ADUNARE GENERALĂ A BAROULUI ILFOV 2021 – 25.06.2021ora 14:00-28.06.2021, ora 00:00


Anunt din partea Ministerului Justiției privind selecția candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

COMUNICAT privind posibilele îngrădiri sau limitări, în vederea asigurării consultanței juridice, asistenței și/sau reprezentării justițiabilului și a poziției avocatului în actul de înfăptuire a justiției