1. Protocolul din 17.06.2022 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală

2.Regulamentul – Cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor – Hotarare Consiliu UNBR 180/2016

3.Regulamentul pentru organizarea serviciului de asistenta judiciara (SAJ) al Baroului Ilfov

4.Procedura SAJ

5. Metodologia de preluare a cererilor de acordare a ajutorului public extrajudiciar

6. Perioada de depunere a deconturilor SAJ 

7. Tabel centralizator General Martie – August 2022

8. PROIECT REGULAMENT PENTRU ORGANIZAREA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ ( SAJ) AL BAROULUI ILFOV

 

PERIOADA DEPUNERE DECONTURI SAJ

 „Referatele” si „Formularele de Decontare” se depun în perioada 25-7 , pentru luna anterioară

Conform Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov nr. 18/09.02.2021, ultima zi din perioada de depunere a deconturilor S.A.J. este rezervată verificării de către Departamentul S.A.J. și în ultimile 3 zile se vor putea depune deconturile conform următoarei planificări:           

Zi în care cade data de 07 a lunii Data până la care pot depune deconturile avocații planificați în prima zi Data până la care pot depune deconturile avocații planificați în a doua zi Data până la care pot depune deconturile avocații planificați în a treia zi Dată rezervată verificării deconturilor de către S.A.J.
Luni 2 3 4 7
Marți 2 3 6 7
Miercuri 2 5 6 7
Joi 4 5 6 7
Vineri 4 5 6 7
Sâmbătă 3 4 5 6
Duminică 2 3 4 5

Prima zi: Achim Marta Dalida,  Barbu Luciana Cristina, Bonciu Gheorghe, Brecea Monica, Buzatu Nicolae, Cherciu-Calin Rodica, Cîrstea Dragoș Daniel, Cocan  Mihaela, Constantin Emanuela Georgiana, Dinu Mariana, Dîrnea Anca Nela, Dragomir Doinița, Draghici Florica Cornelia, Dumitrescu Daniela Alice, Dumitru Adriana, Dumitru Florica, Dumitru Nicușor, Ene Cristian George, Enoiu Silviu Andrei, Epure Danusia Niculina.

A doua zi: Grigoraș Luminița, Ibraim Nicoleta, Ignat Vladimir, Ilie Marius Constantin, Ionescu Mariana, Marcu Iulian, Mănica Beatrice Irina, Militaru Elena Cornelia, Moiseanu Adriana, Nemethi Daniela, Nicolae Florin, Nicolae Ștefan Alexandru , Oprea Gabriela Silvia, Pandrea Corina Mihaela, Păun Ioan Alexandru, Păun Luca Ioan, Pîndaru Andreea Ioana, Paidiu Hubert Alin, Popescu Ion.

A treia zi: Popescu-Proorocu Coca Carmen, Pricop Dorina, Prostebi Adrian Florin, Radu Ursu Mihaela, Schramm Constanta, Sfetcu Nicoleta, Stanciu Eniko Jenifer, Stanciu Victor Andrei,  Ștefan Nicole Soranda, Ștefan Petre, Tecaru Viorel, Vasinca Lucian, Vlădașcău Radu,  Voicu Emilia, Zamfirescu Adrian Doru, Zlătescu Liliana, Zobi-Bursuc Mihaela, Zorcă Alexandra Georgiana.

 

REGULI PRIVIND DEPUNEREA FORMULARELOR DE DECONTARE ÎN FORMAT ELECTRONIC

1. Este necesar ca toate rubricile din formularul de decont și referate să fie completate, semnate și stampilate atât de către avocat cât și de către magistrați, la rubricile corespunzătoare din referat/decont.

2. Referatele trebuie însoțite de dovada încuviințării onorariului din fondurile Ministerului Justiției /Ministerului Public (extras Ecris, încheiere de ședință, ordonanță, rechizitoriu, confirmare primire ordonanță din partea departamentului economic al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, respectiv e-mailurile de la adresa dumitrache_georgeta@mpublic.ro redirecționate către avocați de către barou etc.)

3. Formularele vor fi ordonate astfel: prima pagina formularul de decont, urmată de referat însoțit de dovada încuviințării (conform pct.2 din precedent), un alt referat și dovada încuviințării (conform pct.2 din precedent), ș.a.m.d (daca sunt mai multe referate).

4.Anterior scanării documentelor, avocatul va contacta departamentul SAJ în vederea comunicării unui număr de înregistrare a decontului, ce trebuie completat în rubrica din partea dreaptă sus a formularului. Numărul de înregistrare trebuie să fie obținut doar în ziua transmiterii, fiind valabil doar în acea zi

5. Toate actele ce urmează a fi depuse spre decontare la Tribunalul Ilfov se vor comunica într-un singur fișier PDF. Separat, vor fi comunicate într-un singur fisier PDF toate actele ce urmează a fi depuse spre decontare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Documentele PDF rezultate în urma scanarii pot fi comunicate într-un singur e-mail sau în 2 e-mailuri separate.

6. În cazul în care asistența judiciară a fost efectuată la solicitarea altei instanțe/parchet decât Tribunalul Ilfov sau Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, se va întocmi un decont separat pentru referatul respectiv, ce va fi scanat și comunicat într-un fișier PDF separat față de restul deconturilor.

7. În cazul în care nu se primește confirmarea de primire a deconturilor în termen de 30 de minute de la comunicarea pe e-mail, avocatul va contacta telefonic departamentul SAJ la nr. de telefon 0785298833.

8. Onorariilor de curator special ce urmează a fi achitate din fondurile Ministerului Justiției, nu se includ în decontul SAJ. Pentru decontare se va scana și comunica referatul pentru decontarea onorariului de curator special completat și confirmat (semnat/ștampilat) de către instanță, împreună cu dovada încuviințării onorariului din fondurile Ministerului Justiției, într-un fișier distinct față de decontul SAJ, În cazul acestora nu se depune formular de decontare.

Atenție! În cazul în care departamentele Economic-Administrativ al Tribunalului Ilfov sau al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov constată neregularități privind referatele depuse, acestea vor fi refuzate la decontare.

 

Afiseaza Protocol anterior

Protocol anterior

1.Protocolul din 14.02.2019 – în vigoare în perioada 19.02.2019 – 30.09.2022

Restrange detaliile