__________________

Hotararea nr. 122 – privind aprobare registrului SAJ

* NOTA 1: Prin Hot. Nr. 124 din 03.12.2013 a Consiliului Baroului Ilfov a fost suspendat dreptul dnei. av. Manescu Mirela de a figura in Registrul S.A.J.