–  Ghidul orientativ al onorariilor minimale – actualizat 01.06.2023

Hotărârea nr. 01 a Congresului avocaților privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2022 și Congresul avocaților 2023) (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 02 a Congresului avocaților privind aprobarea execuției bugetare a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) pentru anul 2022 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2023, precum și a mandatării Consiliului U.N.B.R. să aprobe proiectul de buget al U.N.B.R. pentru anul 2024 (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 03 a Congresului avocaților privind aprobarea execuției bugetare a Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.) pentru anul 2022 și a proiectului de buget pentru anul 2023 (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 04 a Congresului avocaților pentru validarea modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și Statutului Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.), prin delegare de către Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) și mandatarea Consiliul U.N.B.R. să adopte, între Congrese, modificări și completări ale acestora (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 05 a Congresului avocaților privind alegerea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 06 a Congresului avocaților privind alegerea Comisiei centrale de cenzori a Uniunii Naționale a Barourilor din România (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 07 a Congresului avocaților privind alegerea Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurări a Avocaților (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 08 a Congresului avocaților privind constituirea Comisiei Centrale de Disciplină (DOCX / PDF)


Hotarare Consiliu 234-2022_organizare Congres 2022

Hotarare Consiliu 238-2022_aprobare buget UNBR 2022

Hotarare Consiliu 241-2022_Regulament inscriere avocati platforme

Hotarare Consiliu 243-2022_Regulament recunoastere avocati straini – revizuita


Hotarare Consiliu 193/2021 – aprobare raport GL1 Congres

Hotarare Consiliu 194/2021 – masuri indemnizatie sprijin avocați – rest 14%

Hotarare Consiliu 195/2021 – modifificare/completare a Statutului Profesiei de Avocat

Convocare Congresul Avocaților 2021

Hotararea Consiliului UNBR 147 din 14-15 Mai 2021 – privind organizarea Congresului Avocaților 2021