Nr. crt.Numele și prenumele avocatuluiBaroul străin în care este înscrisData ?nscrierii ?n tablouNumărul și data deciziei de înscriere în barouTitlul științific în domeniul științelor juridice Forma de exercitare a profesieiSediul profesional (adresă, tel./fax, e-mail, pagină web)Modalitatea de exercitare?a profesieiAre/Nu are dreptul de a da consultanță în dreptul românesc din data Instanțele la care are dreptul să pună concluziiAlte mențiuni
------------