LINK PLATFORMA VOT: https://vote.electionrunner.com/election/abkoJ

– activ în perioada 27.01.2023, ora 00:00 – 29.01.2023, ora 23:59

 

Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 132/15.11.2022  privind CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE DE ALEGERE A DECANULUI BAROULUI ILFOV ȘI ADOPTAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE – publicat 16.11.2022

– definitiv la data de 02.12.2022

Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 133/13.12.2022  privind validarea candidaturilor pentru calitatea de decan al Baroului Ilfov

Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 144/20.12.2022  privind modificare Regulamentului de organizarea a Adunarii Generale pentru alegerea decanului Baroului Ilfov


Afiseaza Arhiva Adunare Generala pentru alegerea Decanului Baroului Ilfov - Noiembrie 2022

PROCES-VERBAL ADUNARE GENERALĂ PENTRU ALEGEREA DECANULUI BAROULUI ILFOV – 04.11.2022 – NEINDEPLINIRE CONDITIE DE CVORUM

CONVOCARE ADUNARE GENERALA PENTRU ALEGEREA DECANULUI BAROULUI ILFOV

Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 104/30.08.2022  privind CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE DE ALEGERE A DECANULUI BAROULUI ILFOV ȘI ADOPTAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE  – definitiv la data de 15.09.2022

Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 110/13.09.2022 – indreptare eroare materiala hotărâre 104/30.08.2022

Data organizare:
Prima convocare: 04.11.2022, ora 15:00
A doua convocare: 04.11.2022, ora 16:00

Locație: Hotel Internațional  București, situat în Str. Căuzași nr. 27, Sector 3, București, sala Observator

Lista avocati cu drept de vot

Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 118/11.10.2022  privind validarea candidaturilor pentru calitatea de decan al Baroului Ilfov

CANDIDATI DECAN BAROU ILFOV:

CHERCIU CALIN RODICA

CIURARU ALICE MIHAELA

 

Informații utile:

Convocare publicata in ziarul ANUNTUL TELEFONIC – 23.09.2022 – PAG. 52

Arhiva Adunare Generala pentru alegerea Decanului Baroului Ilfov - Noiembrie 2022


Afiseaza Arhiva Adunare Generala pentru alegerea Decanului Baroului Ilfov - Iulie 2022


Afiseaza Arhiva Adunare Generala Ordinara 2022

PROCES-VERBAL ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI ILFOV 2022

 

AVÂND ÎN VEDERE NEÎNDEPLINIREA CONDIȚIEI DE CVORUM ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A BAROULUI ILFOV ORGANIZATĂ ÎN PERIOADA 06.05.2022-08.05.2022, SE CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ A BAROULUI IFLOV PENTRU PERIOADA 13.05.2022, ORA 00:00 -15.05.2022, ORA 24:00, ÎN ACELEAȘI CONDIȚII

CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA MAI 2022

Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 45/15.03.2022  privind Organizarea Adunării Generale Ordinare a Baroului Ilfov și adoptarea Regulamentului de desfășurarea în sistem videoconferință a Adunării Generale a Baroului Ilfov

Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 64/11.05.2022 – îndreptare eroare materială

________________________________________
Materiale ordine de zi:
Punctul 1. Raport execuție bugetară 2021
Punctul 2. Buget Barou Ilfov 2022 – Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 99/14.12.2021
Punctul 3. Candidati pentru calitatea de delegat din partea Baroului Ilfov la Consgresul Avocaților 2022:

– avocat Mănescu Mirela

– avocat Scărlătescu Mihaela

 

Informații utile:

Inscructiuni vot

Instrucțiuni instalare platformă videoconferință ZOOM

Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 13/11.01.2022 privind Organizare Adunare Generală Ordinară a Baroului Ilfov

Cerere tipizata pentru depunerea candidaturii pentru calitatea de delegat al Baroului Ilfov la Congresul Avocatilor 202

Revista Anunțul Telefonic din data de 23.03.2022 – Convocare publicata la pagina 56

Arhiva Adunare Generala Ordinara 2022


Afiseaza Arhiva Adunare Generala Extraordinara 2022

Decizia Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 232 din 10.02.2022 – motivare

Decizia Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 232 din 10.02.2022 – minuta

 

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A BAROULUI ILFOV 2022 – 11.02.2022ora 00:00-13.02.2022, ora 24:00

Regulament de desfășurare a Adunării Generale a Baroului Ilfov în sistem electronic 

Link platformă vot electronic: https://vote.electionrunner.com/election/ZU4RP 

Informații utile:

Perioadă ridicare plicuri conținând codurile necesare conectării la sistemul de vot: 21.01.2022 – 27.01.2022 – plicurile se pot ridica personal sau prin împuternicit. Împuternicirea se va comunica secretariatului baroului anterior ridicării plicului, prin poștă electronică la adresa secretariat@barou-ilfov.ro sau se va depune de către împuternicit în original în momentul prezentării la sediul baroului

Depunere plicuri neridicate la poștă: 28.01.2022 – plicurile vor fi comunicate la adresa sediului profesional al avocaților

Lista avocaţilor cu drept de participare la adunarea generală extraordinară

Formular înscriere comisia de soluționare a contestațiilor – perioada depunere: 25.01.2022 – 28.01.2022 – stabilire componență 01.02.2022 – cerere poate fi comunicată la secretariatul baroului, prin poștă electronică la adresa secretariat@barou-ilfov.ro sau depusă în original la sediul baroului – Componenta comisie de solutionare a contestatiilor

Termen comunicare intenție de prezentare la sediul baroului în vederea acordării de asistență în vederea conectării la sistemul de vot: 08.02.2022 – programare acces sediu: 09.02.2022 – programarea va fi comunicată doar membrilor înscriși în acest sens

Instructiuni proces de votare

Arhiva Adunare Generala Extraordinara 2022


Afiseaza Arhiva Adunare Generala 2021

 

PROCES-VERBAL ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI ILFOV 2021

 

Materiale ordine de zi:

Punctul 1. Raport execuție bugetară 2020
Punctul 2. Buget Barou Ilfov 2021 – Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 100/15.12.2021
Punctul 3. Candidati pentru calitatea de delegat din partea Baroului Ilfov la Consgresul Avocaților 2021: avocat Ionescu Mariana

 

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ A BAROULUI ILFOV 2021 25.06.2021, ora 14:00-28.06.2021, ora 00:00

Regulament de desfășurare a Adunării Generale a Baroului Ilfov în sistem electronic 

 

Delegatul Baroului Ilfov la Congresul Avocatilor 2021
Perioada depunere a candidaturilor: 02.06.2021, ora 09.00 –17.06.2021, ora 16:00
Condiții ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
-să fie înscriși în Tabloul Avocaților în anul 2021;
-să aibă achitate la zi taxele datorate Baroului Ilfov și/sau U.N.B.R. și contribuțiile către Filiala Casei de Asigurări a Avocaților București-Ilfov;
-să aibă încheiată asigurarea pentru răspundere profesională, valabilă la data înregistrării candidaturii, precum și la data Adunării Generale Ordinare;
-să nu fie în situații ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei;
-să nu se afle în executarea unei sancțiuni disciplinare;
-să aibă o vechime în profesie mai mare de 8 ani în profesie.
Cerere tipizata pentru depunerea candidaturii pentru calitatea de delegat al Baroului Ilfov la Congresul Avocatilor 2021

Informații utile:
Instrucțiuni instalare platformă videoconferință ZOOM
Revista Anunțul Telefonic  din data de 21.05.2021 – Convocare publicata la pagina 56

 

 

________________________________________
Regulament privind desfășurarea în sistem videoconferință a Adunării Generale a Baroului Ilfov – Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 37/19.04.2021
Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 34/13.04.2021 privind Organizare Adunare Generală Ordinară a Baroului Ilfov
________________________________________
Materiale ordine de zi:
Punctul 1. Raport execuție bugetară 2020
Punctul 2. Buget Barou Ilfov 2021 – Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 100/15.12.2021
Punctul 3. Candidati pentru calitatea de delegat din partea Baroului Ilfov la Consgresul Avocaților 2021: avocat Ionescu Mariana
Punctul 4. Propunere distincție Sarmiza Bilcescu: amânare pe termen nedefinit, din cauza restricțiilor impuse de pandemia cauzată de virusul COVID-19

AVÂND ÎN VEDERE NEÎNDEPLINIREA CONDIȚIEI DE CVORUM ÎN DATA DE 26.03.2021, SE CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ A BAROULUI IFLOV
ÎN DATA DE 02.04.2021, INTERVAL ORAR 14:00-00:00, ÎN ACELEONDIȚII

CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA 2021

Regulament privind desfășurarea în sistem videoconferință a Adunării Generale a Baroului Ilfov – Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 15/09.02.2021
Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 30/23.03.2021 – amânare acordare distincție Sarmiza Bilcescu

Informații utile:
Instrucțiuni instalare platformă videoconferință ZOOM
Modalități de exprimare a votului
Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 5/12.01.2021 privind Organizare Adunare Generală Ordinară a Baroului Ilfov
Revista Anunțul Telefonic din data de 15.02.2021 – Convocare publicata la pagina 52

Arhiva Adunare Generala 2021