1.Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală

2.Regulamentul – Cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor – Hotarare Consiliu UNBR 180/2016

3.Regulamentul pentru organizarea serviciului de asistenta judiciara (SAJ) al Baroului Ilfov

4.Procedura SAJ

5. Metodologia de preluare a cererilor de acordare a ajutorului public extrajudiciar

6. Perioada de depunere a deconturilor SAJ 

7. Tabel centralizator general – Aprilie 2021 – Septembrie 2021

8. PROIECT REGULAMENT PENTRU ORGANIZAREA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ ( SAJ) AL BAROULUI ILFOV

 

PERIOADA DEPUNERE DECONTURI SAJ

 „Referatele” si „Formularele de Decontare” se depun în perioada 25-7 , pentru luna anterioară

Conform Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov nr. 18/09.02.2021, ultima zi din perioada de depunere a deconturilor S.A.J. este rezervată verificării de către Departamentul S.A.J. și în ultimile 3 zile se vor putea depune deconturile conform următoarei planificări:           

Zi în care cade data de 07 a lunii Data până la care pot depune deconturile avocații planificați în prima zi Data până la care pot depune deconturile avocații planificați în a doua zi Data până la care pot depune deconturile avocații planificați în a treia zi Dată rezervată verificării deconturilor de către S.A.J.
Luni 2 3 4 7
Marți 2 3 6 7
Miercuri 2 5 6 7
Joi 4 5 6 7
Vineri 4 5 6 7
Sâmbătă 3 4 5 6
Duminică 2 3 4 5

Prima zi: Achim Marta, Baciu Alexandra Camelia, Barbu Luciana, Bonciu Gheorghe, Brecea Monica, Buzatu Nicolae, Căliniță Cristian, Cherciu Călin Rodica, Cîrstea Dragoș Daniel, Cocan  Mihaela, Constantin Emanuela Georgiana, Dinu Mariana, Dîrnea Anca Nela, Drăghici Florica Cornelia, Dumitrescu Daniela Alice, Dumitru Adriana, Dumitru Florica, Dumitru Nicușor.

A doua zi: Ene Cristian, Epure Danusia Niculina, Gogoneață Mihaela, Grigoraș Luminița, Ibraim Nicoleta, Ignat Vladimir, Ilie Marius Constantin, Ionescu Mariana, Ivan Răzvan Claudiu, Marcu Iulian, Mănica Beatrice Irina, Militaru Elena, Mitran Costache Oana Elena, Moiseanu Adriana,  Nemethi Daniela, Nicolae Alexandru Stefan, Nicolae Florin, Paidiu Hubert Alin, Pandrea Corina, Păun Ioan Alexandru Stere.

A treia zi: Pîndaru Ioana Andreea, Popescu Ion, Popescu-Proorocu Carmen Coca, Pricop Dorina, Prostebi Adrian Florin, Schramm Constanța, Stan Alexandra Georgiana, Stanciu Eniko Jenifer, Stanciu Victor Andrei, Ștefan Cornel, Ștefan Nicole Soranda, Ștefan Petre, Tecaru Viorel, Vasinca Lucian, Vlădașcău Radu,  Voicu Emilia, Zamfirescu Adrian Doru, Zlătescu Liliana.

 

REGULI PRIVIND DEPUNEREA FORMULARELOR DE DECONTARE ÎN FORMAT ELECTRONIC

1. Este necesar ca toate rubricile din formularul de decont și referate să fie completate, semnate și stampilate atât de către avocat cât și de către magistrați, la rubricile corespunzătoare din referat/decont. Referatele trebuie însoțite de dovada încuviințării onorariului din fondurile Ministerului Justiției /Ministerului Public (extras Ecris, încheiere de ședință, ordonanță, rechizitoriu, confirmare primire ordonanță din partea departamentului economic al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, respectiv e-mailurile de la adresa dumitrache_georgeta@mpublic.ro redirecționate către avocați de către barou etc.)

2. Formularele vor fi ordonate astfel: prima pagina cu formularul de decont, urmată de referat însoțit de dovada încuviințării (conform pct.a din precedent), un alt referat și dovada încuviințării (conform pct.a din precedent), ș.a.m.d (daca sunt mai multe referate).

3.Anterior scanării documentelor, avocatul va contacta departamentul SAJ în vederea comunicării unui număr de înregistrare a decontului, ce trebuie completat în rubrica din partea dreaptă sus a formularului. Numărul de înregistrare trebuie să fie obținut doar în ziua transmiterii, fiind valabil doar în acea zi

4. Toate actele ce urmează a fi depuse spre decontare la Tribunalul Ilfov se vor comunica într-un singur fișier PDF. Separat, vor fi comunicate într-un singur fisier PDF toate actele ce urmează a fi depuse spre decontare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Documentele PDF rezultate în urma scanarii pot fi comunicate într-un singur e-mail sau în 2 e-mailuri separate.

5. în cazul în care nu se primește confirmarea de primire a deconturilor în termen de 30 de minute de la comunicarea pe e-mail, avocatul va contacta telefonic departamentul SAJ la telefon 0785298833.

Atenție! În cazul în care departamentele Economic-Administrativ al Tribunalului Ilfov sau al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov constată neregularități privind referatele depuse, acestea vor fi refuzate la decontare.