Anunt Important:

Hotararea Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat –  sesiunea septembrie 2013, in forma votata de Consiliul U.N.B.R., intrunit la 29.06.2013

Potrivit art.17 din Legea nr.51/1995:

(1)Primirea în profesie se realizează numai în baza unui examen organizat de U.N.B.R., cel puţin anual şi la nivel naţional, potrivit prezentei legi şi Statutului profesiei de avocat.

(2)Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susţine în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi se desfăşoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază o metodologie elaborată şi aprobată de Consiliul U.N.B.R.

(3)Tematica examenului este unică la nivelul U.N.B.R., iar selectarea subiectelor se face de comisia naţională de examen.

(4)Comisia naţională de examen este formată cu precădere din avocaţi – cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani vechime în profesia de avocat. Desemnarea acesteia se face de Comisia permanentă a U.N.B.R., la propunerea barourilor.”

 

Detaliile legate de modalitatea de examinare, înscrierea la examen, desfășurarea examenului, termene etc le puteți regăsi în Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul INPPA adoptat prin Hotărârea nr.4/2011 a Consiliului UNBR.

Pentru verificari accesati site-ul INPPA :  http://www.inppa.ro/examen-de-primire-in-profesie.php