EXAMEN IN CURS


ARHIVA EXAMEN 2023

Decizia nr. 517/28 aprilie 2023 a Comisiei Permanente a UNBR privind validarea rezultatelor examenului de primire în profesia de avocat

Rezultate

Contestatii


Hotararea Consiliului Baroului Ilfov nr. 20/16.03.2023 – validare dosare candidati examen


EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT
SESIUNEA APRILIE 2023

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea APRILIE 2023:

ANEXA 2 la HOTĂRÂREA NR. 210 / 10-11.12.2021 pentru modificarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice .

Tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 461/13.01.2023

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Candidații care urmează să înscrie la Baroul Ilfov vor transmite cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare exclusiv în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, în perioada 13 februarie 2023 (ora 8.00) – 10 martie 2023 (ora 16.00). NU ESTE NECESARĂ LEGALIZAREA DOCUMENTELOR ce urmează a fi încărcate în platforma de înscriere, se pot scana documentele originale. Legalizarea documentelor va fi necesară doar în condițiile promovării examenului, în vederea formării dosarului profesional și înscrierii în tabloul avocaților.

Vă aducem la cunoștință faptul că trebuie scanate separat și încărcate în platformă următoarele acte:

REGULI DEPUNERE ACTE

1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, cererea de înscriere în original, la care se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată / adeverință absolvire examen de licență în drept, în cazul în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de către facultate;
 • copie legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat (dar care să conțină ambele referințe) sau două certificate separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

 • 2. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitivcererea de înscriere în original, la care se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată/ adeverință absolvire examen de licență în drept, în cazul în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de către facultate;
 • copie legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada îndeplinirii funcţiei de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani şi a promovării examenului de definitivat în profesia din care provine ori a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 14 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat; – se va atașa dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute la art. 2 alin. 3 din Regulamentul de organizare a examenului, respectiv un document oficial, emis de autoritatea organizatoare care, prin lege, a fost autorizată să organizeze examenul de definitivare în profesia juridică, prin care se atestă faptul că examenul de definitivare în altă profesie juridică a cuprins şi probe scrise și s-a desfăşurat în baza unei programe compatibile cu cea a examenului de definitivat în profesia de avocat (ex: adeverință)
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat (dar care să conțină ambele referințe) sau două certificate separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

Taxa de examen este de 1.400 lei şi se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea Aprilie 2023”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea Aprilie 2023”.

Înscrieri: Perioada de înscriere este 13 februarie 2023 (ora 8.00) – 10 martie 2023 (ora 16.00)

Verificare dosare: În perioada 13 martie 2023 – 17 martie 2023 Consiliul Baroului va verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se va afișa pe pagina de intrenet a baroului și se va comunica prin intermediul e-mail-ului către fiecare candidat. Candidații respinși în urma verificării vor putea formula contestații în termen de 24 de ore de la afișare.

Desfășurarea examenului: 2 aprilie 2023 – probă unică – Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal. Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

Pentru relații suplimentare sau asistență, puteți apela secretariatul baroului  la nr. de telefon: 0785298832, în intervalul orar 9:00 și 16:30 al zilelor lucrătoare sau la e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.

# În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura.

## Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

### Candidații admiși la examenul din data de 02.04.2023 vor fi înmatriculați în anul I de formare inițială al I.N.P.P.A. care va începe în anul 2024, dacă vor fi înscriși în tabloul avocaților până la data de referință stabilită de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A. pentru luarea în evidență a cursanților anului I de formare inițială al I.N.P.P.A. din ciclul 2024.

Inchide ARHIVA EXAMEN 2023

ARHIVA EXAMEN 2022

Hotararea Consiliului Baroului Ilfov nr. 102 din 30.08.2022 – privind validarea dosarelor candidatilor inscrisi la examenul de primire in profesia de avocat Sesiunea Septembrie 2022

 

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2022:

ANEXA 2 la HOTĂRÂREA NR. 210 / 10-11.12.2021 pentru modificarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice .

Tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 261/16 iunie 2022

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Candidații care urmează să înscrie la Baroul Ilfov vor transmite cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare exclusiv în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, în perioada 01.08.2022, ora 08:00 – 26.08.2022, ora 16:00. NU ESTE NECESARĂ LEGALIZAREA DOCUMENTELOR ce urmează a fi încărcate în platforma de înscriere, se pot scana documentele originale. Legalizarea documentelor solicitate necesare se va face după promovarea examenului, în vederea formării dosarului profesional și înscrierii în tabloul avocaților.

Vă aducem la cunoștință faptul că trebuie scanate separat și încărcate în platformă următoarele act:

REGULI DEPUNERE ACTE

1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, cererea de înscriere în original, la care se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată / adeverință absolvire examen de licență în drept, în cazul în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de către facultate;
 • copie legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat (dar care să conțină ambele referințe) sau două certificate separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

 • 2. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitivcererea de înscriere în original, la care se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată/ adeverință absolvire examen de licență în drept, în cazul în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de către facultate;
 • copie legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada îndeplinirii funcţiei de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani şi a promovării examenului de definitivat în profesia din care provine ori a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 14 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat; – se va atașa dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute la art. 2 alin. 3 din Regulamentul de organizare a examenului (un document oficial, emis de autoritatea organizatoare care, prin lege, a fost autorizată să organizeze examenul de definitivare în profesia juridică, prin care se atestă faptul că examenul de definitivare în altă profesie juridică a cuprins şi probe scrise și s-a desfăşurat în baza unei programe compatibile cu cea a examenului de definitivat în profesia de avocat)
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat (dar care să conțină ambele referințe) sau două certificate separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

Taxa de examen este de 1.400 lei şi se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea Septembrie 2022”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea Septembrie 2022”.

Înscrieri: Perioada de înscriere este 01.08.2022, ora 08:00 – 26.08.2022, ora 16:00

Verificare dosare: În perioada 26.08.2022 – 02.09.2022 Consiliul Baroului va verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se va afișa pe pagina de intrenet a baroului și se va comunica prin intermediul e-mail-ului către fiecare candidat. Candidații respinși în urma verificării vor putea formula contestații în termen de 24 de ore de la afișare.

Desfășurarea examenului: 18.09.2022 – probă unică – Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal. Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

Pentru relații suplimentare sau asistență, puteți apela secretariatul baroului  la nr. de telefon: 0785298832, în intervalul orar 9:00 și 16:30 al zilelor lucrătoare sau la e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.

# În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura.

## Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

Candidații admiși la examenul din data de 18.09.2022 vor fi înmatriculați în anul I de formare inițială al I.N.P.P.A. care va începe în anul 2023, dacă vor fi înscriși în tabloul avocaților până la data de referință stabilită de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A. pentru luarea în evidență a cursanților anului I de formare inițială al I.N.P.P.A. din ciclul 2023.

Inchide ARHIVA EXAMEN 2022

ARHIVA EXAMEN 2022

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT
SESIUNEA APRILIE 2022

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 343 din 22 martie 2022 privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de examen de către candidații la examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea aprilie 2022

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 344 din 22 martie 2022 prin care se modifică locul de desfășurare a examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea aprilie 2022 care va fi la sediul Facultății de Drept a Universității din București, situat în Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București

HOTARAREA CONSILIULUI BAROULUI ILFOV NR. 44/15.03.2022 – validare dosare candidati la examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea Aprilie 2022

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea APRILIE 2022:

Hotărârea nr. 210 din 10-11 decembrie 2021 pentru modificarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice .

Tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 230/10-11.12.2021

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Candidații care urmează să înscrie la Baroul Ilfov vor transmite cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare exclusiv în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, în perioada 14 Februarie 2022, ora 08:00 – 11 Martie 2022, ora 16:00. NU ESTE NECESARĂ LEGALIZAREA DOCUMENTELOR ce urmează a fi încărcate în platforma de înscriere, se pot scana documentele originale. Legalizarea documentelor solicitate necesare se va face după promovarea examenului, în vederea formării dosarului profesional și înscrierii în tabloul avocaților.

Vă aducem la cunoștință faptul că trebuie scanate separat și încărcate în platformă următoarele act:

1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, cererea de înscriere în original, la care se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată / adeverință absolvire examen de licență în drept, în cazul în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de către facultate;
 • copie legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat (dar care să conțină ambele referințe) sau două certificate separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

 • 2. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitivcererea de înscriere în original, la care se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată/ adeverință absolvire examen de licență în drept, în cazul în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de către facultate;
 • copie legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada îndeplinirii funcţiei de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani şi a promovării examenului de definitivat în profesia din care provine ori a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 14 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat (dar care să conțină ambele referințe) sau două certificate separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

Taxa de examen este de 1.400 lei şi se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea Aprilie 2022”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea Aprilie 2022”.

Înscrieri: Perioada de înscriere este 14 Februarie 2022, ora 08:00 – 11 Martie 2022, ora 16:00

Verificare dosare: În perioada 11 Martie 2022 – 18 Martie 2022 Consiliul Baroului va verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se va afișa pe pagina de intrenet a baroului și se va comunica prin intermediul e-mail-ului către fiecare candidat. Candidații respinși în urma verificării vor putea formula contestații în termen de 24 de ore de la afișare.

Desfășurarea examenului: Duminică, 3 Aprilie 2022 – probă unică – Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal. Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

Pentru relații suplimentare sau asistență, puteți apela secretariatul baroului  la nr. de telefon: 0785298833, în intervalul orar 9:00 și 16:30 al zilelor lucrătoare sau la e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.

# În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura.

## Candidații admiși la examenul din data de 3.04.2022 vor fi înmatriculați în anul I de formare inițială al I.N.P.P.A. care va începe în anul 2023, dacă vor fi înscriși în tabloul avocaților până la data de referință stabilită de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A. pentru luarea în evidență a cursanților anului I de formare inițială al I.N.P.P.A. din ciclul 2023.

Inchide ARHIVA EXAMEN 2022

ARHIVA EXAMEN 2021

Rezultatele obţinute de candidaţi:

– Pentru dobândirea calității de avocat stagiar

– Pentru dobândirea calității de avocat definitiv

Hotararea Consiliului Baroului Ilfov nr. 69 din 27.08.2021

privind validarea dosarelor candidatilor inscrisi la examenul de primire in profesia de avocat Sesiunea Septembrie 2021

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2021:

Tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 148/14-15.05.2021.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Candidații care urmează să înscrie la Baroul Ilfov vor transmite cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare exclusiv în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, în perioada 26 Iulie 2021, ora 09:00 – 25 August 2021, ora 16:00. NU ESTE NECESARĂ LEGALIZAREA DOCUMENTELOR ce urmează a fi încărcate în platforma de înscriere, se vor scana documentele originale. Legalizarea documentelor solicitate necesare se va face după promovarea examenului, în vederea formării dosarului profesional și înscrierii în tabloul avocaților.

Vă aducem la cunoștință faptul că trebuie scanate separat și încărcate în platformă următoarele act:

1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, cererea de înscriere în original, la care se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată / adeverință absolvire examen de licență în drept, în cazul în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de către facultate;
 • copie legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat (dar care să conțină ambele referințe) sau două certificate separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

 • 2. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitivcererea de înscriere în original, la care se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată/ adeverință absolvire examen de licență în drept, în cazul în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de către facultate;
 • copie legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada îndeplinirii funcţiei de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani şi a promovării examenului de definitivat în profesia din care provine ori a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 14 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat (dar care să conțină ambele referințe) sau două certificate separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

Taxa de examen este de 1.400 lei şi se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2021”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2021”.

Înscrieri: Perioada de înscriere este 26.07.2021, ora 09:00 – 25.08.2021, ora 16:00

Verificare dosareÎn data de 27.08.2021 se vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se va fi afișat în data de 30.08.2021 și comunicat prin intermediul e-mail-ului către fiecare candidat. Candidații respinși în urma verificării vor putea formula contestații în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv până la data de 01.09.2021 ora 17:00.

Desfășurarea examenului: Duminică, 19 Septembrie 2021 – probă unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și aptitudinilor de a aplica aceste cunoștințe în cazuri practice ce se va desfășura la București. Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

Pentru relații suplimentare sau asistență, puteți apela secretariatul baroului  la nr. de telefon: 0785298833, în intervalul orar 9:00 și 16:30 al zilelor lucrătoare sau la e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.

În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura, urmând a fi reprogramat pentru o dată ulterioară.

Inchide ARHIVA EXAMEN 2021

ARHIVA EXAMEN 2019

VALIDARE DOSARE CANDIDATI – SESIUNEA AUGUST 2019

*în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul cu privire la publicare numelui și prenumelui pe
site-ul Baroului Ilfov, vă rugăm contactați secretariatul Baroului Ilfov (secretariat@barou-ilfov.ro – 0314380430)


EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

 SESIUNEA AUGUST 2019

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea AUGUST 2019:

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, se vor înscrie la Baroul Ilfov în intervalul  08 iulie 2019 (ora 9.00) – 02 august 2019 (ora 16.00).

Condițiile de înscriere, cererea-tip, conținutul dosarului, regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. 463/05.06.2019 a Consiliului U.N.B.R.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține, în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere se depune în 3 (trei) exemplare (un exemplar original + două exemplare în copie certificată) și va conține cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 462 din 05 iunie 2019)

Pentru sesiunea august 2019, Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România din data de 05 iunie 2019 a decis că fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns cu o singură variantă corectă.

 1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrica;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat sau două certificate separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

 1. Pentrudobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada îndeplinirii funcţiei de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani şi a promovării examenului de definitivat în profesia din care provine ori a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 14 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat sau depun două certificate :separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2019”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2019”,

 

Înscrieri

Ultima zi de înscriere (de depunere a documentației) este vineri, 02.08.2019, orele 16.00.

Perioada de înscriere este 08.07.2019 – 02.08.2019, în intervalul orar 09:00 – 17:00 a zilelor lucrătoare. Dosarul de înscriere se depune personal, la sediul baroului din Calea Moșilor nr. 88, Sector 3, București.

Verificare dosare

În data de 06 august 2019 se vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se vor afișa la ora 16:00, conform prevederilor Regulamentului de examen și se vor comunica prin intermediul e-mail-ului către fiecare candidat.

Candidații respinși în urma verificării vor putea formula contestații în termen de 24 de ore de la afișare, adică până la data de 07 august 2019 ora 16:00.

Desfășurarea examenului

Vineri, 30 august 2019 – probă unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și aptitudinilor de a aplica aceste cunoștințe în cazuri practice ce se va desfășura la București.

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, vor beneficia de reducerea taxei de înscriere pe tabloul avocaților cu 50 % conform Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov nr. 48/13.04.2016.

Relații suplimentare la telefon: 031/438.04.30, e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.


Arhiva 2019

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

 SESIUNEA MARTIE 2019

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea MARTIE 2019:

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, se vor înscrie la Baroul Ilfov în perioadele 17 decembrie 2018 – 21 decembrie 2018 și 07 ianuarie 2019 – 28 ianuarie 2019.

Examenul de primire în profesie – sesiunea martie 2019 se organizează conform Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 400/08.12.2018. Tematica de examen, Regulamentul de examen, taxa de examen și toate regulile de desfășurare rămân cele prevăzute în Hotărârile Consiliului U.N.B.R. nr. 367/22.06.2018, 368/22.06.2018369/22.06.2018.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține, în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere se depune în 3 (trei) exemplare (un exemplar original + două exemplare în copie certificată) și va conține cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 367 din 22 iunie 2018)

 1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, iar separat se va prezenta și o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se depun două certificate : unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru)

 1. Pentrudobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada îndeplinirii funcţiei de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani şi a promovării examenului de definitivat în profesia din care provine ori a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 14 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se depun două certificate : unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru)

Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea martie 2019”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea martie 2019”. 

 

Înscrieri

Ultima zi de înscriere (de depunere a documentației) este vineri, 28.01.2019, orele 15.00.

Perioada de înscriere este 17 decembrie 2018 – 21 decembrie 2018 și 07 ianuarie – 27 ianuarie 2019, în intervalul orar 09:00 – 17:00 și în data de 28 ianuarie 2019 în intervalul orar 09:00 – 15:00. Dosarul de înscriere se depune personal, la sediul baroului din Calea Moșilor nr. 88, Sector 3, București.

Verificare dosare

În perioada 29 ianuarie 2019 – 05 februarie 2019 Consiliul Baroului Ilfov va verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se vor afișa la ora 16:00, conform prevederilor Regulamentului de examen și se vor comunica prin intermediul e-mail-ului către fiecare candidat.

Candidații respinși în urma verificării vor putea formula contestații în termen de 24 de ore de la afișare.

Desfășurarea examenului

Duminică, 03 martie 2019 – probă unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și aptitudinilor de a aplica aceste cunoștințe în cazuri practice ce se va desfășura la București.

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, vor beneficia de reducerea taxei de înscriere pe tabloul avocaților cu 50 % conform Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov nr. 48/13.04.2016.

Relații suplimentare la telefon: 031/438.04.30, e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.

Inchide ARHIVA EXAMEN 2019

ARHIVA EXAMEN 2018

VALIDARE DOSARE CANDIDATI – sesiunea August 2018

(Postat în data de 07.08.2018, ora 15:15)

Candidati examen – Stagiari

Candidati examen – Definitivi

_________________________

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

 SESIUNEA AUGUST 2018

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea AUGUST 2018:

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, se vor înscrie la Baroul Ilfov în intervalul 09 iulie 2018 – 03 august 2018.

Condițiile de înscriere, cererea-tip, conținutul dosarului, regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. 368 din 22 iunie 2018  a Consiliului U.N.B.R.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține, în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere se depune în 3 (trei) exemplare (un exemplar original + două exemplare în copie certificată) și va conține cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 367 din 22 iunie 2018)

 1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, iar separat se va prezenta și o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se depun două certificate : unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru)

 1. Pentrudobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se depun două certificate : unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru)

Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2018”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2018”. 

Înscrieri

Ultima zi de înscriere (de depunere a documentației) este vineri, 03.08.2018, orele 16.00.

Perioada de înscriere este 09.07.2018 – 03.08.2018, în intervalul orar 09:00 – 16:00 a zilelor lucrătoare. Dosarul de înscriere se depune personal, la sediul baroului din Calea Moșilor nr. 88, Sector 3, București.

Verificare dosare

În data de 07 august 2018 se vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se vor afișa la ora 16:00, conform prevederilor Regulamentului de examen și se vor comunica prin intermediul e-mail-ului către fiecare candidat.

Candidații respinși în urma verificării vor putea formula contestații în termen de 24 de ore de la afișare, adică până la data de 08 august 2018 ora 16:00.

Desfășurarea examenului

Vineri, 31 august 2018 – probă unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și aptitudinilor de a aplica aceste cunoștințe în cazuri practice ce se va desfășura la București.

Regulamentul de examen se descarcă de aici, precum și tematica ce se descarcă de aici.

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, vor beneficia de reducerea taxei de înscriere pe tabloul avocaților cu 50 % conform Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov nr. 48/13.04.2016.

Relații suplimentare la telefon: 031/438.04.30, e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.

Inchide ARHIVA EXAMEN 2018

ARHIVA EXAMEN 2017

VALIDARE DOSARE CANDIDATI – sesiunea Septembrie 2017

Candidati examen – Stagiari

Candidati examen – Definitivi

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

                    

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2017:

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, se vor înscrie la Baroul Ilfov în intervalul 03 iulie 2017 – 31 iulie 2017.

Condițiile de înscriere, cererea-tip, conținutul dosarului, regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin Hotararea nr. 243 din 17 iunie 2017  a Consiliului U.N.B.R.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține, în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere se depune în 3 (trei) exemplare (un exemplar original + două exemplare în copie certificată) și va conține cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 242/17.06.2017)

 1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, iar separat se va prezenta și o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se depun două certificate : unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru)

 2. Pentrudobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se depun două certificate : unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru)

           Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017”.  

Înscrieri

        Ultima zi de înscriere (de depunere a documentației) este luni, 31.07.2017, orele 16.00.

Perioada de înscriere este 03.07.2017 – 31.07.2017, în intervalul orar 09:00 – 16:00 a zilelor lucrătoare. Dosarul de înscriere se depune personal, la sediul baroului, Calea Moșilor nr. 88, Sector 3, București.

Verificare dosare

În data de 01 august 2017 se vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se vor afișa la sediul baroului la ora 16:00, conform prevederilor Regulamentului de examen.

Candidații respinși în urma verificării vor putea formula contestații în termen de 24 de ore de la afișare, adică până la data de 02 august 2017 ora 16:00.

Desfășurarea examenului

Vineri, 01 septembrie 2017 – probă unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și aptitudinilor de a aplica aceste cunoștințe în cazuri practice ce se va desfășura la Bucuresti.

Regulamentul de examen se descaracă de aici, precum și tematica ce se descaracă de aici.

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, vor beneficia de reducerea taxei de înscriere pe tabloul avocaților cu 50 % conform Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov nr. 48/13.04.2016.

Relații suplimentare la telefon: 031/438.04.30, e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.

Inchide ARHIVA EXAMEN 2017

ARHIVA EXAMEN 2016

HOTĂRÂREA nr. 152/03.09.2016
privind organizarea examenului de primire în profesie,
– sesiunea septembrie 2016

VALIDARE DOSARE CANDIDATI

Validare dosare candidati – sesiune Septembrie 2016

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2016:

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, se vor înscrie la Baroul Ilfov în intervalul 19 iulie 2016 – 17 august 2016.

Condițiile de înscriere, cererea-tip, conținutul dosarului, regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin Hotararea nr. 98 din 04 iunie 2016 a Consiliului U.N.B.R.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține, în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere se depune în 3 (trei) exemplare (un exemplar original + două exemplare în copie certificată) și va conține cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen (Hotărârea Consiliului U.N.B.R.  nr. 98/2016).

I. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

II. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”. 

 

Înscrieri

Ultima zi de înscriere (de depunere a documentației) este miercuri, 17.08.2016, orele 16.00.

Perioada de înscriere este 19.07. – 17.08.2015, orele 10 –16. Dosarul de înscriere se depune la sediul baroului, Calea Moșilor nr. 88, Sector 3, București.

Verificare dosare

În perioada 18 – 20 august 2016 se vor verifica dosarele de înscriere la examen, iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

În perioada 22 – 24 august 2016 se vor soluționa contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen.

Desfășurarea examenului

Luni, 12 septembrie 2016 – probă unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și aptitudinilor de a aplica aceste cunoștințe în cazuri practice.

Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia pot fi descărcate  de pe site-ul baroului.

Relații suplimentare la telefon: 031/438.04.30, e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.

_______________________________________________

Hot 48 – privind reducerea cu 50% a taxei de inscriere in barou

Hotarare Consiliu 59-2016 principii examen primire 2016_final_comunicata

Inchide ARHIVA EXAMEN 2016

ARHIVA EXAMEN 2015

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2015:

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, se vor înscrie la Baroul Ilfov în intervalul 31 iulie – 17 august 2015.

Condițiile de înscriere, cererea-tip, conținutul dosarului, regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin HOTĂRÂREA Nr. 1117 din 05 iunie 2015 a Consiliului U.N.B.R.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține, în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere se depune în 3(trei) exemplare (un exemplar original + două exemplare în copie certificată) și va conține cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. HOTĂRÂREA Nr. 1117/2015).

I. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de inscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

II. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de inscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti    nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, CIF 16137943, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015”.

 

Înscrieri

Ultima zi de înscriere (de depunere a documentației) este luni, 17.08.2015, orele 16.00.

Perioada de înscriere este 31.07. – 17.08.2015, orele 10 –16. Dosarul de înscriere se depune la sediul baroului, Calea Moșilor, nr. 88, Sector 3, București.

Verificare dosare

În perioada 18 – 20 august 2015 se vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

În perioada 22 – 24 august 2015 se vor soluționa contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen.

Desfășurarea examenului

Luni, 14 septembrie 2015– proba unică- test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și aptitudinilor de a aplica aceste cunoștințe în cazuri practice.

Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia pot fi descărcate  de pe site-ul baroului.

Relații suplimentare la telefon: 031/438.04.30, e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.

– HOTĂRÂREA Nr. 37/16.06.2015 – privind taxă de admitere in Baroul Ilfov – pentru candidații înscriși la Baroul Ilfov și admiși la Examenul de primire în profesia de avocat în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar/avocat definitiv în sesiunea septembrie 2015, taxa pentru înscrierea în barou este în cuatum de 750 lei pentru avocatul stagiar și 1500 lei pentru avocatul definitiv.

– HOTARAREA Nr. 38/16.06.201 5 – Incepand cu data de 01.07.2015, studentii facultatilor de drept pot efectua, la cerere stagii de practica in cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat din Baloul Ilfov.

– HOTĂRÂREA Nr. 1116/05.06.2015 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2015

– HOTĂRÂREA NR. 1117 / 05.06.2015 pentru republicarea în formă consolidata a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregstirea si Perfectionarea Avocatilor (in vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii Juridice.

Rezultatul verificarilor dosarelor pentru candidatii inscrisi in vederea sustinerii examenului de primire in profesia de avocat, sesiunea Septembrie 2015.

DOSARE  VALIDATE  AV. DEFINITIV  <->  DOSARE  VALIDATE  AV.  STAGIARI

Inchide ARHIVA EXAMEN 2015

ARHIVA EXAMEN 2014

 Anunt important:
Rezultatul verificarilor dosarelor pentru candidatii inscrisi in vederea
sustinerii examenului de primire in profesia de avocat
– sesiunea septembrie 2014 –

ANUNT: “Baroul Ilfov organizeaza cu titlu gratuit pregatire pentru examenul de admitere in profesie, pentru avocatii stagiari”

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat 15 Septembrie 2014:

Candidatura nu este conditionata de domiciliul in fapt sau in drept al candidatului, acesta putand fi oriunde pe teritoriul tarii.

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, se vor înscrie la Baroul Ilfov în intervalul 01 august – 18 august 2014.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține, în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere (dosar plic) se depune în 3 exemplare (unul conținând copii legalizate ale actelor de studii, acte originale și copii certificate, iar celelalte 2 conținând fotocopii certificate pentru conformitate ale actelor depuse în primul dosar) și va conține cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen.

I. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea inscriere se anexează următoarele acte  :

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, în original, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, în original, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

 *Nota: certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

II. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de inscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, în original, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, în original, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

Taxa de examen este de 800 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti    nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, CIF 16137943, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”.

 

Înscrieri

Ultima zi de înscriere (de depunere a documentației) este luni, 18.08.2014, orele 16.00.

Perioada de înscriere este 01.08. – 18.08.2014, orele 10 –16. Dosarul de înscriere se depune la sediul baroului, Calea Moșilor, nr. 88, Sector 3, București.

Verificare dosare

În perioada 19 – 21 august 2014 se vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

În perioada 23 – 25 august 2014 se vor soluționa contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen.

Desfășurarea examenului

Luni, 15 septembrie 2014 – proba unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice (pentru candidații la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar) sau, respectiv, test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și practice (pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice).

Regulamentul de examen, tematica si bibliografia pot fi descarcate de pe linkurile urmatoare:

1. Hotararea_962_24.05.2014

2.Tematica pentru Exament 2014

3.Regulamentul examenului de primire în profesia de avocat, adaptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R.ECIZIA_CP_128_2014

Relații suplimentare la telefon nr. 031/438.04.30, 0785298833,  email: secretariat@barou-ilfov.ro.

_______publicat 20.06.2014

ANUNȚ – Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2014.

Data desfăşurării examenului este 15 septembrie 2014, pentru toţi candidaţii, dată care a fost anunţată prin publicarea Hotărârii nr. 884 a Consiliului U.N.B.R. din data de 14 decembrie 2013.

Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice cu caracter preponderent teoretic, pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar şi cu caracter preponderent practic – aplicativ pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv.

Examenul se va desfăşura prin susţinerea unei probe tip grilă, care cuprinde:

– 100 de întrebări cu caracter preponderent teoretic, câte 20 de întrebări din fiecare materie de examen, pentru candidaţii pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar;
– 100 de întrebări cu caracter preponderent practic – aplicativ câte 20 de întrebări din fiecare materie de examen, pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv.

Materiile de examen sunt:
– organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
– drept civil;
– drept procesual civil;
– drept penal;
– drept procesual penal.

Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. Central – Bucureşti şi prin centrele teritoriale ale acestuia, în conformitate cu Regulamentul de examen, aprobat prin Decizia nr. 128/08.07.2014 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. şi adaptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R.

Tematica de examen a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 962/2014 şi reprodusă în anexa Deciziei Comisiei Permanente nr. 128/2014, ambele publicate pe site-ul U.N.B.R. (www.unbr.ro)

Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel:

a) I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile BucureştiCălăraşiGiurgiuIalomiţaIlfovConstanţaTulceaDâmboviţa;
b) Centrul teritorial Braşov: Barourile BraşovBuzăuCovasnaHarghitaMureşPrahova şi Sibiu;
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile AlbaBistriţa-NăsăudClujSălaj şi Maramureş;
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile DoljGorjMehedinţiOltArgeşTeleorman şi Vâlcea;
e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile BacăuBotoşaniIaşiNeamţSuceava şi Vaslui;
f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile GalaţiBrăila şi Vrancea;
g) Centrul teritorial Timişoara: Barourile AradBihorCaraş-SeverinHunedoaraSatu-Mare şi Timiş.

Înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:

– Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se vor depune în intervalul 01 august 2014 – 18 august 2014 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 19 – 21 august 2014 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afişează conform prevederilor Regulamentului de examen. În perioada 23 – 25 august 2014 se vor soluţiona contestaţiile formulate de candidaţii cărora li s-a respins înscrierea la examen.
– În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive obiective, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului. Pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2014, se admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă fără ca aceasta să fie însoţită de foaia matricolă, dacă unităţile de învăţământ nu au emis diplomele de licenţă.

Taxa de examen este de 800 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”.

Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu susţinerea acestuia.

Notă: Acest anunţ a fost publicat pe pagina de internet a U.N.B.R. ( www.unbr.ro ) şi în ziarul România Liberă din data de 11 iulie 2014

_______publicat 16.07.2014

Inchide ARHIVA EXAMEN 2014

ARHIVA EXAMEN 2013

ARHIVA Anul 2013

REZULTATE VERIFICARE DOSARE:

Rezultatele verificarilor dosarelor pentru candidatii inscrisi in vederea sustinerii examenului de primire in profesia de avocat – sesiunea septembrie 2013 (update 26.08.2013)

_________________________________

INFORMATII cu privire la sesiunea de examen:

EXAMEN DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013

Consiliul Baroului Ilfov informeaza candidatii cu privire la inscrierea la examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2013:

Candidatii care urmeaza sa isi desfasoare activitatea in cadrul Baroului Ilfov, in cazul in care vor fi declarati admisi, se vor inscrie la Baroul Ilfov in intervalul 01 august – 21 august 2013.

Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, tematica si bibliografia sunt  cele aprobate prin Hotararea nr. 4 din 08 iulie 2011 a Consiliului UNBR, republicata.

Inscrierea candidatilor se va realiza distinct, in functie de calitatea pe care acestia o vor obtine, in urma promovarii examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de inscriere se depune intr-un exemplar si va contine cererea-tip insotita de actele prevazute de Regulamentul de examen (Hotararea Consiliului UNBR nr. 4/2011, republicata)

I. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:

 • certificatul de nastere, in copie certificata pentru conformitate;
 • actul de identitate, in copie certificata pentru conformitate;
 • diploma de licenţa in copie legalizata. In cazul in care diploma de licenţa s-a obţinut dupa anul 1995, se va depune si copia legalizata a foii matricole eliberata de facultatea absolvita;
 • dovada de plata a taxei de inscriere la examen, in original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica;*
 • certificat eliberat de baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitaţii de avocat ori, daca este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie.

*Nota: certificatul privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica, poate fi emis de catre orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

II. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:

 • certificatul de nastere, in copie certificate pentru conformitate;
 • actul de identitate, in copie certificata pentru conformitate;
 • diploma de licenţa in copie legalizata. In cazul in care diploma de licenţa s-a obţinut dupa anul 1995, se va depune si copia legalizata a foii matricole eliberata de facultatea absolvita;
 • dovada de plata a taxei de inscriere la examen, in original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica;*
 • dovada promovarii examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitaţii de avocat ori, daca este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie.

*Nota: certificatul privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica, poate fi emis de catre orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

Taxa de examen este de 1000 lei si se va achita in contul Institutului Naţional pentru Pregatirea si Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti    nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucuresti, CIF 16137943, cu menţiunea „Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2013”, respectiv „Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2013”.

Inscrieri

Ultima zi de inscriere (de depunere a documentatiei) este miercuri, 21.08.2013, orele 16.00.

Perioada de inscriere este 01.08. – 21.08.2013, orele 10 –16. Dosarul de inscriere se depune la sediul baroului, Calea Mosilor, nr. 88, Sector 3.

Verificare dosare

In perioada 22 – 28 august 2013 se vor verifica dosarele de inscriere la examen iar rezultatul verificarilor se afiseaza conform prevederilor Regulamentului de examen.

In perioada 29 – 31 august 2013 se vor solutiona contestatiile formulate de candidatii carora li s-a respins inscrierea la examen.

Desfasurarea examenului

Luni, 16 septembrie 2013– proba scrisa tip grila pentru candidatii care vor dobandi calitatea de avocat stagiar;

Miercuri, 25 septembrie 2013– proba scrisa la disciplinele: Drept civil si Drept procesual civil (doua teze distincte), pentru toti candidatii;

Joi, 26 septembrie 2013– proba scrisa la disciplina Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, pentru toti candidatii;

Vineri, 27 septembrie 2013– proba scrisa la disciplinele Drept penal si Drept procesual penal (doua teze distincte), pentru toti candidatii.

Regulamentul de examen, tematica si bibliografia pot fi descarcate  de pe   site-ul baroului.

Relatii suplimentare la telefon nr. 031/438.04.30, 0785298833,  email: secretariat@barou-ilfov.ro.

Alte Hotarari legate de acest subiect:

HOTĂRÂREA NR. 693 – 28 martie 2013 > Pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA

HOTĂRÂREA Nr. 713/29.06.2013 – privind organizarea examenului de primire În profesie – sesiunea septembrie 2013

Inchide ARHIVA EXAMEN 2013