În ședința din data de 03.06.2021 Consiliul Baroului Ilfov a aprobat propunerea de publicare a proiectului Regulamentului SAJ actualizat.

         În aceeași ședință Consiliul Baroului Ilfov a decis ca proiectul să fie supus atenției membrilor Baroului Ilfov până la data de 15 august 2021. În interiorul acestui interval așteptăm propunerile de modificare și/sau completare din partea membrilor interesați.

         După centralizarea propunerilor,  vor fi organizate întâlniri la nivelul SAJ pentru dezbaterea acestora.

         Până la acest termen, eventualele propuneri de modificare/completare vor fi comunicate pe adresa saj@barou-ilfov.ro cu indicarea articolului din forma propusă (coloana a doua a tabelului) și cu o scurtă motivare în drept/în fapt a propunerii de modificare/completare a textului vizat.

 

Descarcă Propunerea de Regulament pentru Organizarea Serviciului de Asistență Judiciară (SAJ) al Baroului Ilfov