 2014 –

In atentia avocatilor Baroului Ilfov:

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania are placerea sa anunte lansarea, la data de 11 iulie 2014, a aplicatiei InfoAvocat, aplicatie gratuita destinata tuturor avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, inscrisi in tablourile avocatilor barourilor membre. Aplicatia InfoAvocat poate fi accesata prin butonul corespunzator aflat pe pagina web a U.N.B.R. ( http://www.unbr.ro ) si ofera avocaţilor utilizatori posibilitatea de a pune la dispoziţia publicului, beneficiar al serviciilor avocaţiale, informaţiile prevăzute de art. 26, alin.1 al O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România (Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 366/1 iunie 2009).
Aceste informaţii, furnizate pe răspunderea exclusivă a avocaţilor care recurg la aplicaţia InfoAvocat, completeaza informaţiile de interes public din Tabloul Avocatilor.

_______publicat 13.07.2014

In vederea reactualizarii Registrului de Asistenta Judiciara pentru anul 2015, avocatii din cadrul Baroului Ilfov sunt rugati sa completeze formularul de optiuni Formularul de optiuni pana la data de 15.11.2014.

Va atentionam ca cererile trebuie insotite de o copie certificata dupa asigurarea profesionala valabila la data depunerii, conform art. 62 din Regulamentul pentru organizarea Serviciului de Asistenta Judiciara al Baroului Ilfov.

_______publicat 15.10.2014

Baroul Ilfov va informeaza cu privire la:

Oferta de studii de master a Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti:

1. Master francez

2. Mastere 2014-2015

3. Arbitraj International 2014-2015

_______publicat 13.07.2014

UNBR: Hotararile UNBR cu privire la EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIE- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014.

Hotarare Consiliu UNBR cu privire la examenul de primire in profesie – sesiunea 2014_Rev2

Hotararea Consiliu UNBR-961-27.03.2014

Hotararea Consiliu UNBR-962-24.05.2014

__________publicat 04.06.2014_updatat06.06.2014

Minuta: Intalnirea reprezentantilor Consiliului Superior al Magistraturii cu presedintii sectiilor civile de la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si presedintii sectiilor civile de la nivelul curtilor de apel (20-21 Martie 2014)

<<Material C.S.M. referitor la art 200 C.P.C.>>

__________publicat 22.05.2014

Anunt: Baroul Ilfov organizeaza conferinta cu tema “Necesitatea utilizării expertizei psihologice în justiţie” (28 mai 2014, Tribunalul Bucureşti)

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link <<click aici>>

__________publicat 14.05.2014

Comunicare U.N.B.R.

Preşedintele U.N.B.R. Av. Dr. Gheorghe Florea expune poziţia instituţională a Uniunii Naţionale a Barourilor din România faţă de problemele actuale ale aplicării şi respectării legislaţiei privind profesia de avocat:
Aspecte privind actualitatea apărării valorilor promovate prin legea de  organizare şi exercitare a profesiei de avocat în România (I)

__________publicat 24.04.2014

Materialele care vor fi dezbatute in Adunare Generala Ordinara CAA- Filiala Bucuresti-Ilfov.

__________publicat 04.04.2014

Baroul Ilfov – va prezinta materialele Materiale  pe care Casa de Asiguari a Avocatilor le va prezenta si supune analizei Congresului avocatilor 2014.

__________publicat 20.03.2014

ANUNT:  “Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană și Centrul de Resurse Juridice au deosebita plăcere de a vă invita la Conferința „D.A.R.E – Demnitate, Acces, Respect, Educație. Îndrăznește să lupți pentru DREPTURILE lor!” ce va avea loc vineri, 21 martie 2014, la Biblioteca Națională a României, în Sala Mircea Vulcănescu, începând cu orele 10:00

Vor fi prezentate invitaților o serie de instrumente utile în cadrul mecanismului de protecție a drepturilor copiilor cu dizabilități, cu accent pe linia dreptului la educație și accesului la justiție, făcându-se cunoscute particularitățile vulnerabilității copiilor cu dizabilități din perspectiva drepturilor omului.

Vă rugăm să confirmați participarea, până miercuri, 19.03.2014, la madalina.turza@cedcd.ro sau 0737545955.

Participarea  este gratuita”

__________publicat 17.03.2014

Acreditare INPPA pentru participarea online la Conferința Extraordinară a Noilor Coduri Penale

La solicitarea Societății de Științe Juridice, pentru prima oară, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a acreditat participarea online la o conferință de specialitate juridică: Conferința Extraordinară a Noilor Coduri Penale.

Website eveniment: http://conferinte.juridice.ro/probleme-dificile-de-drept-penal-2014/

Acreditare INPPA: 5 puncte de pregătire profesională pentru avocați. Punctele se acordă doar pentru participanții înscriși pentru vizionare individuală (întrucât pentru vizionare individuală se poate asigura identificarea participantului).

Interactivitate:
1. Participanții online vor putea interveni în discuții cu întrebări și solicitări de precizări, utilizând două numere de telefon, disponibile permanent pe parcursul transmisiunii, care vor fi transmise de îndată speakerilor de către moderatori. Numerele de telefon: 0742.002.697 și0752.247.631.
2. De asemenea, participanții online vor putea adresa întrebări scrise în timpul evenimentului, în pagina special dedicată pe site-ul evenimentului, întrebări care vor fi transmise de îndată speakerilor de către moderatori.

Cost transmisiune LIVE online vizionare individuală: 80 lei + TVA (acces înregistrare video inclus).

Acreditarea INPPA pentru participarea în sală: 15 puncte.

__________publicat 10.03.2014

Anunt UNBR: În conformitate cu dispoziţiile art. 63 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi  ale art. 1 din Hotărârea nr. 884 / 14 decembrie 2013 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, se convoacă CONGRESUL AVOCAŢILOR pentru zilele de vineri, 28 martie şi sâmbătă, 29 martie 2014, cu începere de la orele 9,00 în Municipiul Bucureşti, la Hotel Intercontinental – Sala Rondă, etaj 1 – Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1. Mai multe detalii aveti <AICI>

_________publicat 24.02.2014

Stagiul de practica al auditorilor de justitie in cadrul cabinetului de avocat

Va facem cunoscut faptul ca in acest an I.N.M. a programat stagiu de practica avocatiala in intervalul 22 aprilie 2014 – 16 mai 2014.

In cazul in care doriti ca forma de organizare a profesiei dvs. sa dea curs acestui stagiu va rugam sa ne transmiteti urmatoarele date, ce vor trebui cuprinse in tabel:
– numarul de auditori care poate fi primit in practica si indrumat efectiv (conform regulamentului, cel mult doi auditori de justitie la un indrumator), avand in vedere ca indrumator poate fi numai un avocat definitiv cu vechime in profesie de cel putin 8 ani);
– domeniul preponderent de activitate/specializare al formei de organizare a profesiei;
– adresa completa, telefon, fax, e-mail la care forma de exercitare a profesiei isi desfasoara in mod real si efectiv activitatea.
Va solicitam sa ne comunicati optiunea dvs. pana cel tarziu la data de 10.02.2014.

_________publicat 31.01.2014

Baroul Ilfov va pune la dispozitie online Imputernicirea pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară din data de 21.02.2014.

Mentionam ca aceasta imputernicire trebuie prezentata in original la sediul Baroului Ilfov.

_________publicat 13.02.2014

Va informam cu privire la: Decizia nr. 96/31.01.2014 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind eliberarea unui alt mijloc de legitimare a avocatului definitiv cu drept de exercitare a profesiei – în temeiul unor convingeri proprii sau din raţiuni ce ţin de situaţii personale ale acestora – într-una din formele prevăzute în Anexa nr. XXVI la Statutul profesiei de avocat pentru avocaţii stagiari sau pentru avocaţii din barourile care nu fac parte din Proiectul-Pilot.

__________publicat 31.01.2014

Anunt Important: Consiliul Baroului Ilfov,  în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 67 (3) din Statut, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Ilfov, pentru data de 21.02.2014ora 13:00Mai multe detalii aveti  <<AICI>> Cerere tip inscrierea delegatilor la congres 2014 <<AICI>>

_________publicat 17.01.2014

Conferinta cu tema: “Modificări de substanță aduse în procesul penal de noile coduri” – va avea loc la București, Hotel International – în apropierea Tribunalului Bucuresti, str. Cauzasi nr. 27, sectorul 3 – Miercuri, 26 februarie 2014, ora 14:00.

Toate locurile in sala de conferinte au fost epuizate din data de 21.02.2014. Daca doriti sa vizionati online aceasta conferinta PUTETI SOLICITA SA AVETI ACCES LA TRANSMISIUNEA LIVE trimitand un mail la adresa : laurentiu.petre@juridice.ro

_________publicat 05.02.2014 – updatat 21.02.2014

Comunicat UNBR

Propuneri de modificare si completare art 23 si 24 din legea nr 51-1995

Opiniile avocatilor pot fi comunicate pe adresa secretariat@barou-ilfov.ro pana pe data de 26.01.2014 in vederea inaintarii acestora catre Comisia Permanenta a U.N.B.R.

_________publicat 14.01.2014 – updatat 16.01.2014

 Baroul Ilfov este alaturi de Baroul Valcea in demersul sau.

Protestul Consiliul Baroului Vâlcea, formulat în numele avocaţilor membri, împotriva măsurii abuzive a conducerii Judecătoriei Râmnicu Vâlcea de a-i evacua din spaţiul deţinut în sediul Judecătoriei timp de 70 ani.

_________publicat 04.01.2014

Hotărârea nr. 884 din 14 decembrie 2013 a Consiliului U.N.B.R. privind calendarul desfăşurării şedinţelor Comisiei Permanente a U.N.B.R., ale Consiliului U.N.B.R., ale examenului de primire în profesia de avocat, ale activităților din cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv, pentru anul 2014.

Hotărârea nr. 852 din 14 decembrie 2013 a Consiliului U.N.B.R. privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare cu rectificarea privind data – ANUL 2013.

Protocol de colaborare intre Tribunalul Ilfov si Baroul Ilfov  <AICI>

_________publicat 13.11.2013

 U.N.B.R. – decizii:

1. Hotărârea nr. 771 / 26 octombrie 2013 

privind validarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice precum şi a rezultatelor acestuia

2. DECIZIE RECTIFICATIVĂ a Hotărârii nr. 671/26 octombrie 2013 a Consiliului U.N.B.R. privind 
validarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice precum şi a rezultatelor acestuia

3. Decizia 850 PRIMIRE in BAROUL ILFOV

4. DECIZIE RECTIFICATIVĂ a Deciziei nr. 750/1-39 din 26 octombrie 2013 prin care se aprobă primirea în profesia de avocat a candidaţilor declaraţi admişi la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice precum şi a rezultatelor acestuia

Informare

Documentele necesare pentru inscrierea pe Tabloul Avocatilor Baroului Ilfov (avocati stagiari) a celor care au promovat examenul de primire in profesie, sesiunea septembrie 2013 sunt:

– CERERE-TIP DE INSCRIERE CA AVOCAT STAGIAR; << Descarca Formularul >>

– ACTELE PRIVIND FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI, RESPECTIV CONTRACTUL DE COLABORARE CU AVOCATUL INDRUMATOR (4 EXEMPLARE); << Descarca Modelul Contractului >>
– DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE CA NU SE AFLA IN NICIUNUL DIN CAZURILE DE NEDEMNITATE PREVAZUTE DE ART. 14 DIN LEGEA NR. 51/1995;- DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE CA NU SE AFLA IN NICIUNUL DIN CAZURILE DE INCOMPATIBILITATE PREVAZUTE DE ART. 15 DIN LEGEA NR. 51/1995 (A SE VEDEA DISP. ART. 15 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 51/1995 SI ART. 32 DIN STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT);- DOVADA PRIVIND ASIGURAREA PROFESIONALA (COPIE CERTIFICATA);
– DOVADA PLATII TAXEI DE INSCRIERE PE TABLOU: 1500 LEI PENTRU AVOCATII STAGIARI;  << Date de identificare Baroul Ilfov >>

_________publicat 14.11.2013

Important!!!

Lista cu avocatii Baroului Ilfov care au formulat optiuni de inscriere in Registrul de Asistenta Judiciara pentru anul 2014. Conform art. 48 din Regulamentul pentru organizarea S.A.J. al Baroului Ilfov, contestatiile se primesc pana in data de 30.11.2013 pe adresa saj@barou-ilfov.ro.”  <<Vizualizati lista AICI>>

_________publicat 28.11.2013

ANUNT:

In vederea reactualizarii Registrului de asistenta judiciara pentru anul 2014, avocatii din Baroul Ilfov sunt rugati sa completeze formularul de optiuni pana la data de 22.11.2013.

Va atentionam ca cererile trebuie insotite de o copie certificata dupa asigurarea profesionala valabila la data depunerii, conform art. 62 din Regulamentul pentru organizarea Serviciului de Asistenta Judiciara al Baroului Ilfov.

_________ publicat 24.10.2013

Schimbul de scrisori dintre Presedintele UNBR si Presedintele Consilului National al Avocatilor Italieni, pe tema activitatii entitatii Bota.

________publicat 29.07.2013

HOTĂRÂREA Nr. 767/29.06.2013 – privind constituirea, în cadrul Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România  (în continuare „U.N.B.R.”) a Comisiei pentru elaborarea propunerilor și întocmirea unor proiecte vizând modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor precum şi a legislaţiei din alte domenii, cu incidenţă asupra profesiei de avocat

_________

HOTĂRÂREA Nr. 766/29.06.2013 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România prin care se amână punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la art. 3 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 692 din 28 martie 2013

Rezultatele verificarilor dosarelor pentru candidatii inscrisi in vederea sustinerii examenului de primire in profesia de avocat – sesiunea septembrie 2013 (update 26.08.2013)

Anunt cu privire la EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT – sesiunea septembrie 2013

Hotararea Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat –  sesiunea septembrie 2013, in forma votata de Consiliul U.N.B.R., intrunit la 29.06.2013

_________ publicat 22.07.2013

Inştiinţarea primită din partea Universităţii din Cambridge referitoare la cursurile Şcolii de vară asupra procedurilor judiciare engleze, care se vor desfăşura în perioada 8 iulie – 2 august 2013.

Cursurile se vor concentra asupra aspectelor din sistemul legal şi judiciar englez şi sunt dedicate studenţilor în drept şi juriştilor din ţări ale căror sisteme nu se bazează pe Common Law-ul englez.
Detalii asupra acestor cursuri sunt accesibile prin accesarea site-ului www.ice.cam.ac.uk/elm
Detalii Oferta <<AICI>>

_________

Propunerea Baroului Ilfov ce va fi dezbatuta la Consiliul UNBR din 29-30.06.2013

Programul AVOCATINFO urmează să vină în sprijinul avocaţilor pentru unificarea şi elaborarea intr-un sistem informatizat general, a tuturor documentelor pe care aceştia le atestă în temeiul art. 3 lit. c) din legea nr. 51/1995 privind organizarea profesiei de avocat.Platforma programului va permite accesarea, contra cost, de către terţi a informaţiilor privitoare la documentele atestate de către avocaţii înscrişi în sistem.

1. Situaţia actuală

Potrivit dispoziţiilor art. 3 lit. c) din legea nr. 51/1995 privind organizarea profesiei de avocat, avocaţii definitivi pot desfăşura activităţi de atestare a identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare. Având în vedere faptul că, în privinţa actelor autentice, conform prevederilor legale în vigoare, competenţa emiterii acestora aparţine în exclusivitate notarilor publici, documentele atestate de avocat reprezintă înscrisuri sub semnătură privată, iar atestarea conferă dată certă acestora, fără a prezenta garanţia unui înscris autentic.
Pe cale de consecinţă, autenticitatea şi veridicitatea unui document atestat de avocat este pusă, nu de puţine ori, sub semnul întrebării, raportat pe de-o parte şi la faptul că nu există în prezent o evidenţă centralizată a acestor documente, fapt ce aduce atingere principiului demnităţii şi onoarei profesiei de avocat.
Programul AVOCATINFO va acoperi această carenţă, prin intermediul său putându-se realiza transparenţa de care are nevoie în prezent activitatea de atestare, punându-se astfel capăt suspiciunilor din rândul, atât al clienţilor cât şi al autorităţilor publice, acordându-se astfel importanta cuvenită actelor atestate de avocat.

2. Schimbări necesare implementării platformei AVOCATINFO

Fiecare avocat ce va dori să folosească programul va depune o cerere de înscriere prin care va arăta că:
a) este avocat definitiv şi în conformitate cu art. 3 lit. c) din legea nr. 51/1995 poate atesta documente;
b) îndeplineşte condiţiile prevăzute de dispoziţiile legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor ca caracter personal;
c) a luat la cunoştinţă de modalitatea de utilizare a programului şi de faptul că UNBR va putea furniza aceste informatii terţilor, contra cost.
Completarea bazei de date AVOCATINFO va opera de îndată ce se atestă un document de către oricare dintre avocaţii participanţi în sistem.3. Schimbări preconizate
Apărut ca o variantă opţională de organizare a arhivei documentelor atestate, preconizăm ca în mai puţin de 2 ani, raportat şi la feedback-ul venit din partea utilizatorilor şi mai ales a terţilor interesaţi de activitatea de atestare a documentelor de către avocaţi, platforma va apărea ca o necesitate, menită să îmbunătăţească atât imaginea avocaţilor faţă de terţi, dar şi activitatea de atestare în sine.
Ulterior, când folosirea programului se va generaliza, se va crea şi premisa modificării normelor legislative referitoare la oportunitatea şi totodată capacitatea avocaţilor de a emite documente autentice, conferindu-i-se actului atestat de către avocat valenţa unui act autentic, sporindu-se astfel atribuţiile profesiei de avocat.
De asemenea, prin iniţierea obligaţiei de a folosi programul AVOCATINFO în rândul tuturor avocaţilor activi, atribuirea unor competenţe sporite în cadrul exercitării profesiei de avocat va apărea ca o măsură firească, lucru imposibil în prezent, datorită lipsei certitudinii şi evidenţelor corect fundamentate a actelor atestate de către avocaţi.4. Măsuri de implementare
U.N.B.R. va organiza cursuri de pregătire a avocaţilor în vederea însuşirii aptitudinilor de folosire a platformei AVOCATINFO, acordând acestora accesul către aceasta prin furnizarea de nume de utilizator.
Dupa curs, avocaţii vor putea accesa atât baza de date pentru consultarea celorlate documente atestate precum şi platforma necesară înscrierii în baza de date a documentelor atestate de către ei înşişi.
_________ publicat 30.06.2013

****

Conferinta cu tema Modificari de substanta aduse in procedura civila de noul cod

_________ publicat 22.06.2013

1. Scrisoarea Baroului Paris privind organizarea de catre acesta, în lunile octombrie şi noiembrie 2013 a programului „Stagiul Internaţional”, program de formare destinat tinerilor avocaţi străini, francofoni, doritori să înveţe despre dreptul francez şi despre exercitarea profesiei de avocat în Franţa <<citeste mai mult…>>

2. Rezultatele alegerilor C.A.A din 11.05.2013

3.  Planificarea cursurilor de Pregatire Profesionala Baroul Ilfov- 2013

Membrii Baroului Ilfov care doresc sa participe la aceste cursuri sunt rugati sa aplice trimitand prin e-mail sau prin fax (la adresele Baroului), cu cel putin 5 zile inainte, o cerere (netipizata) in cuprinsul careia sa indice:

A-Numele si prenumele solicitantului;
B-Cursul la care doreste sa participe.

Participarea este gratuita iar locatiile vor fi anuntate dupa centralizarea optiunilor membrilor BIF
(publicat 19.03.2012) (updatat 29.03.2013)

4. Important:

[wpcol_1third id=”” class=”” style=””]1. Hotararea U.N.B.R 648/15.12.2012 cu privire la: Calendarul 2013 a desfasurarii sedintelor Comisiei permanente a U.N.B.R. ; Consiliul U.N.B.R. ; Congresul Avocatilor; Examen de primire in profesie; Examen absolvire cursuri I.N.P.P.A. [/wpcol_1third] [wpcol_1third id=”” class=”” style=””]2. SAJ: Toate Formularele de Decontare trebuie insotite referate avand toate rubricile completate (inclusiv “solutie”, “data” si “numar delegatie”) precum si stampila organului de cercetare penala. Referatele precum si formularul de decontare se depun in copie si in original.[/wpcol_1third] [wpcol_1third_end id=”” class=”” style=””]3. Taxe Barou valabile pentru anul 2013 [/wpcol_1third_end]

5. Precizare:!!!

A. Platile pentru tipizate si pentru contributia lunara se pot face si prin banca in contulRO25OTPV116000616549RO01  deschis la Banca: OTP Bank Private Banking – pentru Baroul Ilfov CIF (Cod de Identificare Fiscala) : 29954787; cu rugamintea de a specifica in OP (sau in transferul Bancar la observatii), ce anume se plateste. Trimiteti apoi OP-ul stampilat de banca (sau dovada transferului) pe adresa secretariat@barou-ilfov.ro

B. Platile pentru C.A.Av (Casa de Asigurari a Avocatilor) se fac la Baroul Bucuresti, et. 1, respectiv in contul Casei de Asigurari a Avocatilor Bucuresti.

6. Informare:

A.  Analizand situatia data de numarul mare de avocati care nu au solicitat eliberarea deciziilor individuale prin care se constata calitatea acestora de avocati membri ai Baroului Ilfov, va notificam urmatoarele: Incepand cu data de 01.01.2013, la ridicarea  deciziile individuale prin care se constata calitatea de avocat membru al Baroului Ilfov si a deciziilor privitoare la formele de exercitare a profesiei, se va percepe o taxa de secretariat in valoare de 100 lei.  HOTARAREA NR.114/25.09.2012

B. Intrucat Baroul Ilfov a devenit functional din data de 17.04.2012, sub aspectul organizarii administrative, Hotararea Comisiei UNBR pentru punerea In functiune a Baroului Ilfov nr.3/ 20.12.2011 (In care se precizeaza la:
“Art. 1 – Pana la data punerii In functiune a Baroului Ilfov, orice cereri privind locul desfasurarii activitatii profesionale, formulate de  avocatii/formele de exercitare ale profesiei avand sediul profesional principal, secundar sau birouri (puncte) de lucru pe raza judetului Ilfov vor fi solutionate de Consiliul Baroului Bucuresti;
Art. 2 – Pana la data punerii In functiune a Baroului Ilfov, eliberarea cardului/legitimatiei de avocat pe anul 2012 pentru avocatii care au sediul profesional principal pe raza judetului Ilfov va fi realizata de Baroul Bucuresti.”); devine, de la aceasta data, lipsita de obiect, motiv pentru care, informam membrii Baroului Ilfov ca se pot prezenta le sediu pentru:

– Eliberarea deciziilor de functionare In cadrul Baroului Ilfov

– Completarea optiunilor pentru S.A.J pana cel mai tarziu 30.04.2012 corespunzator

lunii mai 2012;

– Depunerea cererilor pentru ridicarea noilor legitimatii. Pentru eliberarea acestora sunt necesare:

 • – cerere tip ce poate fi completata la sediul Baroului;
 • – poze tip 4/3;
 • – contravaloarea legitimatiei – 10 lei;
 • – Copie dupa Asigurare

– Ridicarea tipizatelor necesare exercitarii profesiei (Contract de asistenta juridica – 23 lei/buc.; Imputernicire avocatiala – 17 lei/buc.; Registul de evidenta al contractelor – 23 lei/buc.; Registul de Atestari – 23 lei/buc. ) (*pretul tipizatelor a fost modificat prin HOT. 33/12.03.2013 incepand cu 15.03.2013)

Potrivit Hotararii Consiliului  Baroului Ilfov din data de 10.04.2012 se pot emite contracte In format electronic cu conditia prealabila a obtinerii unei plaje de numere de la Baroului Ilfov (pentru ridicarea formularelor, respectiv a plajei de numere de catre o persoana, alta decat titularul formei de exercitare a profesiei, este necesara o Imputernicire pentru ridicarea acestora si o fotocopie a legitimatiei In cazul avocatilor  sau a actului de identitate In cazul altor persoane). Formularele pot fi solicitatate doar de catre avocatii ce nu au restante la plata contributiilor catre Barou, U.N.B.R., C.A.A.

– Plata contributiei la Baroul Ilfov pe anul 2012 pentru avocatii care nu au achitat-o la Baroul Bucuresti integral.

– Inregistrarea si solutionarea cererilor de transfer de la Baroul Ilfov, In conformitate cu art. 55 (1) din Statutul Profesiei de Avocat;

7. Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor anunţă organizarea conferinţei cu tema: Înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă;

<< Formular de inscriere>>

HOTĂRÂREA NR. 712 din 28 martie 2013 a Consiliului UNBR privind planul de învăţământ al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA

HOTĂRÂREA NR. 692 din 28 martie 2013 a Consiliului UNBR privind indexarea pensiilor şi actualizarea valorii punctului de pensie în sistemul C.A.A.

HOTĂRÂREA NR. 8 din 30 martie 2013 a Congresului Avocaţilor privind aplicarea principiilor de asigurare a resurselor de finanţare necesare pentru funcţionarea sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor

HOTĂRÂRE NR. 9 din 30 martie 2013 a Congresului Avocatilor –  privind imperativele actuale pentru apărarea profesiei de avocat exercitată pe baza legii şi pentru garantarea statului de drept în România

HOTĂRÂRE NR. 10 din 30 martie 2013 a Congresului Avocatilor –  privind adoptarea Memorandumului referitor la asistenţa judiciară, dezbătut la întâlnirea reprezentanţilor serviciilor de asistenţă judiciară de la Cluj, din 22 – 23 februarie 2013


Invitatie 
colocviu: Noul Cod civil >> Anunt <<

Proiecte U.N.B.R. (publicat 03.12.2012)

Proiect de Buget al Baroului Ilfov pentru anul 2013- votat (updatat 17.12.2012)

Taxe Barou valabile pentru anul 2013

PROTOCOL intre Baroul Bucuresti si Baroul Ilfov  (publicat 28.11.2012)

Important din protocol: “Restantierii Baroului Bucuresti, deveniti membri ai Baroului llfov, vor achita restantele si penalitatile aferente catre Baroul Ilfov, care preia intregul debit.” (updatat 28.11.2012)

COMUNICAT IMPORTANT – protest initiat de Baroul Ilfov  

Baroul Ilfov sustine in totalitate protestul Initiat de Baroul Gorj >>> Click Aici <<< –  publicat octombrie 2012

Urmare a semnarii protocolului de colaborare dintre Baroul Ilfov si Wolters Kluwer Romania, membrii Baroului Ilfov se pot inscrie la sediul Baroului sau pe adresa de e-mail a Baroului Ilfov in vederea obtinerii accesului la solutia de informare dedicată special membrilor săi. >>> Citeste mai mult !!  – publicat octombrie 2012

Invitatie la Serbarea Pomului de Craciun

(publicat 29.11.2012)

PROTOCOL intre Baroul Bucuresti si Baroul Ilfov  (28.11.2012)

I.N.P.P.A. -conferinta cu tema: “Înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă”

UNBR – ANUNT privind convocarea CONGRESULUI AVOCATILOR pentru 29-30 martie 2013, orele 9,00 in Bucuresti (publicat 26.02.2013)

Informare

Va aducem la cunostinta ca, in conformitate cu prevederile art. 58 si art. 167 alin. 3 din Noul Cod de procedura civila, Baroul Ilfov organizeaza activitatea avocatilor ce pot fi desemnati de catre instante ca si curatori speciali.

In acest sens, va solicitam ca pana la data de 05.03.2013, ora 17:00 sa va exprimati optiunea in sensul inscrierii in Registrul curatorilor speciali prin completarea si semnarea <<formularului>>.

Mentionam ca formularul il puteti trimite pe adresa saj@barou-ilfov.ro.

_________(updatat 26.02.2013)

Alegeri Baroul Ilfov 19.02.2013

Rezultatele alegerilor din data de 19.02.2013 pentru: calitatea de delegat al Baroului Ilfov pentru Congresul Avocatilor 2013 si pentru calitatea de membru in Comisia centrala de disciplina, sunt urmatoarele:

>> Citeste mai mult <<

Informare nu privire la chestiuni ce urmeza a fi supuse dezbaterii si supuse
votarii in sedinta Congresului Avocatilor din data de 29-30 martie 2013

Consiliul Baroului Ilfov, luand act de cererile formulate de membrii Baroului
Ilfov, formulate in cadrul Adunarii Generale din 19.02.2013, precum si in cadrul
discutiilor dintre consilierii si membrii Baroului si avand in vedere imperativul de
protejare a intereselor profesiei de avocat in raporturile cu celelalte profesii liberale,
va solicitam:
Introducerea pe lista chestiunilor ce urmeză a fi supuse dezbaterii si supuse
votarii in sedinta Congresului Avocatilor din data de 29-30 martie 2013 a unei hotarari
prin care… <<Citeste mai mult>>