Get Adobe Flash player

C O N V O C A R E

la Adunarea Generală a Baroului Ilfov

Consiliul Baroului Ilfov, în baza prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, ale Statutului Profesiei de Avocat şi ale Regulamentului pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Ilfov, aprobat de Consiliul Baroului Ilfov în data de 12.01.2016 si postat pe site www.barou-ilfov.ro la 13.01.2016

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI
EXTRAORDINARĂ A BAROULUI ILFOV

pentru data de 19.03.2016, ora 10:00, la Hotel Internațional din București, str. Căuzași
nr. 27, sector 3, sala Panoramic, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare:

1. Aprobarea raportului privind descărcarea Consiliului Baroului Ilfov cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru anul 2015;
2. Aprobarea proiectului de buget al Baroului Ilfov pentru anul 2016.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare:

1. Alegerea membrilor Consiliului Baroului Ilfov;
2. Alegerea Decanului Baroului Ilfov;
3. Alegerea membrilor Comisiei de Disciplină a Baroului Ilfov;
4. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Baroului Ilfov;
5. Alegerea delegatului Baroului Ilfov la Congresul Avocaților din 25 – 26 martie 2016.

În cazul neîndeplinirii condiției de cvorum, Consiliul Baroului Ilfov convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Ilfov pentru aceeași dată, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

 

REGULAMENT PENTRU ORGANIZAREA

ALEGERILOR ORGANELOR DE CONDUCERE  ALE BAROULUI ILFOV

FORMULAR de CANDIDATURA – ALEGERI 2016

 

publicat____ 13.01.2016

 

Parteneri:

BAROUL ILFOV - Operator de Date cu Caracter Personal numar A.N.S.P.D.C. - 26116