Hotarare Consiliului UNBR nr. 297/2022 – venit de referinta utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale – 3.536 lei

Hotarare Consiliului UNBR nr. 298/2022 – indexare valoare punct de pensie – 1.768 lei

Hotarare Consiliului UNBR nr. 299/2022 – cote contribuții C.A.A. începând cu 01.01.2023
– contribuție procentuală individuală obligatorie la sistemul C.A.A. – 13% din venitul brut
– cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații definitivi este de 460 lei, aferentă unui venit brut de până la 3.538 lei inclusiv.
cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații stagiari este de 100 lei, aferentă unui venit brut de până la 769 lei inclusiv.
– cota maximă de contribuție obligatorie este de 2.299 lei, atât pentru avocații stagiari cât si pentru cei definitivi, aferentă unui venit brut începând de la 17.677 lei inclusiv

Hotarare Consiliului UNBR nr. 300/2022 –  cuantum ajutor lunar pentru creşterea copilului –  1.084 de lei, pentru fiecare copil

Hotarare Consiliului UNBR nr. 301/2022 –  cuantum ajutor deces

Hotarare Consiliului UNBR nr. 302/2022 – menținere cotă contribuție lunară pentru cheltuielile necesare funcționării C.A.A – 1%

Hotarare Consiliului UNBR nr. 303/2022 – program investitii

Hotarare Consiliului UNBR nr. 308/2022 – contributie facultativa

Adresă CAA – privind privind obligația de depunere a Declarației unice în conformitate cu prevederile legale și obligația de depunere a declarațiilor rectificative