UNBR 2020

Hotărârile Consiliului UNBR privind indicatorii sistemului CAA pentru 2020 si programle Filialelei Bucuresti-Ilfov a CAA:

Hotarare Consiliu 67-2020_venit referinta;

Hotarare Consiliu 68-2020_punct pensie;

Hotarare Consiliu 69-2020_fond de functionare;

Hotarare Consiliu 70-2020_ajutor crestere copil;

Hotarare Consiliu 71-2020_ajutor deces ;

Hotarare Consiliu 72-2020_cote contributii;

Hotarare Consiliu 73-2020_aprob progr_Fil CAA Bucuresti-Ilfov_pensionari;

Hotarare Consiliu 74-2020_aprob progr_Fil CAA Bucuresti-Ilfov_pensionari_sanatate;

 

Citeste aici si comunicate mai vechi...

U.N.B.R. 2017

 1.        Vă comunicăm Invitația (EN) primită din partea Fundației Germane pentru Cooperare Juridică Internațională (I.R.Z.) privind programul de cooperare multilaterală inițiat în colaborare cu Camera Federală a Barourilor și Asociația Barourilor din Germania pentru anul 2018.
  Avocații care sunt interesați să participe, sunt invitați să depună cererea lor completată până la data de 28 martie 2018 pe adresa de email vitzthum@irz.de
  In anexe veți putea consulta o descriere a programului (EN / DE) și formularele de participare (DE).    (publicat 28 dec. 2017)
 2. Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale”
 3. HOTĂRÂREA Nr. 243/17.06.2017 – privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2017 –
 4. HOTĂRÂREA NR. 242/ 17.06.2017 –  pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice ____publicat 22.06.2017
 5. SCRISOARE CU PRIVIRE LA DREPTURI 12 mai 2017 – INFORMARE PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI PRIVATE DE LIBERTATE ____publicat 14.05.2017
 6. Hotarare Consiliu UNBR 223-2017 – Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină din cadrul U.N.B.R _____publicat 31.03.2017
 7. HOTĂRÂREA Nr. 902 – privind adoptarea “Ghidului de bună practică privind procedura soluţionării transparente a cererilor de primire în profesia de avocat cu scutire de examen” din 11 septembrie 2010 ___publicat 14.03.2017
 8. Hotarare Consiliu UNBR 209/2017 Codex CAA  ___publicat 11.03.2017____
 9. Hotărârea Consiliului UNBR nr. 290/09.12.2017 prin care s-a decis că începând cu data de 01 ianuarie 2018, venitul de referință utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale este de 2.550 lei;

  Hotărârea Consiliului UNBR nr. 291/09.12.2017 prin care s-a decis că începând cu data de 01 ianuarie 2018, valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților este de 1.275 lei;
  Hotărârea Consiliului UNBR nr. 292/09.12.2017 prin care s-a decis că începând cu data de 01 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului lunar pentru creşterea copilului prevăzut de art. 94 alin. (4) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților este de 700 de lei, pentru fiecare copil;
  Hotărârea Consiliului UNBR nr. 293/09.12.2017 prin care s-a decis că se menține nivelul de 2% din valoarea totală a contribuțiilor la sistem, efectiv încasate, pentru cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A, prevăzută la art. 15 alin.(1) din Statutul CAA;
  Hotărârea Consiliului UNBR nr. 294/09.12.2017 prin care s-a decis că începând cu data de 01 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului de deces este de  4.000 lei în cazul asiguratului sau pensionarului și 2.000 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului;
  Hotărârea Consiliului UNBR nr. 295/09.12.2017 prin care s-a decis că se menține contribuția procentuală individuală obligatorie a tuturor avocaților cu drept de exercițiu al profesiei la sistemul C.A.A. la valoarea de 11% și se menține cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații stagiari la valoarea de 80 lei.
  Hotarare Consiliu 296-2017_calendar 2018

Consiliul UNBR- calendarul desfășurării ședințelor în 2017

__________________________________________________________________________________

Se aduce la cunoștința tuturor barourilor că în ședința Consiliului U.N.B.R. din zilele de vineri, 16 decembrie 2016, orele 15,00 și sâmbătă, 17 decembrie 2016, orele 09,00 – 18,30, desfășurată la Hotel Intercontinental s-au amânat lucrări aflate pe ordinea de zi, pe bază cărora Consiliul UNBR ar fi trebuit să analizeze și să aprobe / să respingă proiectele realizate de Grupurile de lucru ale Consiliului UNBR pentru punerea în aplicare a Hotărârilor Congreselor avocaților 2015 și 2016. Grupurile de lucru sunt constituite prin Hotărâri ale Consiliului UNBR ori ale Comisiei Permanente a UNBR, la care membrii Consiliului UNBR au acceptat să lucreze, la cererea lor. S-a decis să se comunice barourilor situațiile care au determinat amânarea. <<Citeste mai mult>>

U.N.B.R. 2016

Hotarare Consiliului UNBR 160-2016 modificata

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 126/4 iunie 2016 nu este reglementată complet limita maximă a taxei pentru înscrierea pe Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei a avocaților înscriși pe Tabloul avocaților incompatibili, în ședința din 03.09.2016, Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, hotareste: <<Citeste mai mult>>

_____publicat 11.10.2016____

Comunicat UNBR

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România sprijină demersurile asociațiilor magistraților în vederea asigurării cadrului corespunzător îmbunătățirii calității actului de justiție și a condițiilor de muncă ale magistraților și personalului auxiliar… <<Citeste mai mult>>

_____publicat 15.09.2016____

 

Recomandările CCBE privind protejarea confidențialității clienților în contextul activităților de supraveghere

Comunicat Comisia Permanenta a UNBR <<AICI>>

Hotărârile, apelurile şi rezoluţiile adoptate de Congresului Avocaţilor din martie 2016

01-Apel Congres_consultare UNBR_Parlament_Guvern_final

02-Apel Congres_timpul de lucru_al avocatilor-final_CGheorghe_final

03-Apel_Congres_acces justitie

04-Rezolutie_Congres_Aviz_16_Livescu-final_CGheorghe_final

05-Rezolutie_Congres_Avocatura 2025

HOTARAREA_NR_1_CONGRES_2016_Raport_Activitate_Consiliul_UNBR

HOTARAREA_NR_2_CONGRES_2016_Executie_Bugetara_2015_UNBR

HOTARAREA_NR_3_CONGRES_2016_Buget_UNBR-2016

HOTARAREA_NR_4_CONGRES_2016_Executie_Bugetara_2015_CAA

HOTARAREA_NR_5_CONGRES_2016_Buget_Sistem_CAA-2016

HOTARAREA_NR_6_CONGRES_2016_Componenta_CCD

HOTARAREA_NR_7_CONGRES_2016_Validare_Modificari_Statut

HOTARAREA_NR_8_CONGRES_2016_Adoptare_Cod_Conduita_DC

HOTARAREA_NR_9_CONGRES_PROPUNERI

____publicat 05.04.2016

 

Rezoluţia Congresului Avocaţilor 2016 privind proiectul „Avocatura 2025

____publicat 05.04.2016
Adresa nr. 871 / 28 martie 2016 a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) adresată Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), referitor la măsurile inițiate de ONPCSB în urma întâlnirii din data de 16 februarie 2016 dintre Conducerea executivă a UNBR și reprezentanții Oficiului, în legătură cu care UNBR a emis Comunicatul dat publicității la data de 19 februarie 2016.

Adresa-raspuns-ONPCSB-to-UNBR-280316

____publicat 29.03.2016

 

Vă facem cunoscut că au fost postate pe site-ul www.unbr.ro materiale ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării Congresului avocaților 2016, care pot fi descărcate folosind link-urile de mai jos sau direct de pe site-ul UNBR.

1. Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2015 și Congresul avocaților 2016) cu următoarele Anexe:

 • Anexa nr. 1 – Buletinele informative ale Consiliului U.N.B.R. și ale Comisiei Permanente a U.N.B.R.
 • Anexa nr. 2 – Propuneri de modificare a O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 • Anexa nr. 3 – Raport de activitate al Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare al U.N.B.R.
 • Anexa nr. 4 – Minuta Consfătuirii de lucru a Departamentului de Coordonare al Asistenței Judiciare al U.N.B.R., 11-12 martie 2016
 • Anexa nr. 5 – Litigiile în care Uniunea Națională a Barourilor din România are calitate procesuală
 • Anexa nr. 6 – Decizia nr. 56 din 27 martie 2013 prin care se aprobă organigrama Uniunii Naționale a Barourilor din România începând cu anul 2013, cuprinsă în anexa la decizie.
 • Anexa nr. 7 – Decizia  nr. 2 din 03.07.2015 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România privind coordonarea activităților de conducere executivă curentă realizate de Comisia Permanentă
 • Anexa nr. 8 – Informații relative la conlucrarea dintre membrii Comisiei Permanente și decanii Barourilor
 • Anexa nr. 9 – Extras din rapoartele de activitate ale barourilor prezentate în adunările generale în vederea realizării unor schimburi de experiență cu celelalte barouri
 • Anexa nr. 10– Informații statistice comunicate de barouri la solicitarea U.N.B.R.
 • Anexa nr. 11– Informări destinate corpului profesional, transmise prin newsletter în perioada mai 2015 – februarie 2016
 • Anexa nr. 12– Raport de fundamentare a continuării proiectului privind aplicarea Avizului 16(2013) al CCJE: “O Europă a dreptului și a justiției”
 • Anexa nr. 13– Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul competent să judece Recursul în Interesul Legii privind fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995
 • Anexa nr. 14– Propunere de structură pentru „Regulamentul procedurii disciplinare în profesia de avocat”
 • Anexa nr. 15– Corespondența purtată de U.N.B.R. cu Ministerul Justiției privind asigurarea efectivității dreptului legal de folosință al barourilor asupra spațiilor din incinta instanțelor
 • Anexa nr. 16– Raport de activitate al Departamentului de pregătire profesională inițială din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 17–  Raport de activitate al Departamentului de formare profesională continuă din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 18– Referat tehnic privind transmiterea în sistem videoconferință către entitățile care și-au manifestat opțiunea de a participa online la Conferințele I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 19– Comunicări ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 20– Activitatea de cercetare în cadrul I.N.P.P.A. concretizată în puncte de vedere, studii, diverse materiale cu conținut științific, solicitate de Comisia Permanentă, Consiliul UNBR și barouri
 • Anexa nr. 21– Corespondența dintre Uniunea Națională a Barourilor din România și Consiliul Superior al Magistraturii privind curatela

2. Raportul administratorilor privind situația financiară anuală la 31 decembrie 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

3. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Uniunii Naționale a Barourilor din România

4. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situația financiar-contabilă pe anul 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

____publicat 17.03.2016

 

Proiect CCBE Secret profesional_R

Scrisoarea Presedinte CCBE Maria Slazak to Presedinti Barouri membre_EN+…

Proiect CCBE Secret profesional_EN

Future-of-legal-services_ro

Anexa 1-EN+RO

Anexa 2-EN+RO

____publicat 28.02.2016

 

 

Adresa UNBR referitoare la relatia cu ONPCSB

______publicat 24.02.2016

 

Comunicatul referitor la demersurile întreprinse de UNBR pentru clarificarea relațiilor inter-instituționale dintre UNBR și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor relative la situația particulară a societăților de avocați privind respectarea Legii nr.656/2002

______publicat 22.02.2016

Pozitia publica a Comisiei Permanente a UNBR cu privire la demersul initiat, inclusiv de avocati – parlamentari – Comunicat-consilieri juridici

______publicat 08.02.2016

1-Protocol incheiat intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si U.N.B.R. in noiembrie 2005″

ANUNȚ – Având în vedere cererile de informații formulate de avocați din Baroul București privind aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință că la rubrica <Raporturi instituționale > categoria: <Raporturi cu O.N.P.C.S.B.> se regăsesc documentele, comunicatele, anunțurile făcute de UNBR prin publicare pe site-ul www.unbr.ro și în ședințele Consiliului UNBR precum și corespondență purtată cu  O.N.P.C.S.B.:

– PROTOCOLUL nr. 637/05.11.2005 (nr. ONPCSB 8136/07.11.2005) încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) cu privire la schimbul reciproc de date și informații în vederea stabilirii aplicării procedurii de către avocați a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;

– MINUTA Reuniunii de lucru (nr. 2155/i/07.10.2009) dintre reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu reprezentantul Uniunii Naționale a Barourilor din România din 07 august 2009, orele 10.00, desfășurată la sediul Oficiului;

– PROIECTUL Protocolului propus prin adresa nr. 6913/2009 de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la schimbul reciproc de date și informații în vederea stabilirii aplicării procedurii aplicării de către avocați a prevederilor Legii nr. 656/2002 împreună cu Normele pentru aplicarea legislației de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism;

– ADRESA nr. 2950/27.01.2010 a UNBR către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) prin care Oficiul a fost informat că proiectul de protocol și normele de aplicare propuse au fost analizate în ședința Comisiei Permanente a UNBR din 22 ianuarie 2010, urmând să facă obiectul analizei și în Consiliului UNBR din 21-22 martie 2010, care are competența de a decide;

– ADRESA nr. 2950/07.04.2010 a UNBR către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) prin care s-a transmis Oficiului punctul de vedere al UNBR, așa cum a fost adoptat în ședința Consiliului UNBR din 21-22 martie 2010, care a avut competența de a decide în acest domeniu;

– REFERATUL nr. 2950/2009 (2084/2010) privind proiectul Protocolului de colaborare dintre  Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB sau Oficiu)  și Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) urmare ședinței Consiliului UNBR din 21-22 martie 2010, în vederea formulării răspunsului către Oficiu;

– ADRESA nr. 2950, 2084/22.09.2010 către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) ca răspuns la adresa Oficiului nr.4019/15.07.2010, prin care se transmit observațiile și propunerile privind proiectul Protocolului de colaborare dintre ONPCSB și UNBR aprobate în ședința Consiliului UNBR din 11-12 septembrie 2010;

– ADRESA Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) nr. 6944/29.12.2010, înregistrată la Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) la nr. 124/20 ianuarie 2011 privind punerea la dispoziția entităților raportoare non-bancare a sistemului de raportare online, adusă la cunoștința tuturor barourilor membre și avocaților prin publicare pe site-ul www.unbr.ro la 23 ianuarie 2011.

 

U.N.B.R. 2015

Hotarare Consiliu UNBR 50-2015

Hotarare Consiliu UNBR 35-201

HOTĂRÂREA nr. 25 din 5 septembrie 2015 a Consiliului UNBR privind stabilirea cuantumul restituirilor sumelor achitate cu titlu de taxă de examen, în vederea susținerii examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2015.

_________publicat 29.09.2015

1. Rezolutie privind principiile de integritate în activităţile desfăşurate de avocaţi în profesii compatibile cu profesia de avocat şi în conlucrările interprofesionale pentru furnizarea de servicii profesionale integrate  REZOLUTIE INTEGRITATE

2.  Rezolutie privind punerea în aplicare a principiilor și recomandărilor Avizului (2013) 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni prin adoptarea unui protocol-cadru  de colaborare între instanțe și  barouri Rezolutie_protocol_barouri_instante

3. Apelul Congresului Avocaților adresat Guvernului României și Ministerului Justiției pentru asigurarea efectivității dreptului legal de folosință al barourilor asupra spațiilor din incinta instanțelor prevăzut de art. 38 din Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată APEL_spatii avocati

_________publicat 09.07.2015

 

U.N.B.R. 2014

1. Comunicat

Propuneri de modificare si completare art 23 si 24 din legea nr 51-1995

Opiniile avocatilor pot fi comunicate pe adresa secretariat@barou-ilfov.ro pana pe data de 20.01.2014 in vederea inaintarii acestora catre Comisia Permanenta a U.N.B.R.

_________publicat 14.01.2014

 

U.N.B.R 2013

1. Hotărârea nr. 884 din 14 decembrie 2013 a Consiliului U.N.B.R. privind calendarul desfăşurării şedinţelor Comisiei Permanente a U.N.B.R., ale Consiliului U.N.B.R., ale examenului de primire în profesia de avocat, ale activităților din cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv, pentru anul 2014.

DECIZIA_94_14-12-2013-VALIDARE-EXAMEN-ABSOLVIRE-INPPA-SES-NOE-2013-scan0305_optimised

3. Decizie interpretativa art 25 alin. 2 Lege_art 32 si 37 Statut_art 41 Hot cons 4-2011_Decizia nr. 747-2013

4. Decizie interpretativa art 23 alin 1 Lege_art 304 alin 1 Statut_a pune concluzii_Decizia nr. 746-2013

5. Hotărârea nr. 771 / 26 octombrie 2013 privind validarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru 
persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice precum şi a rezultatelor acestuia

 

Schimbul de scrisori dintre Presedintele UNBR si Presedintele Consilului National al Avocatilor Italieni, pe tema activitatii entitatii Bota. (scrisoare 1, scrisoare 2, scrisoare 3)

HOTĂRÂREA Nr. 767/29.06.2013 – privind constituirea, în cadrul Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România  (în continuare „U.N.B.R.”) a Comisiei pentru elaborarea propunerilor și întocmirea unor proiecte vizând modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor precum şi a legislaţiei din alte domenii, cu incidenţă asupra profesiei de avocat

HOTĂRÂREA Nr. 766/29.06.2013 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România prin care se amână punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la art. 3 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 692 din 28 martie 2013

Hotararea UNBR 693/2013 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011 (publicat04.04.2013)

Calendar U.N.B.R. 2013 -Hotararea U.N.B.R 648/15.12.2012 (publicat 16.01.2013)

 

2012

Proiect de hotarare privind ajutor pentru deces (publicat 03.12.2012)

Proiect de hotarare privind cuantumul şi modul de calcul al unor indemnizaţii şi ajutoare de asigurări sociale prevăzute de Statutul CAA (publicat 03.12.2012)

– Proiect de hotarare privind privind nivelul punctajului maxim de pensie (publicat 03.12.2012)

– Proiect de hotarare privind specializarea fondurilor sistemului de pensii şi asigurări al avocaţilor (publicat 03.12.2012)

– SINTEZĂ – a raportului de evaluare actuarială din noiembrie 2012 , efectuat la comanda Casei de Asigurări a Avocaţilor . (publicat 03.12.2012)

Evaluare 15% din disponibilul la nivelul filialelor CAA (publicat 03.12.2012)

 

 

Hotarari UNBR (cu privire la baroul Ilfov):

– HOTARAREA 66 din 03-12-2011 UNBR

– HOTARAREA 2 din 19-12 11 UNBR

– HOTARAREA 3 din 21-12 11 UNBR

– HOTARAREA 4 din 21-12 11 UNBR

– HOTARAREA 409 din 31-03-2012 UNBR  cu privire la functionare Baroului Ilfov

Ascunde Comunicatele mai vechi..