ARHIVA Anul 2013

REZULTATE VERIFICARE DOSARE:

Rezultatele verificarilor dosarelor pentru candidatii inscrisi in vederea sustinerii examenului de primire in profesia de avocat – sesiunea septembrie 2013 (update 26.08.2013)

_________________________________

INFORMATII cu privire la sesiunea de examen:

EXAMEN DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013

Consiliul Baroului Ilfov informeaza candidatii cu privire la inscrierea la examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2013:

Candidatii care urmeaza sa isi desfasoare activitatea in cadrul Baroului Ilfov, in cazul in care vor fi declarati admisi, se vor inscrie la Baroul Ilfov in intervalul 01 august – 21 august 2013.

Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, tematica si bibliografia sunt  cele aprobate prin Hotararea nr. 4 din 08 iulie 2011 a Consiliului UNBR, republicata.

Inscrierea candidatilor se va realiza distinct, in functie de calitatea pe care acestia o vor obtine, in urma promovarii examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de inscriere se depune intr-un exemplar si va contine cererea-tip insotita de actele prevazute de Regulamentul de examen (Hotararea Consiliului UNBR nr. 4/2011, republicata)

I. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:

 • certificatul de nastere, in copie certificata pentru conformitate;
 • actul de identitate, in copie certificata pentru conformitate;
 • diploma de licenţa in copie legalizata. In cazul in care diploma de licenţa s-a obţinut dupa anul 1995, se va depune si copia legalizata a foii matricole eliberata de facultatea absolvita;
 • dovada de plata a taxei de inscriere la examen, in original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica;*
 • certificat eliberat de baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitaţii de avocat ori, daca este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie.

*Nota: certificatul privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica, poate fi emis de catre orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

II. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:

 • certificatul de nastere, in copie certificate pentru conformitate;
 • actul de identitate, in copie certificata pentru conformitate;
 • diploma de licenţa in copie legalizata. In cazul in care diploma de licenţa s-a obţinut dupa anul 1995, se va depune si copia legalizata a foii matricole eliberata de facultatea absolvita;
 • dovada de plata a taxei de inscriere la examen, in original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica;*
 • dovada promovarii examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitaţii de avocat ori, daca este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie.

*Nota: certificatul privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica, poate fi emis de catre orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

 

Taxa de examen este de 1000 lei si se va achita in contul Institutului Naţional pentru Pregatirea si Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti    nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucuresti, CIF 16137943, cu menţiunea „Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2013”, respectiv „Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2013”.

Inscrieri

Ultima zi de inscriere (de depunere a documentatiei) este miercuri, 21.08.2013, orele 16.00.

Perioada de inscriere este 01.08. – 21.08.2013, orele 10 –16. Dosarul de inscriere se depune la sediul baroului, Calea Mosilor, nr. 88, Sector 3.

Verificare dosare

In perioada 22 – 28 august 2013 se vor verifica dosarele de inscriere la examen iar rezultatul verificarilor se afiseaza conform prevederilor Regulamentului de examen.

In perioada 29 – 31 august 2013 se vor solutiona contestatiile formulate de candidatii carora li s-a respins inscrierea la examen.

Desfasurarea examenului

Luni, 16 septembrie 2013– proba scrisa tip grila pentru candidatii care vor dobandi calitatea de avocat stagiar;

Miercuri, 25 septembrie 2013– proba scrisa la disciplinele: Drept civil si Drept procesual civil (doua teze distincte), pentru toti candidatii;

Joi, 26 septembrie 2013– proba scrisa la disciplina Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, pentru toti candidatii;

Vineri, 27 septembrie 2013– proba scrisa la disciplinele Drept penal si Drept procesual penal (doua teze distincte), pentru toti candidatii.

 

Regulamentul de examen, tematica si bibliografia pot fi descarcate  de pe   site-ul baroului.

Relatii suplimentare la telefon nr. 031/438.04.30, 0785298833,  email: secretariat@barou-ilfov.ro.

 

Alte Hotarari legate de acest subiect:

HOTĂRÂREA NR. 693 – 28 martie 2013 > Pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA

HOTĂRÂREA Nr. 713/29.06.2013 – privind organizarea examenului de primire În profesie – sesiunea septembrie 2013