Hotarare Consiliului UNBR nr. 23/2023 – venit de referinta utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale – 3.822 lei

Hotarare Consiliului UNBR nr. 24/2023 – indexare valoare punct de pensie – 1.911 lei

Hotarare Consiliului UNBR nr. 25/2023 – cote contribuții C.A.A. începând cu 01.01.2024
– contribuție procentuală individuală obligatorie la sistemul C.A.A. – 14% din venitul brut
– cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații definitivi este de 536 lei, aferentă unui venit brut de până la 3.822 lei inclusiv.
cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații stagiari este de 117 lei, aferentă unui venit brut de până la 829 lei inclusiv.
– cota maximă de contribuție obligatorie este de 2.676 lei, atât pentru avocații stagiari cât si pentru cei definitivi, aferentă unui venit brut începând de la 19.108 lei inclusiv

Hotarare Consiliului UNBR nr. 26/2023 –  cuantum ajutor lunar pentru creşterea copilului –  1.172 de lei, pentru fiecare copil

Hotarare Consiliului UNBR nr. 27/2023 –  cuantum ajutor deces

Hotarare Consiliului UNBR nr. 28/2023 – menținere cotă contribuție lunară pentru cheltuielile necesare funcționării C.A.A – 1%

Hotarare Consiliului UNBR nr. 29/2023 – program investitii

Hotarare Consiliului UNBR nr. 308/2022 – contributie facultativa