Get Adobe Flash player

Comunicat JUDECĂTORIA BUFTEA

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Ilfov, prin Hotărirea nr. 3 din 15 septembrie 2016, a decis susținerea, în totalitate, a Memorandumului privind justiția, transmis de către Asociațiile Profesionale ale Magistraților, la care au fost adăugate urmatoarele revendicări: <<Citeste mai mult>>
_____publicat 26.09.2016____

Comunicat JUDECĂTOTRIA CORNETU

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Cornetu, prin Hotărârea nr. 11 din 15 septembrie 2016, a decis  susţinerea, în totalitate, a Memorandumului privind Justiţia, transmis de către Asociaţiile Profesionale ale Magistraţilor.

Cu majoritate de voturi (8 pentru şi 4 abţineri) s-a cerut demisia Ministrului Justiţiei pentru neimplicare şi dezinteres total faţă de problemele cu care se confruntă sistemul judiciar. <<Citeste mai mult>>

_____publicat 16.09.2016____

Comunicat UNBR

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România sprijină demersurile asociațiilor magistraților în vederea asigurării cadrului corespunzător îmbunătățirii calității actului de justiție și a condițiilor de muncă ale magistraților și personalului auxiliar <<Citeste mai mult>>

_____publicat 15.09.2016____

 

 

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

 

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2016:

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, se vor înscrie la Baroul Ilfov în intervalul 19 iulie 2016 – 17 august 2016.

Condițiile de înscriere, cererea-tip, conținutul dosarului, regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin Hotararea nr. 98 din 04 iunie 2016 a Consiliului U.N.B.R.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține, în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere se depune în 3 (trei) exemplare (un exemplar original + două exemplare în copie certificată) și va conține cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen (Hotărârea Consiliului U.N.B.R.  nr. 98/2016).  << Citeste mai mult>>

 

 

 

Parteneri:

BAROUL ILFOV - Operator de Date cu Caracter Personal numar A.N.S.P.D.C. - 26116